ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧ನೇ ಶತಮಾನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ೧ನೇ ಶತಮಾನ ಜನವರಿ ೧, ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೦೦ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೧, ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.