ಪ್ರೊಟಾಕ್ಟಿನಿಯಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಪ್ರೊಟಾಕ್ಟಿನಿಯಮ್ ಒಂದು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಮೂಲಧಾತು. ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವ ಈ ಲೋಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ೧೯೧೩ರಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಮಿರ್ ಫಜಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓ.ಎಚ್. ಗೊಹ್ರಿಂಗ್ ಮೊದಲು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದರು.