ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ/ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೬

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೬:

೨೦೦೪ರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಭೂಕಂಪ

ಜನನಗಳು:ಗುರು ಗೋಬಿಂದ್ ಸಿಂಗ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್, ಮಾಓ ತ್ಸೆ ತುಂಗ್; ಮರಣಗಳು: ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮ.