ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಸಸ್ತನಿಗಳ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಎಸ್‌ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳ ಲೆಂಟಿವೈರಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ (RNAi ) ಇದು ಜೀವಂತ ಕೋಶಗಳೊಳಗೆ ಯಾವ ವಂಶವಾಹಿಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಅಣುಗಳ ಎರಡು ವಿಧಗಳು - ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ (miRNA) ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ (siRNA) - ಇವುಗಳು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಗಳು ವಂಶವಾಹಿಗಳ ನೇರವಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸಣ್ಣ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಇತರ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಸುತ್ತವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಡೆಯುವುದು. ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಪರಾವಲಂಬಿ ವಂಶವಾಹಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ - ವೈರಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋಸಾನ್‌ಗಳು ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ - ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಂಶವಾಹಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಯ ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಯುಕಾರ್ಯೋಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಿಣ್ವಗಳ ಡೈಸರ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅದು ದೀರ್ಘವಾದ ದ್ವಿಗುಣ-ಘಟಕದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ (dsRNA) ಅಣುಗಳನ್ನು ~20 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್‌ಗಳ ಸಣ್ಣ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಘಟಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟಕವು ನಂತರ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ-ಪ್ರಚೋದಿತ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿಸುವ ಮಿಶ್ರಣ(RISC)ದೊಳಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ-ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಫಲಿತಾಂಶ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಪ್ರತಿನಕಲಿನ-ನಂತರದ ವಂಶವಾಹಿ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿಸುವಿಕೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಘಟಕ ಆಧಾರವು ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಸಣ್ಣಕಣಗಳ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕ ಅನುಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೂಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ಸಿ ಮಿಶ್ರಣದ ವೇಗವರ್ಧಕ ಅಂಶವಾದ ಅರ್ಗೋನೌಟ್ ಮೂಲಕ ಸೂಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳ ಮೋಲಾರ್ ಸಾಂದ್ರಣಗಳಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿರುವುದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಂಶವಾಹಿಗಳ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಯ ಆಯ್ದ ಮತ್ತು ಧೃಡವಾದ ಪರಿಣಾಮವು ಇದನ್ನು ಕೋಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಂಶವಾಹಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಇದೂ ಕೂಡ ಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ವಂಶವಾಹಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬಂದಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ-ಪ್ರಮಾಣದ ಪರದೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೋಶೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಕೂಡ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರವಸಾದಾಯಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಪ್ರತಿನಕಲಿನ-ನಂತರದ ವಂಶವಾಹಿಗಳ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿಸುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ನಿಗ್ರಹಕಾರಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ಅಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಇದು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. 2006 ರಲ್ಲಿ, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಫೈರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಗ್ ಸಿ. ಮೆಲ್ಲೊ ಇವರುಗಳು 1998 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ ನೆಮಾಟೋಡ್ ವೊರ್ಮ್ ಸಿ. ಎಲೆಗಾನ್ಸ್‌ ದಲ್ಲಿ[೧] ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ, ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.[೨]

ಕೋಶಗಳ ಯಾಂತ್ರಿಕ ರಚನೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಡಿಎಸ್‌ಆರ‍್ಎನ್‌ಎಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳಿಗೆ ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜಿಯರ್ಡಿಯಾ ಇಂಟೆಸ್ಟಿನಲಿಸ್‌ಗಳಿಂದ ಡೈಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. RNase ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಪಿಎಜಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ, ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಕೆಂಪು, ಮತ್ತು ಸಂವಹಕ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.[೩]

ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಇದು ಒಂದು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ-ಅವಲಂಬಿತ ವಂಶವಾಹಿ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ-ಪ್ರಚೋದಿತ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ಘಟಕದ (RISC) ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೋಶದ ಕೋಶದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ದ್ವಿಗುಣ-ಘಟಕದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಅಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ವೇಗವರ್ಧಕ ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ಸಿ ಘಟಕ ಅರ್ಗೊನೌಟ್‌ನ ಜೊತೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.[೧] ಯಾವಾಗ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಯು ಬಹಿರ್ಜಾತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ (ಒಂದು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಜಿನೋಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಬದಲಾಯಿಸುವಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೈರಸ್‌ನ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕು ತಗಲುವುದರಿಂದ ಬರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ), ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಯು ಕೋಶದ್ರವ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಿಣ್ವಗಳ ಡೈಸರ್ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಭೇದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಯೂ ಕೂಡ ಜೆನೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ-ಸಂಯೋಜಕ ವಂಶವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗೂ- ಮೊದಲಿನಂತೆ ಅಂತರ್ವರ್ಧಕವಾಗಿರಬಹುದು (ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹುದು). ಅಂತಹ ವಂಶವಾಹಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರತಿನಕಲುಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎಯ ಸ್ಟೆಮ್-ಲೂಪ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಡೈಸರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಭೇದಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಶದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎರಡು ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ಸಿ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಬಹಿರ್ವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ವರ್ಧಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.[೪]

ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ವಿಚ್ಛೇದ (ಸೀಳಿಕೆ)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಂತರ್ವರ್ಧಕ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಯು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಅನ್ನು ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಸರ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು 21–25 ಆಧಾರಿತ ಜೋಡಿಗಳ ದ್ವಿಗುಣ-ಘಟಕಗಳ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೋಡಿಯಲ್ಲದ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೇದಿಸುತ್ತದೆ.[೫][೬][೭][೮] ಬಹುವಿಧದ ಜೀವಿಗಳ ಜಿನೋಮ್‌ಗಳ್ ಮೇಲಿನ ಬಯೋಇನ್‌ಫೊರ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿತ-ವಂಶವಾಹಿಯ ಈ ಉದ್ದವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.[೯] ಈ ಸಣ್ಣದಾದ ದ್ವಿಗುಣ-ಘಟಕಗಳ ವಿಭಾಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು (siRNAs) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು ನಂತರ ಏಕೈಕ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆರ್‌ಐ‌ಎಸ್‌ಸಿ ಘಟಕದೊಳಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆರ್‌ಐ‌ಎಸ್‌ಸಿ ಘಟಕದೊಳಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳ ಆಧಾರ-ಜೋಡಿಯು ಅವುಗಳ ಗುರಿ ಎಮ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಮ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗ ವಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಫಲಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.[೧೦] ಬಹಿರ್ವರ್ಧಕ ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಯು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಲಿಗಾನ್ಸ್‌ ನಲಿನ RDE-4 ಮತ್ತು ಡ್ರೊಸೊಫಿಲಾ ದಲ್ಲಿನ R2D2 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಕ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಡೈಸರ್ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.[೧೧] ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೇವಲ ದೀರ್ಘ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ದೀರ್ಘತೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.[೧೧] ಈ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ-ಬಂಧಿತ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳನ್ನು ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ಸಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.[೧೨] ಸಿ. ಎಲಿಗಾನ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಕೋಶದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ’ದ್ವಿತೀಯಕ’ ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡೈಸರ್-ಉತ್ಪಾದಿತ ಉಪಕ್ರಮಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ’ಪ್ರಾಥಮಿಕ’ ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಪ್ರಮಾಣ ಫಲಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.[೧೩] ಈ ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೈಸರ್-ಉತ್ಪಾದಿತ ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ-ಅವಲಂಬಿತ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಪೊಲಿಮಿರೇಸ್‌ನ (RdRP) ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಿತವಾದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.[೧೪][೧೫]

ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಬ್ರಾಸಿಕಾ ಒಲೆರೆಸಾದಿಂದ ಒಂದು ಮೊದಲಿನ-ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎಯ ಸ್ಟೆಮ್-ಲೂಪ್ ದ್ವಿತೀಯಕ ವಿನ್ಯಾಸ.

ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು (miRNAs) ವಂಶವಾಹಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಯೋಜನ-ಮಾಡದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ವಂಶವಾಹಿಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.[೧೬][೧೭] ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ದೃಷ್ಟಾಂತವು, ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳ ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಹ್ಯ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಂತರ್ವರ್ಧಿತವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿತವಾದ ವಂಶವಾಹಿ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಿರ್ವರ್ಧಿತ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲ್ಪಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳ ಸದೃಶವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಎನ್‌ಎಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿನಕಲಿನ-ನಂತರದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರತಿನಕಲಿನಂತೆ ಒಂದು ಮೊದಲಿನ-ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ-ಸಂಯೋಜಕ ವಂಶವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಮೈಕ್ರೋಸಂಸ್ಕಾರಕ ಘಟಕದಿಂದ ಮೊದಲಿನ-ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು 70-ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್-ಲೂಪ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೋಶದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟಕವು ದ್ರೋಶಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು RNase III ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ-ಬಂಧಿತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾಶಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೊದಲಿನ-ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎಯ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಭಾಗವು ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ಸಿ ಘಟಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಅಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೇದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಳವಾಹಿನಿಯ ಕೋಶೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.[೧೮] ದೀರ್ಘ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಪೂರ್ವಗಾಮಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಗಿರುತ್ತವೆ, ಆ ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಗುರಿಗೆ ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧಾರಿತ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಧಾರಿತ-ಜೋಡಿಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಏಕೈಕ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಚೋದಿತ ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು ಭೇದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.[೧೯] ಡ್ರೊಸೊಫೀಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎಲಿಗಾನ್ಸ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರ‍ೆನ್‌ಎಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅರ್ಗೊನೌಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡೈಸರ್ ಕಿಣ್ವಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.[೨೦][೨೧]

ಆರ್ಕಿಯಾ ಜಾತಿಯ ಪೈರೋಕಾಕುಸ್ ಫ್ಯೂರೋಸಸ್‌ನ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ-ಪ್ರಮಾಣದ ಅರ್ಗೊನೌಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. : ದ್ವಿಗುಣ-ಘಟಕದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಯುಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅರ್ಗೊನೌಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಪಿಐಡಬ್ಲುಐ ವ್ಯಾಪ್ತಿ.

ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ಸಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ವೇಗವರ್ಧನೆ (ಉತ್ಪ್ರೇರಣೆ)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಒಂದು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ-ಪ್ರಚೋದಿತ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿಸುವ ಘಟಕದ (RISC) ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಂಶಗಳು (ಘಟಕಗಳು) ಅರ್ಗೊನೌಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲೀಸ್‌ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅವು ಉದ್ದೇಶಿತ ಎಮ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಭೇದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.[೧] ಡೈಸರ್‌ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಟುಣುಕುಗಳು ದ್ವಿಗುಣ-ಘಟಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಘಟಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟಕ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಗೊನೌಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಂಶವಾಹಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ-ವಿರೋಧಿ ಘಟಕ ಅಥವಾ ದೂರಗಾಮಿ ಘಟಕ ವು ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ಸಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.[೨೨] ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಂದು ಎಟಿಪಿ-ಅವಲಂಬಿತ ಹೆಲಿಕೇಸ್ ಈ ಎರಡು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಎಟಿಪಿ-ಅಧೀನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ಸಿ ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಘಟಕಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.[೨೩][೨೪] ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಘಟಕವು ಇದರ ಪೂರಕಕ್ಕೆ 5' ಎಂಡ್ ಕನಿಷ್ಟ ಜೋಡಿಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ,[೨೫] ಆದರೆ ಘಟಕದ ಆಯ್ಕೆಯು ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ಸಿ ಸಂಯೋಜನೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡೈಸರ್ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದರಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.[೨೬] ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, R2D2 ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದು ದೂರಗಾಮಿ ಘಟಕದ ಹೆಚ್ಚು-ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ 5' ಎಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಅಂಶವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.[೨೭] ಅರ್ಗೊನೌಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗೆ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಧಾರವು ಒಂದು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ-ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅರ್ಗೊನೌಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಸ್ಪಟಿಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.ಇಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಘಟಕದ ಫಾಸ್ಫಾಲೀಕೃತ 5' ಎಂಡ್ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂಲ ಮೇಲ್ಮೈ ಪಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಂತಹ (ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು, ಇದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ) ಒಂದು ದ್ವಿವೇಲನ್ಸೀಯ ಲವಣಗಳ ಮೂಲಕ (ಎರಡು ಧನಾತ್ಮಕ ಧ್ರುವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಆಟಮ್) ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳಲ್ಲಿನ 5' ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಟೈರೋಸಿನ್ ಉಳಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಯನ್ನು ಇದರ ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಗುರಿಗೆ ಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಷನ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.[೨೮] ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುವ ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ಸಿ ಸಂಯುಕ್ತವು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾದ ಎಮ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳನ್ನು ಕೋಶದೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸೀಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಎಮ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಗುರಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.[೨೯] ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ‌ಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಲಾಗದ ಎಮ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಗುರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.[೩೦] ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ಸಿಯ ವೇಗವರ್ಧಕ ಘಟಕಗಳಾದ ಅರ್ಗೋನೌಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು, ಪಿ-ಕಾಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೋಶದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ (ಕೋಶದ್ರವ್ಯದ ಕಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಜಿಡಬ್ಲು ಕಾಯಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ), ಅವು ಎಮ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ನಾಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ;[೩೧] ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಪಿ-ಕಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಇರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.[೩೨] ಪಿ-ಕಾಯಗಳ ಭೇದನವು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಕಾರ್ಯಪಟುತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಒಂದು ತಾಣವಾಗಿದೆ.[೩೩]

ಕಿಣ್ವ ಡೈಸರ್ ದ್ವಿಗುಣ ಘಟಕದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳನ್ನು, ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಿಯೆಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ-ಪ್ರಚೋದಿತ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ (RISC) ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಅದು ಸಂದೇಶಕ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.[೩೪]

ಪ್ರತಿನಕಲಿನ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿಸುವಿಕೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಾರ್ಗದ ಘಟಕಗಳೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಜಿನೋಮ್‌ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯುಕಾರ್ಯೋಟ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಹಿಸ್ಟೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಹೆಟರೋಕ್ರೋಮಾಟೀನ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸೇರಿಸುವಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಂಶವಾಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಕಲಿಗೂ-ಮುಂಚೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ;[೩೫] ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಪ್ರಚೋದಿತ ಪ್ರತಿನಕಲಿನ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆರ್‌ಐಟಿಎಸ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳ್ ಒಂದು ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ವಿದಳನ ಕಿಣ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಯುಕ್ತವು ಅರ್ಗೋನೌಟ್, ಒಂದು ಕ್ರೊಮೊಡೊಮೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಂದು Tas3 ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.[೩೬] ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒಳಸೇರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಟರೋಕ್ರೊಮಾಟಿಕ್ ತಾಣಗಳು ಅರ್ಗೋನೌಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಡಿಆರ್‌ಪಿ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.[೩೭] ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಿದಳನ ಕಿಣ್ವ ಎಸ್. ಪೋಂಬ್‌ ನಲ್ಲಿನ ಈ ವಂಶವಾಹಿಗಳ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆಯು ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಮಿಥೈಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ,[೩೮] ಇದು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಲ್‍ಡ್ ಅನಾಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.[೩೯] ಕೆಲವು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಸುಧಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಂಶವಾಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಕಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.[೪೦] ಆರ್‌ಐಡಿಎಸ್ ಸಂಯುಕ್ತವು ಹೆಟರೋಕ್ರೊಮಾಟಿನ್‌ನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ವಿದಳನ ಕಿಣ್ವದಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ-ವಿಧದ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಅವು ಇತರ ವಂಶವಾಹಿ ಭಾಗಗಳ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಟರೋಕ್ರೊಮಾಟಿನ್ ಭಾಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಐಟಿಎಸ್ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಆಂತರಿಕ ವಂಶವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಮೀಥೇಲ್‌ಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿಸ್ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಪೊಲಿಮಿರೇಸ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಮ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ-ಮುಂಚಿನ ಪ್ರತಿನಕಲುಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ-ಪ್ರತಿನಕಲು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಹೆಟರೋಕ್ರೊಮಾಟಿನ್‌ನ ಭಾಗದ ನಿರ್ಮಿಸುವಿಕೆಯು, ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಡೈಸರ್-ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಏಕೆಂದರೆ ಡೈಸರ್ ಇದು ನಂತರದ ಪ್ರತಿನಕಲುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.[೪೧] ಹೆಟರೋಕ್ರೊಮಾಟಿನ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಒಂದು ಸ್ವಯಂ-ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳುವ ಪರಿಣಾಮದ ಮಾಹಿತಿಯ ಲೂಪ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು ಆರ್‌ಡಿಆರ್‌ಪಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಂತರಿಕ ಆರ್‌ಐಟಿಎಸ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಉದ್ಭವಾವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.[೪೨] ಸಸ್ತನಿಗಳ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಟರೋಕ್ರೊಮಾಟಿನ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಮಾರ್ಗದ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವ ವಿದಳನ ಕಿಣ್ವದ ಸಹಾಯಕ-ವಿಧದ ಭಾಗಗಳ ಅವಲೋಕನಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಖಂಡಗಳು (ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್) ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.[೪೩]

ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್‌ಟಾಕ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಯುಕಾರ್ಯೋಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಧವು ಅಡೆನೊಸಿನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಿಣ್ವ ಅಡೆನೋಸಿನ್ ಡಿಯಾಮಿನೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎದಲ್ಲಿನ ಇನೋಸಿನ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.[೪೪] ಇದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಮತ್ತು ಎ→ಐ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಎಂದು 2000 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.[೪೫] ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಮುಂಚಿನ-ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು A→I ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ,[೪೬][೪೭] ಮತ್ತು ಈ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮೈಕೊಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.[೪೭] ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸಸ್ತನಿ ವರ್ಗದ ಎಡಿಎಆರ್ ಇದು ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳನ್ನು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ವರ್ಗದ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಸಬಹುದು.[೪೮] ಈ ಮಾದರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲವು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಿಕೆಯು ಅಂತರ್ವರ್ಧಕ ವಂಶವಾಹಿಗಳ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೀನ್‌ಗಳ A→I ಆರ್‌ಎನ್‌ಆಐ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಎಡಿಎಆರ್-ನಲ್ ಸಿ.ಎಲಿಗಾನ್ಸ್‌ ತಂತುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.[೪೯]

ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಂಶವಾಹಿ ಕಾರ್ಯನಿಲ್ಲಿಸುವಿಕೆಗಳ ನಡುವಣ ಪ್ರಮುಖ ಭಿನ್ನತೆಗಳ ವಿವರಣೆಗಳು.ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ವಿಶದಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಅಥವಾ ಬಹಿರ್ವರ್ಧಕ ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಆರ‍್‌ಎನ್‌ಎಗಳು ಡೈಸರ್ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ಸಿ ಸಂಯುಕ್ತದೊಳಗೆ ಸಾಗುವುದನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಅದು ವಂಶವಾಹಿ ಕಾರ್ಯನಿಲ್ಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂವಹಿಸುತ್ತದೆ.[೫೦]

ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಜೀವಿಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಯನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿ. ಎಲಿಗಾನ್ಸ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಡ್ರೊಸೊಫಿಲಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಡೆಸ್ಮೊಟಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಶಗಳ ನಡುವಿನ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ (ಕೋಶಗಳ ಮಾರ್ಗಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳು).[೫೧] ಅನುವಂಶಿಕತೆಯು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐದಿಂದ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರವರ್ತಕಗಳ ಮೆತಿಲೀಕರಣದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ; ಹೊಸ ಮೆತೀಲೀಕರಣದ ರಚನೆಯು ಕೋಶದ ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲು ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.[೫೨] ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಭಿನ್ನತೆಯು ಅಂತರ್ವಧಿತವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ; ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ವಂಶವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾದ ಎಮ್‍ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಭೇದನಗಳನ್ನು ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ಸಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೈಕ್ರೋಆರ‍್‌ಎನ್‌ಎಗಳು ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ.[೫೦] ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಸಂದೇಶಕ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳ ಪೊಲಡೆನಿನ್ ಟೇಲ್‌ನ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂಶದ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.[೫೩] ಲಿಷ್ಮೇನಿಯಾ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಪಾನೊಸೊಮಾ ಕ್ರುಜಿ ಯಂತಹ ಕೆಲವು ಯುಕಾರ್ಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟೊಸೊವಾಗಳು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಮಾರ್ಗಗಳ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.[೫೪][೫೫] ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಫಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾದರಿ ಜೀವಕೋಶ ಸೈಕರೋಮೈಸಿಸ್ ಸೆರವಿಸಿ ಯು ಫಂಗೈಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.[೫೬] ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಇತರ ಪುನರಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುವ ಸಕಾರೊಮೈಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿಡಾ ಅಲ್ಬಿಕಾನ್ಸ್‌ ಗಳಂತಹ ವಿದಳನ ಕಿಣ್ವಗಳ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಆಐ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದವು, ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಸ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿ ಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎರಡು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ಎಸ್. ಸೆರವಿಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದವು.[೫೭] ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಾರ್ಗದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸಿಟ್‌ಗಳು, ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ಹಲವಾರು ಫಂಗಲ್ ವಂಶಾವಳಿಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಈ ಕಳೆಯುವಿಕೆಯು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.[೫೮]

ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೊಕಾರ್ಯೋಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪ್ರೊಕಾರ್ಯೋಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಂಶವಾಹಿಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಳು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐಗೆ ಸದೃಶವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ-ಸಂಯೋಜಕ ವಂಶವಾಹಿಗಳು ಆಧಾರ ಜೋಡಿಯಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಎಮ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಅನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಮ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಯ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ನಿಯಂತ್ರಕಾ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳಿಗೆ ಸಾದೃಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಡೈಸರ್ ಕಿಣ್ವವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ.[೫೯] ಪ್ರೊಕಾರ್ಯೋಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ CRISPR ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಯುಕಾರ್ಯೋಟಿಕ್ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾದೃಶವಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶಗಳೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.[೬೦]

ಜೈವಿಕ ಉಪಯೋಗಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಾಹ್ಯ ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೊಸೊನ್ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ-ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.[೬೧] ಅರ್ಬೈಡೊಪ್ಸೈಸ್ ಥಾಲಿಯಾನಾ ದಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು, ಸಸ್ಯವು ಹಲವಾರು ವಿಧದ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಬಹುವಿಧದ ಡೈಸರ್ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.[೬೨] ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಮಾರ್ಗವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೂ ಕೂಡ, ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದಿತ ವಂಶವಾಹಿ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿಸುವಿಕೆಯು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ ಭಾಗದಿಂದ ಕಸಿಕುಡಿ ಸಸ್ಯದವರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು.[೬೩] ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಂತರಿಕ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಒಂದು ವೈರಸ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತದೆ.[೬೪] ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಸಸ್ಯ ವೈರಸ್‌ಗಳು ಸಸ್ಯ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದವು.[೬೫] ಇವುಗಳು ಡೈಸರ್‌ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವಂತಹ ಏಕೈಕ-ಘಟಕದ ಮೇಲಿನ ಕೊನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ದ್ವಿಗುಣ-ಅಂಶದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವೈರಸ್‌ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.[೬೬] ಕೆಲವು ಸಸ್ಯ ಜಿನೋಮ್‍ಗಳೂ ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದುಂಟಾದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅಂತರ್ವರ್ಧಿತ ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ.[೬೭] ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳು ರೋಗಕಾರಕಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ರೋಗಕಾರಕಗಳು ಸೋಂಕುಕಾರಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪರಪೋಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಯಾಪಚಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.[೬೮] ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಡೈಸರ್ ಕಿಣ್ವಗಳ ಕಡಿಮೆ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವೈರಸ್ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಡ್ರೊಸೊಫಿಲಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ವೈರಸ್ ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೊಸೊಫಿಲಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈರಸ್‌ನಂತಹ ರೋಗಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದೆ.[೬೯][೭೦] ಪ್ರತಿರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪಾತ್ರವು ಸಿ.ಎಲಿಗಾನ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅರ್ಗೊನೌಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ವೈರಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಮಾರ್ಗದ ಘಟಕಗಳ ವೇಗಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವ ಅವುಗಳು ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗುವ ಸೋಂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.[೭೧][೭೨] ಸಸ್ತನಿಗಳ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಪ್ರತಿರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥ ಮಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಬಗೆಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಂಶವಾಹಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ವೈರಸ್‌ಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಸಸ್ತನಿಗಳ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ-ಆಧಾರಿತ ಸಸ್ತನಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು.[೭೩][೭೪] ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆಯು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಊಹೆಯು (ಕಲ್ಪನೆಯು) ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರುಜುವಾತುಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.[೭೫] ಸಸ್ತನಿಗಳ ವೈರಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ‌ಐಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವೆ, ಹರ್ಪೀಸ್ ವೈರಸ್‌ಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು ವೈರಸ್ ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಟರೊಕ್ರೊಮಾಟಿನ್ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಾಧನದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.[೪೦]

ವಂಶವಾಹಿಗಳ ಡೌನ್‌ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ (ಕೆಳನಿಯಂತ್ರಣ)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇಂಟ್ರೋನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ಜೆನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಂತರ್ವರ್ಧಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರತಿಬಂಧಕದಲ್ಲಿ[೫೦] ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೂಪೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ ಕೋಶಗಳಂತಹ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಡದ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೋಶದ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.[೭೬] ವಂಶವಾಹಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಕೆಳನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ವರ್ಧಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳ ಪಾತ್ರವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿ. ಎಲಿಗಾನ್ಸ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ 1993 ರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.[೭೭] ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯು, ಅರಬೈಡೊಪ್ಸೈಸ್‌ ನ "ಜೀಡಬ್ಲು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ" ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಇದು ಸಸ್ಯದ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಲವಾರು ವಂಶವಾಹಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ.[೭೮] ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಂಶವಾಹಿಗಳು ಪ್ರತಿನಕಲಿನ ಅಂಶಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ;[೭೯] ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ-ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ನಕಲಿನ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಎಫ್-ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮೂಲ ನಿಯಂತ್ರಕ ವಂಶವಾಹಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ವಂಶವಾಹಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.[೮೦] ಮಾನವರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಗಳು ಗಡ್ಡೆಗಳ (ದುರ್ಮಾಂಸ) ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಶದ ಚಕ್ರದ ಅನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಗಳು ಗ್ರಂಥಿಜನಕ ವಂಶವಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಯ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಈ ಎರಡೂ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.[೮೧]

ವಂಶವಾಹಿಗಳ ಅಪ್‌ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ (ಮೇಲುನಿಯಂತ್ರಣ)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಒಂದು ಪ್ರವರ್ತಕದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರುವ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಅನುಕ್ರಮಗಳು (ಕಡಿಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ) ವಂಶವಾಹಿಗಳ ಪ್ರತಿ ನಕಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಕ್ರಿಯಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು ವಂಶವಾಹಿಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ: ಡೈಸರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಗೊನೌಟ್‌ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಡಿಮೆಥಿಲೀಕರಣವೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ.[೮೨][೮೩]

ವಿಕಸನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎಚ್ಚರಿಕೆ-ಆಧಾರಿತ ವಂಶಾನುಗತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲಾ ಯುಕಾರ್ಯೋಟ್‌ಗಳ ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲರೂಪವು (ಪೂರ್ವಿಕ) ಈ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಮೊದಲಿನ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ; ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯುಕಾರ್ಯೋಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮರ್ಗಗಳ ಗೈರುಹಾಜರಿಯು ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.[೮೪] ಈ ಆನುವಂಶಿಕ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಡೈಸರ್-ತರಹದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಒಂದು ಅರ್ಗೊನೌಟ್, ಒಂದು ಪಿಐಡಬ್ಲುಐ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಮತ್ತು ಒಂದು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ-ಅವಲಂಬಿತ ಅರ್‌ಎನ್‌ಎ ಪೊಲಿಮಿರೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅವು ಇತರ ಕೋಶೀಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ-ಪ್ರಮಾಣದ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಜಿನೋಮಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಯುಕಾರ್ಯೋಟ್ಸ್‌ಗಳ ಅಗ್ರ ಗುಂಪು ಈ ಮೊದಲೇ ಈ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದ ಎಕ್ಸೋಸಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಮೀಪದ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾಗಿದೆ.[೮೫] ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ-ಬಂಧಿಸುವಿಕೆ ಅರ್ಗೊನೌಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾತಿ, ಅದು ಯುಕಾರ್ಯೋಟ್ಸ್‌ಗಳಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಕಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು (ಅಕ್ವಿಫೆಕ್ಸ್ ಇಯಾಲಿಕ್ಯೂಸ್‌ ನಂತಹ), ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಾದೃಶವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆನುವಂಶಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಿರ್ವರ್ಧಕ ಜಿನೆಟಿಕ್ ಘಟಕಗಳಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೊಸಾನ್ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಜಿನೋಮ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.[೮೪][೮೬] ಹಿಸ್ಟೋನ್‌ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ಯುಕರ್ಯೋಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ಇತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕಸನ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೮೪] ಹಲವಾರು ಯುಕಾರ್ಯೋಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ವೈರಲ್ ವಿರೋಧಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಘಟಕಗಳಂತೆ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ವಂಶವಾಹಿಗಳು ವೈರಲ್ ವಂಶವಾಹಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಕಸನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವೈರಸ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಪೋಷಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಕಸನವನ್ನು ಮಾಡಿವೆ, ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವು ಸಸ್ಯಗಳ ವೈರಸ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.[೬೫] ಡ್ರೊಸೊಫಿಲಾ ದಲ್ಲಿನ ವಿಕಸನಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ವಂಶವಾಹಿಗಳು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೊಸೊಫಿಲಾ ಜಿನೋಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ-ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುವ ವಂಶವಾಹಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.[೮೭]

ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಯೋಗಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಂಶವಾಹಿ ನಾಕ್‌ಡೌನ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮಾದರಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿಯ ವಂಶವಾಹಿನಿಯ ಕಾರ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ದಾರಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.[೧] ಎರಡು-ಎಳೆಯ ಆರ್‌ಎನ್‌‌ಎಯನ್ನು ಅನುಕ್ರಮ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಕೋಶ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಳಗೆ ವಂಶವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸುವುದು,ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಿರ್ವರ್ಧಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಮೂಲದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ದಾರಿ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಸಂಶೋಧಕರು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ ವಂಶವಾಹಿನಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಕಾರಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ವಂಶವಾಹಿನಿಯ ಹಿಂಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗಾಣಿಸದವರೆಗೂ,ಈ ತಂತ್ರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ನಾಕ್‌ಡೌನ್" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಹಿಂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ "ನಾಕ್‌ಔಟ್" ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.[೮೮] ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಕಾರಕ ರಚನೆ ಸಾಧುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಂಶಾವಾಹಿನಿ ನಾಕ್‌ಡೌನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ "ಆಫ್-ಟಾರ್ಗೆಟ್" ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಜೊತೆ ಆಧಾರಿತ ಅನುಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಂಶವಾಹಿನಿಗಳ ಹಿಂಡುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಆಫ್-ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಎಚ್. ಸೆಪಿಯನ್ಸ್ , ಸಿ.ಎಲೆಗಾನ್ಸ್ ,ಮತ್ತು ಎಸ್. ಪೊಮ್ಬೆ ಜಿನೋಮ್‌ಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಅಂದಾಜುಮಾಡಿದಾಗ ಎಸ್‌‍ಐಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಫ್-ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.[೯] ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಚನೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ ಸಾಧನ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ,[೮೯][೯೦] ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ-ಸಸ್ತನಿ,[೯೧] ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ-ವೈರಸ್[೯೨] ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಕ್ರಾಸ್-ರಿಯಾಕ್ಟೀವಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಂಯಂ ಆಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ,ಡೈಸರ್‌ನಿಂದ ಬಹಿರ್ವರ್ಧಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಉದ್ದವಾದ ಎಳೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ತನಿಜಾತಿಯ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕದಾದ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಉದ್ದವಾದ ದ್ವಿ-ಎಳೆಯ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾಸ್ ಸಸ್ತನಿ ಜಾತಿಗಳ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಪ್ರೋಟೀನಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೆಪಿಸಲು, ಜನ್ಮಜಾತ ನಿರೋಧಕಶಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ಯ ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ.[೯೩] ಮೊದಲಿನ ಇಲಿಯ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿನ ಅಂಡಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಶಗಳು ಬಹಿರ್ವರ್ಧಿ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕೊರತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವು ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಂಶವಾಹಿನಿ-ನಾಕ್‌ಡೌನ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿವೆ.[೯೪] ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಕೂಡ ನೇರವಾದ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಸ್ತನಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಪ್ರಯೋಜನ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಎನ್‌ಕೋಡಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನುಕ್ರಮದಿಂದ ಎಸ್‍ಐ‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಕಲು ಮಾಡಬಹುದು,ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಲೆಂಟಿವೈರಲ್ ವಿದಿಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರೇರಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ನಕಲಿನ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ,[೯೫] ಇದನ್ನು ಕಂಡಿಶನಲ್ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.[೯೬][೯೭]

ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್‌[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಡ್ರೊಸೊಫಿಲಾ ನೊಣ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಯ ಜೀವಕೋಶವು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಿ. ಎಲಿಗಾನ್ಸ್ ವೊರ್ಮ್, ಡಿಸಾಟರೇಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗ್ರಾಹಕದ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.ಈ ವೋರ್ಮ್‌ಗಳು ಅಪಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲ ಚಯಾಪಚಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಜೀವಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತಾದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.[೯೮]

ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಗಳು ಸಿ.ಎಲೆಗನ್ಸ್ ‌ ಆಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ[೯೯] ಮತ್ತು ದ್ರೊಸೊಫಿಲಾ ,[೧೦೦] ಇವುಗಳು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಿ. ಎಲೆಗನ್ಸ್ ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ಎನ್‌ಎಐ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ : ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ವಂಶವಾಹಿನಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಪರಿಣಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಸುದಾರನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎರದನೇಯದಾಗಿ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಂಚಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ,ಇ.ಕೊಲಿ ಯಂಥಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಯಸಿದ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಅರ್‌ಎನ್‌ಎ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಜಂತುಗಳ ಡಿಎಸ್‌ಅರ್‌ಎನ್‌ಎ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಗೊನಾಡ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಚುಚ್ಚುವಂತಹ ಈ "ಉಣಿಸಿವಿಕೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೆ" ವಂಶವಾಹಿನಿ ನಿರಾಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇವಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ-ಹಾಳುಮಾಡುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.[೧೦೧] ಹಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸವ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ,ಸಸ್ತನಿ ಕೋಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಶ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ-ಪ್ರಮಾಣದ ಜೆನೊಮಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಉಪಯೋಗ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.[೧೦೨] ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಜಿನೊಮ್-ವ್ಯಾಪಕ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ರಚನೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಏಕ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌‍ಎನ್‌ಎ ರಚನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಕವಾಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೃತಕ ನರ ಜಾಲ ಗಳು ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ರಚನೆಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ[೧೦೩] ಮತ್ತು ವಂಶವಾಹಿನಿ ನಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮೊದಲೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.[೧೦೪] ಜಿನೊಮ್ ಅನೊಟೇಶನ್‌ಗೆ ಮಾಸ್ ಜೆನೊಮಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಆಶಾದಾಯಕ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೊಅರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನಾ ವಿಧಾನದ ಹೈ-ಥ್ರೂಪುಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.[೧೦೫][೧೦೬] ಹಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ,ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಿ.ಎಲೆಗಾನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ನೆಮೆಟೊಡೆಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.[೧೦೭][೧೦೮] ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಜೀನೋಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೋಟೇಶನ್‌ಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯಿಡ್‌ ,ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‍ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸವಾಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬ್ರೆಡ್ ವೀಟ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ( ಹೆಕ್ಸಾಪ್ಲೊಯಿಡ್)[೧೦೯] ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಸ್ಯ ಮಾದರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆರಾಬಿಡೋಪ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಜ್.[೧೧೦]

ಔಷಧ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ನಿರೋಧಕ ಪ್ರೋಟೀನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉದ್ದವಾದ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಸಸ್ತನಿ ಕೋಶಗಳೊಳಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ, ಚಿಕ್ಕದಾದ ನಕಲಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ನಿರೋಧಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.[೧೧೧] ಉಪಯೋಗಗಳು ಮೊದಲು ಕಪ್ಪುಕಲೆ ಅವನತಿ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸಿನ್ಸಿಟಿಯಲ್ ವೈರಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಲುಪಬೇಕು,[೧೧೨] ಇಲಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದಿತ ಜಠರ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಮುಂದಾದ ಪರಿಣಾಮ ತೋರುತ್ತದೆ.[೧೧೩] ಸೂಚಿಸಿದ ಇತರೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಉಪಯೋಗಗಳು ಆ‍ಯ್‌೦ಟಿವೈರಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ , ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಮೈಕ್ರೋಬೈಸೈಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ದ್ರವ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ವೈರಸ್ ಟೈಪ್ 2 ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಹಿಂಡುವಿಕೆ ನಿರೋಧ[೧೧೪] ದಿಂದ ಸೋಂಕು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ( ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವೈಧ್ಯಕೀಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ: ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ,ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ),ಎಚ್‌ಐವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಗ್ರಾಹಿಗಳ ನಾಕ್‌ಡೌನ್,[೧೧೫] ಹೆಪಟೈಟೀಸ್ ಎ ನಿರಾಕರಣೆ[೧೧೬],ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟೀಸ್ ಬಿ ವಂಶವಾಹಿನಿಗಳು,[೧೧೭] ಇನ್‌ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾ ನಿರಾಕರಣೆ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಹಿಂಡುವಿಕೆ,[೪೦] ಮತ್ತು ದಡಾರ ವೈರಸ್ ಹಿಮ್ಮಡಿಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಐ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.[೧೧೮] ನರ ಅವನತಿ ಹೊಂದುವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿಯೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಂಟಿಂಗ್‌ಟನ್‌ನ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಪಾಲಿಗ್ಲುಟೇಮೈನ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.[೧೧೯] ನಿರಾಕರಣೆ ವಂಶವಾಹಿನಿಗಳನ್ನು ಭೇದಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಗಡ್ಡೆ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ರೆಗ್ಯುಲೆಟೇಡ್ ಅಥವಾ ವಂಶವಾನಿಗಳನ್ನು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಆಶಾದಾಯಕ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.[೧೨೦][೧೨೧] ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅನ್ವಯಿಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಸವ ಪದ್ಧತಿ ವಿಕಾಸ,ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈರಲ್ ವಿದಿಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಂಶವಾಹಿನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮಾದರಿಯನ್ನೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ.[೧೨೨][೧೨೩] ಆದಾಗ್ಯೂ ಅರ್‌ಎನ್‌ಎಐ-ಆಧಾರಿತ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕ ಕೋಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಸರಣ, ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕಳವಳಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ಆಫ್-ಟಾರ್ಗೆಟ್" ಪರಿಣಾಮಗಳು ವಂಶವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿದ ವಂಶಾವಾಹಿನಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೂಡ ಅದೇ ತೆರನಾದ ಅನುಕ್ರಮ ಹೊಂದಿದೆ.[೧೨೪] ಕಾಂಪ್ಯುಟೇಶನಲ್ ನೀನೋಮಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನವು ಆಫ್-ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೋಷ ಪ್ರಮಾಣವು 10% ಎಂದು ಅಂದಾಜುಮಾಡಿದೆ.[೯] ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಠರ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಯನವು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ, ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಾದಿಯ "ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ದ್ರೀಕರಣ" ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.[೧೨೫] ಸಕ್ರಿಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ shRNAs ಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ನಂತರ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮ್‌ಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯತೆಯ ಅಧೀನದ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್‌‍ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಆಧಾರಿತ ಅನ್ವಯಿಕ ಎಚ್‌ಐವಿ-1 ಸೋಂಕಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸತತವಾದ ಗುರಿಯಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಚ್‌ಐವಿ-1 ನಂತಹ ವೈರಸ್‌ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ-ದಾಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಪಾರಾಗುವ-ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವು, ಈ ಕಾಂಬಿನೆಶನಲ್ ಅಗತ್ಯಗಳು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ತಂತ್ರವು ವೈರಲ್ ಪರಾರಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಆ‍ಯ್‌೦ಟಿವೈರಲ್ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಭವಿಷ್ಯವು ತುಂಬಾ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ,ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಿ-ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಒಪ್ಪಿದವರು ವಿವರಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ-ಅನುಕ್ರಮ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.[೧೨೬]

ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಪರಿಶ್ರಮ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ,ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ ಸಸ್ಯಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಟಾಕ್ಸಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯದ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವಾರಸುದಾರನಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಪೆನೊಟೈಪ್ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹತ್ತಿ ಬೀಜಗಳು ಡಯಟರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್‌‍ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೆರ್ಪೆನಾಯ್ಡ್ ಉತ್ಪಾದಿತ ಗಾಸಿಪೊಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಾನವ ಉಪಭೋಗಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆರ್ಏನ್ಎಐ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಹತ್ತಿ ತಳಿಯ ಬೀಜಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಡೆಲ್ಟಾ-ಕ್ಯಾಡಿನೆನೆ ಸಿಂಥಾಸ್ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಸಸ್ಯದ ಇತರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಣಾಮದ ಹೊರತಾಗಿ,ಗಾಸಿಪೊಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಿಣ್ವವಾಗಿದೆ,ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪೊಲ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.[೧೨೭] ಕ್ಯಾಸ್ಸಾವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಯಾನೊಜೆನಿಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಲಿನಾಮೆರಿನ್ ಎಂಬ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ದಗ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಎನ್‌ಐ-ಆಧಾರಿತ‌ ತಳಿವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಸ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಟೋಮೆಟೋ ಸಸ್ಯಗಳ ಅಲರ್ಜಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ[೧೨೮], ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಜನಕ ಅಗ್ರಗಾಮಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.[೧೨೯] ಇತರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮಾದಕವಸ್ತುವಲ್ಲದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ,ಅಫೀಮು ಗಸಗಸೆ ಗಿಡ[೧೩೦] ಸಾಧಾರಣ ಸಸ್ಯಗಳ ವೈರಸ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು,[೧೩೧] ಮತ್ತು ಡಯಟರಿ ಆ‍ಯ್‌೦ಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟೋಮೆಟೋದಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಾರವರ್ಧನೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.[೧೩೨] ಫ್ಲಾವ್ರ್ ಸಾರ್ವ್ ಟೋಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ರಿಂಗ್‌ಸ್ಪಾಟ್-ನಿರೋಧಕ ಪಪಾಯ ಒಳಗೊಂಡ ಮೊದಲಿನ ವಾಣೀಜ್ಯಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು,ಮೂಲತಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಆ‍ಯ್‌೦ಟಿಸೆನ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಹಾದಿಯನ್ನು ಲಾಭಕರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.[೧೩೩][೧೩೪]

ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಿಟ್ಯೂನಿಯಾ ಸಸ್ಯಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಧಿಸಿದ ವಂಶವಾಹಿಗಳು ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಐ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.ಎಡಭಾಗದ ಸಸ್ಯವು ಕಾಡು-ಜಾತಿಯದ್ದಾಗಿದೆ; ಬಲಭಾಗದ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೂವಿನ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯರಹಿತ ಬಿಳಿಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ, ಟಾನ್ಸ್‌ಜೀನ್ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ವರ್ಧಕ ವಂಶವಾಹಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಎರಡರ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ವಂಶವಾಹಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.[೧೩೫]

