ವರ್ಗ:ಅಳತೆಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.svg
ಈ ವರ್ಗ ಅನ್ನು ವರ್ಗ:ಅಳತೆ ಹೆಸರಿನ ವರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಯನ್ನು ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ

ಉಪವರ್ಗಗಳು

ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ೨ ಉಪವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ೨ ಇವೆ.