ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ/ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೨

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೨:

Prime Minister Ito Hirobumi of Japan

ಜನನಗಳು: ಗುರು ಗೋಬಿಂದ್ ಸಿಂಗ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್; ಮರಣಗಳು: ಸ್ಯಾಮುಯೆಲ್ ಬೆಕೆಟ್ಟ್.