ಸ್ವರ (ಭಾಷೆ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ನಾಲ್ಕು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೪೯ ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಣ ಮಾಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ . ವರ್ಣಗಳ ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾತೆಯಾದ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಪಿಸೋಣ  !!!

ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ . ಅವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವರಗಳು, ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮತ್ತ್ತು ಯೋಗವಾಹಗಳು. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ವರಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ .

         ಸ್ವಯಂ ರಂಜತಿ ಇತಿ ಸ್ವರಃ

ಇವು ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು. ಅವು , ಅ, ಆ , ಇ, ಈ, ಉ, ಊ, ಋ, ಎ, ಏ, ಐ, ಒ, ಓ, ಔ (ೠ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪದಗಳು ದೊರಕದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ)

ಇವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು .

ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರಾ ಕಾಲ ಉಚ್ಚಾರ ಉಳ್ಳ ಅಕ್ಷ ರಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ . ಇವುಗಳ ಸುಲಲಿತವಾದ ಸುಲಭ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯಬೇಕು. ಹೇಗೆಂದರೆ

ಕ್ + =

ಕ್ + = ಕಾ

ಕ್ + = ಕಿ

ಕ್ + = ಕೀ

ಕ್ + = ಕು

ಕ್ + = ಕೂ

ಕ್ + = ಕೃ

ಕ್ + = ಕೆ

ಕ್ + = ಕೇ

ಕ್ + = ಕೈ

ಕ್ + = ಕೊ

ಕ್ + = ಕೋ

ಕ್ + = ಕೌ

ಕ್ + ಅ + ಂ = ಕಂ } ಇವು ಯೋಗವಾಹಗಳ ಬಳಕೆ. ( ಂ ಎಂಬ ಚಿಹ್ನೆ ಯನ್ನು ಅನುಸ್ವಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ . ಃ ಎಂಬ ಚಿಹ್ನೆ ಯನ್ನು ವಿಸರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಕ್ + ಆ + ಃ = ಕಃ }

ಇವುಗಳನ್ನು ಗುಣಿತಾಕ್ಷ ರಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. (ಕಾ ಗುಣಿತ -- ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕರೆದರೂ, ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕಾ ಗುಣಿತ ಎನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ . ಗ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಗಾ ಗುಣಿತ ಎನ್ನುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ  ? )

ವ್ಯಂಜನಗಳು ಒಟ್ಟು ೩೪. ಇವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ . ಅವು

ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಒಟ್ಟು ೨೫. ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಒಟ್ಟು ೯.

ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ  :-

ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅನುನಾಸಿಕ
ಕ ವರ್ಗ ‌‌‍ಙ
ಚ ವರ್ಗ
ಟ ವರ್ಗ
ತ ವರ್ಗ
ಪ ವರ್ಗ

ಹೀಗೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಐದು ವರ್ಗಗಳ ಐದು ಗುಂಪಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಗದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ . ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಗದ ಕೊನೆ - ಐದನೇ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಅನುನಾಸಿಕಾಕ್ಷರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಒಟ್ಟು ೯. ಇವು ,

ಯ, ರ, ಲ, ವ, ಶ, ಷ, ಸ, ಹ, ಳ (ಕ್ಷ , ತ್ರ --- ಇವು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು)