ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ಯೇಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ 'ಧ್ಯೇಯ'(motto)ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿವಿಡಿ:

ಪರಿವಿಡಿ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಇಮಾನ್, ಇತ್ತೆಹಾದ್, ತನ್‍ಜೀಮ್ (ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: "Faith, Unity, Discipline")

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  • ಭಾರತ - ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ - "ಸತ್ಯವೊಂದೇ ಜಯ ಕಾಣುವುದು")