ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸ್ವರ (ಭಾಷೆ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ನಾಲ್ಕು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೪೯ ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಣ ಮಾಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಣಗಳ ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾತೆಯಾದ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಪಿಸೋಣ  !!!

ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವರಗಳು, ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮತ್ತ್ತು ಯೋಗವಾಹಗಳು. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ವರಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ

ಸ್ವಯಂ ರಂಜತಿ ಇತಿ ಸ್ವರಃ ಚ್ರ

ಇವು ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು. ಅವುಗಳು ,ಅ, ಆ , ಇ, ಈ, ಉ, ಊ, ಋ, ಎ, ಏ, ಐ, ಒ, ಓ, ಔ (ೠ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪದಗಳು ದೊರಕದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ)

ಇವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು .

ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರಾ ಕಾಲ ಉಚ್ಚಾರ ಉಳ್ಳ ಅಕ್ಷರಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ . ಇವುಗಳ ಸುಲಲಿತವಾದ ಸುಲಭ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯಬೇಕು. ಹೇಗೆಂದರೆ

ಕ್ + =

ಕ್ + = ಕಾ

ಕ್ + = ಕಿ

ಕ್ + = ಕೀ

ಕ್ + = ಕು

ಕ್ + = ಕೂ

ಕ್ + = ಕೃ

ಕ್ + = ಕೆ

ಕ್ + = ಕೇ

ಕ್ + = ಕೈ

ಕ್ + = ಕೊ

ಕ್ + = ಕೋ

ಕ್ + = ಕೌ

ಕ್ + ಅ + ಂ = ಕಂ ಇವು ಯೋಗವಾಹಗಳ ಬಳಕೆ. ( ಂ ಎಂಬ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಅನುಸ್ವಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಃ ಎಂಬ ಚಿಹ್ನೆ ಯನ್ನು ವಿಸರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ)

ಕ್ + ಆ + ಃ = ಕಃ - ಇವುಗಳನ್ನು ಗುಣಿತಾಕ್ಷ ರಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. (ಕಾ ಗುಣಿತ - ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕರೆದರೂ, ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕಾ ಗುಣಿತ ಎನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ . ಗ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಗಾ ಗುಣಿತ ಎನ್ನುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ  ? )

ವ್ಯಂಜನಗಳು ಒಟ್ಟು ೩೪. ಇವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ .

ಅವುಗಳೆಂದರೆ

ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಒಟ್ಟು ೨೫.

ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಒಟ್ಟು ೯.

ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ  :-

ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅನುನಾಸಿಕ
ಕ ವರ್ಗ ‌‌‍ಙ
ಚ ವರ್ಗ
ಟ ವರ್ಗ
ತ ವರ್ಗ
ಪ ವರ್ಗ

ಹೀಗೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಐದು ವರ್ಗಗಳ ಐದು ಗುಂಪಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಗದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ . ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಗದ ಕೊನೆ - ಐದನೇ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಅನುನಾಸಿಕಾಕ್ಷರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಒಟ್ಟು ೯. ಇವು ,

ಯ, ರ, ಲ, ವ, ಶ, ಷ, ಸ, ಹ, ಳ (ಕ್ಷ , ತ್ರ --- ಇವು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು)