ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮರ
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮರ
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಂಗಡಣೆ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಸಸ್ಯ
ವಿಭಾಗ: ಮ್ಯಾಗ್ನೊಲಿಯೊಫೈಟ
ವರ್ಗ: ಲಿಲಿಯೊಪ್ಸಿಡ
ಗಣ: ಅರೆಕಾಲೆಸ್
ಕುಟುಂಬ: ಅರೆಕೇಸೆ
ಜಾತಿ: ಕೊಕೊಸ್
ಪ್ರಜಾತಿ: ಕೊ. ನುಸಿಫೆರ
ದ್ವಿಪದಿ ನಾಮ
ಕೊಕೊಸ್ ನುಸಿಫೆರ
ಲಿ.

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮರ (ಕೊಕೊಸ್ ನುಸಿಫೆರ ) ಅರೆಕೇಸೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಸಸ್ಯ.