ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ/ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೬

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೬: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ದಿವಸ; ಬಹ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆ; ಕಜಾಕಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ.

ಇಮ್ಜಿನ್ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಜಲಕಾಳಗ

ಜನನಗಳು: ಜಾರ್ಜ್ ಸಾಂಟಾಯಾನ; ಮರಣಗಳು: ಸೊಮರ್ಸೆಟ್ ಮೌಘಮ್.