ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೫ನೇ ಶತಮಾನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ ಅಥೆನ್ಸ್‌ನ ಪಾರ್ತೆನಾನ್

ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ೫ನೇ ಶತಮಾನ ಜನವರಿ ೧, ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೫೦೦ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೧, ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೪೦೧ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
ಸಹಸ್ರಮಾನ ಶತಮಾನ
ಕ್ರಿಪೂ ೩ನೇ: ಕ್ರಿಪೂ ೩೦ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೨೯ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೨೮ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೨೭ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೨೬ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೨೫ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೨೪ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೨೩ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೨೨ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೨೧ನೇ
ಕ್ರಿಪೂ ೨ನೇ: ಕ್ರಿಪೂ ೨೦ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೧೯ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೧೮ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೧೭ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೧೬ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೧೫ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೧೪ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೧೩ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೧೨ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೧೧ನೇ
ಕ್ರಿಪೂ ೧ನೇ: ಕ್ರಿಪೂ ೧೦ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೯ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೮ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೭ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೬ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೫ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೪ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೩ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೨ನೇ ಕ್ರಿಪೂ ೧ನೇ
೧ನೇ:   ೧ನೇ   ೨ನೇ   ೩ನೇ   ೪ನೇ   ೫ನೇ   ೬ನೇ   ೭ನೇ   ೮ನೇ   ೯ನೇ ೧೦ನೇ
೨ನೇ:   ೧೧ನೇ   ೧೨ನೇ   ೧೩ನೇ   ೧೪ನೇ   ೧೫ನೇ   ೧೬ನೇ   ೧೭ನೇ   ೧೮ನೇ   ೧೯ನೇ ೨೦ನೇ
೩ನೇ:   ೨೧ನೇ   ೨೨ನೇ   ೨೩ನೇ   ೨೪ನೇ   ೨೫ನೇ   ೨೬ನೇ   ೨೭ನೇ   ೨೮ನೇ   ೨೯ನೇ ೩೦ನೇ