ಸದಸ್ಯ:467 Divya.N/WEP 2019-20

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನಮಸ್ಕಾರಗಳು

ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ

ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ. ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಈ ಪುಟದ

ಉದ್ದೇಶ.ಈ ಪುಟವು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಎರಡೂ ಪುಟಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂದರೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ, ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು. ನೀವು ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಕಾನೂನಿನೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದುಶಕ್ತಿಯ

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾನೂನಿನಂತೆಯೇ : ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾಶಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ,ಇದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ

ಮುಖ್ಯಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್‌ನ ತತ್ವಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ, ಅವರುಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಣಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನಾವು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಭಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಉಳಿದವು. ಎಸಾಮಾನ್ಯ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ

ನೀರು
ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ,ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಟೈರೋಫೊಮ್ ಕಪ್. ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಪ್.

ಅನೇಕ ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಡುವೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ. ಹಾಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಸ್ಟೈರೋಫೊಮ್ ಕಪ್ಗಳು

ಶಾಖ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಕಾಗದದ ಕಪ್‌ಗಳಂತಹ ಇತರ ಪಾತ್ರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರ

ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ನಿರೋಧನ ಮತ್ತು ಶಾಖ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಶಕ್ತಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಶಕ್ತಿ

ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಇ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ, ∆E, ಇದರ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, q, ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, w,

E = q + w

ಶಾಖದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂಕಗಣಿತದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಮೊದಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗುರುತನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ:

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಶಾಖವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, q ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಶಾಖವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, q .ಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, w ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ, w ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಎಂಥಾಲ್ಪಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಎಚ್. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಎಚ್ ≡ ಇ + ಪಿವಿ

ಇಲ್ಲಿ ಇ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಪಿ ಒತ್ತಡ, ಮತ್ತು ವಿ ಪರಿಮಾಣ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಅವುಗಳು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕೂಡ ಎ ಆಗಿರಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯ. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ

ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಮೈಥಸ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೈನಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳು:

H = Hಉತ್ಪನ್ನಗಳು - Hಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳು

Hಉತ್ಪನ್ನಗಳು Hಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳು ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್.

ಎ೦ಥಾಲ್ಪಿ

Hಉತ್ಪನ್ನಗಳು Hಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳು ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ.

ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು:

H = ∆E + ∆ (ಪಿವಿ)

ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ

H = ∆E + P∆V

ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ∆E = q + w:

H = q + w + P∆V

ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸವನ್ನು w = –P∆V ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ

H = q + (–P∆V) + P∆V

ಯಾವ ಎಲೆಗಳು

H = q

ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ. ಈ ಸಂಬಂಧವು ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ p ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ:

H = qp

ಇಲ್ಲಿ qp ಎಂಬುದು ಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಹರಿವು. ಈ ಸಂಬಂಧವು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಹರಿವು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ q,ಇದು ಅಳೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು

∆H ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು, ಇದು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ∆H ಮತ್ತು q ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸಮೀಕರಣಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸಮೀಕರಣವು ಸಮತೋಲಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಎಂಥಾಲ್ಪಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಅನಿಲ, ದ್ರವ, ಘನ ಅಥವಾ ಜಲೀಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು

ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿಭಿನ್ನ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ದ್ರವ ಎಥೆನಾಲ್ನ ದಹನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

C2H5OH (l) + 3 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 3 H2O (l) ∆H = –1367 kJ

ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಥೆನಾಲ್ನ 1 ಮೋಲ್ಗೆ -1367 ಕಿ.ಜೆ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಜನಕದ 3 ಮೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ. ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ 2 ಮೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ 3 ಮೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ 1367 ಕೆಜೆ ಶಕ್ತಿಯು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ

ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ನೀರಿನ.

ಎಥೆನಾಲ್ನ 2 ಮೋಲ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ

2 mol C2H5OH × 1367 kJ

1 mol C2H5OH = 2734 kJ

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪ್ರಮಾಣಿತ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳು

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು 298.15 ಕೆ (25 ° ಸಿ) ಮತ್ತು 1 ಬಾರ್ (105 ಪಾ) ಒತ್ತಡ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವಸ್ತುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ

ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ∆H the ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡಕ್ಕಾಗಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 1 ಬಾರ್

ಎಂದು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೆ, ಇದು 1 ಎಟಿಎಂ (1.013 × 105 ಪಾ) ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಎರಡು ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ

ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, 1.3%, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ವೇಳೆ

ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕ 1 ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಒತ್ತಡವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ಅನುಸರಿಸಲು ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಸಲಹೆ.

ಶಾಖದ ಸಂಕಲನ ನಿಯಮ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಬೀಜಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸರಣಿಯ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾದಾಗ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಶಾಖದ ಸಂಕಲನ ನಿಯಮವನ್ನು ಗಣಿತದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬಹುದು

∆Hಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ = ∆H ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ೧ + ∆H ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ೨ + ...

1, 2, .... ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದು ಒಂದು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಕಷ್ಟ:

ಸಿ (ಗಳು, ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್) + 1

2 O2 (g) → CO (g)

ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಇತರ ಎರಡು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು:

C (ಗಳು, ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್) + O2 (g) → CO2 (g) ∆H ° = –393.5 kJ

CO (g) + 1

2 O2 (g) → CO2 (g) ∆H ° = –283.0 kJ

ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು:

C (ಗಳು, ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್) + O2 (g) → CO2 (g) ∆H ° = –393.5 kJ

CO2 (g) → CO (g) + 1

2 O2 (g) ∆H ° = +283.0 kJ

ಸಿ (ಗಳು, ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್) + 1

2 O2 (g) → CO (g) ∆H ° = –110.5 kJ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ.

ರಚನೆಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಎಂಥಾಲ್ಪೀಸ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರಾಫ್

ವಸ್ತುವಿನ ರಚನೆಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೋಲಾರ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ∆Hf °, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅಂಶಗಳಿಂದ ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಪ್ರಮಾಣಿತ ರಾಜ್ಯಗಳು.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ∆Hf ° ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ, ನಾವು ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಅದರ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ∆Hf ಅಳತೆ ಅನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಇದ್ದರೆ

ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಾಗಿ ∆Hf ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

C (ಗಳು, ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್) + O2 (g) → CO2 (g)

ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು –393.5 kJ ಯ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ∆Hf ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ

CO2 (g) –393.5 kJ / mol ಆಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಯೆಯ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ರಚನೆಯ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿಗಳು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ,

H ° = ∑ ∆Hf ° ಉತ್ಪನ್ನಗಳು - ∑ ∆Hf ° ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳು

ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾಪನಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಶುದ್ಧವಾದ 1 ಗ್ರಾಂ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಾಖದ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಖವಾಗಿದೆ 1. C ನಿಂದ ವಸ್ತು. ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು

ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಳತೆಯ ಶಾಖವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ:

c=q/m∆T

ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಖದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಖಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್


ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಪಟ್ಟಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

[book ೧]Basic Thermochemistry in Materials Processing By Gabriel Plascencia, David Jaramillo

[book ೨]Thermochemistry By Praveen Tyagi

[book ೩]Thermochemistry and Its Applications to Chemical and Biochemical Systems by M.A.V. Ribeiro Da Silva

[book ೪]Materials thermochemistry Front Cover Oswald Kubaschewski, C. B. Alcock, P. J. Spencer

[book ೫]A contribution to the thermochemistry of organic compounds Front Cover Endre Berner


[೧]https://en.wikipedia.org/wiki/Thermochemistry

[೨]https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Thermodynamics/Thermochemistry/Thermochemistry_-_A_Review

[೩]https://www.chem.tamu.edu/class/fyp/stone/tutorialnotefiles/thermo/thermo.htm
Cite error: <ref> tags exist for a group named "book", but no corresponding <references group="book"/> tag was found