ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ/ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೩

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೩: ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ "ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ".

ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು

ಜನನಗಳು: ಅಕಿಹಿಟೊ; ಮರಣಗಳು: ಪಿ.ವಿ. ನರಸಿಂಹರಾವ್.