ಜೀವಾಂತರ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ‍ಯ್‌೦ಟಿಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಎನ್‌ಎ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಕಲಿನ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಅವಲೋಕನದಿಂದ ಮೊದಲ ಆರ್ಎನ್‌ಎಐ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ,[೧೩೬] ಮತ್ತು 1990ರ ಮೊದಲಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವರದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ.[೧೩೭] ಪೆಟುನಿಯಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿತ ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಸಂಶೋಧಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಂಶವಾಹಿನಿ ನಕಲು ಚಾಲ್ಕೊನೆ ಸಿಂಥಾಸೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು, ಪೆಟುನಿಯಾ ಸಸ್ಯಗಳಳೊಳಗೆ ಹೂವಿನ ವರ್ಣಕತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣದ ಕಿಣ್ವ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಗಾಢ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣಬಹುದು,ಆದರೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಣಕತೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ,ಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಹೂಗಳು,ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಾಲ್ಕೊನೆ ಸಿಂಥಾಸೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ,ನಿಜವಾಗಿ,ಎರಡು ಎಂಡೊಜೆನೊಸ್ ವಂಶವಾಹಿನಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಾಂತರಗಳು ಬಿಳಿ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕೂಡಲೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಸಂಗದ ಅವಧಿಯ ದಮನಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಫಂಗಸ್ ನ್ಯೂರೊಸ್ಪೋರಾ ಕ್ರಾಸಾ ದಲ್ಲಿ ಗುರುತಾಗಿದೆ,[೧೩೮] ಹಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಇದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೋಧನೆ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಎಂಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಅವನತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಕ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಹಿಂಡುವಿಕೆ ಪೋಸ್ಟ್-ನಕಲಿನ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಕೆಳನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.[೧೩೯] ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಕೋ-ಸಪ್ರೆಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೊಲಾಕ್ಯೂಲರ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ರಚನೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿಯೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ .[೧೪೦] ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ, ಸಸ್ಯ ವೈರಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಅದೇತೆರನಾದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿದ್ಯಮಾನದಿಂದ ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತಾ ಸುಧಾರಿತ ಸಸ್ಯ ನಿರೋಧಕದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ವೈರಲ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ವೈರಲ್ -ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಪೋಟೀನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಅಧಿಕ ತಾಳ್ಮೆ ಅಥವಾ ನಿರೋಧ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ,ಇದೇ ತೆರನಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಚಿಕ್ಕ,ವೈರಲ್ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಅನುಕ್ರಮದ ನಾನ್-ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗದು. ವೈರಲ್ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಯು ಜೀವಾಂತರದಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ವೈರಲ್ ಹಿಮ್ಮಡಿಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.[೧೪೧] ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ .ಸಸ್ಯ ವಂಶವಾಹಿನಿಗಳ ಸಣ್ಣ ಅನುಕ್ರಮಗನ್ನು ವೈರಸ್‌ಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ,ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ ವಂಶವಾಹಿನಿ ರೋಗದ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ "ವೈರಸ್-ಪ್ರಚೋದಿತ ವಂಶವಾಹಿನಿ ನಿಶ್ಯಬ್ದಾಗಿಸುವಿಕೆ" (ವಿಐಜಿಎಸ್)ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನಲ್ ಜೀನ್ ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.[೧೪೨] ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಲೋಕನಗಳ ನಂತರ,ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳು ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದರು.[೧೪೩][೧೪೪] ಸಿ.ಎಲೆಗಾನ್ಸ್ ‌ ಒಳಗಡೆ ದ್ವಿ ಎಳೆಯ ಆರ್ಎನ್‌ಎ ಚುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಸಮರ್ಥವಾದ ವಂಶವಾಹಿನಿ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಪರಿಣಾಮವು ಕ್ರೈಗ್ ಸಿ. ಮೆಲ್ಲೊ ಮತ್ತು ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ರ್ಯೂ ಫೈರ್‌'ರ 1998 ನೇಚರ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಯಿತು. ಮಾಂಸಖಂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪರಿಶೋಧನಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ,ಎಂಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಆ‍ಯ್‌೦ಟಿಸೆನ್ಸ್ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ,ಆದರೆ ದ್ವಿ-ಎಳೆಯ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿದ ವಂಶವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಆರ್ಎನ್‌ಎಐ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೈರ್ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಲೊರ ಸಂಶೋಧನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಉತ್ಪಾದಕ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪೈರ್ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಲೊ 2006ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.[೧]

ನೋಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆಕರಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ೧.೦ ೧.೧ ೧.೨ ೧.೩ ೧.೪ Daneholt, Bertil. "Advanced Information: RNA interference". The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2006. Retrieved 2007-01-25.
 2. Fire A, Xu S, Montgomery M, Kostas S, Driver S, Mello C (1998). "Potent and specific genetic interference by double-stranded RNA in Caenorhabditis elegans". Nature. 391 (6669): 806–11. doi:10.1038/35888. PMID 9486653.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 3. [4]
 4. Bagasra O, Prilliman KR (2004). "RNA interference: the molecular immune system". J. Mol. Histol. 35 (6): 545–53. doi:10.1007/s10735-004-2192-8. PMID 15614608. Archived from the original (PDF) on 2020-03-14. Retrieved 2010-08-19.
 5. Siomi, Haruhiko; Siomi, Mikiko C. (22 January 2009). "On the road to reading the RNA-interference code". Nature. 457 (7228): 396–404. doi:10.1038/nature07754. PMID 19158785.{{cite journal}}: CS1 maint: date and year (link)
 6. Zamore P, Tuschl T, Sharp P, Bartel D (2000). "RNAi: double-stranded RNA directs the ATP-dependent cleavage of mRNA at 21 to 23 nucleotide intervals". Cell. 101 (1): 25–33. doi:10.1016/S0092-8674(00)80620-0. PMID 10778853.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 7. Vermeulen A, Behlen L, Reynolds A, Wolfson A, Marshall W, Karpilow J, Khvorova A (2005). "The contributions of dsRNA structure to dicer specificity and efficiency". RNA. 11 (5): 674–82. doi:10.1261/rna.7272305. PMC 1370754. PMID 15811921.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 8. Castanotto, Daniela; Rossi, John J. (22 January 2009). "The promises and pitfalls of RNA-interference-based therapeutics". Nature. 457 (7228): 426–433. doi:10.1038/nature07758. PMC 2702667. PMID 19158789.{{cite journal}}: CS1 maint: date and year (link)
 9. ೯.೦ ೯.೧ ೯.೨ Qiu S, Adema C, Lane T (2005). "A computational study of off-target effects of RNA interference". Nucleic Acids Res. 33 (6): 1834–47. doi:10.1093/nar/gki324. PMC 1072799. PMID 15800213.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 10. Ahlquist P (2002). "RNA-dependent RNA polymerases, viruses, and RNA silencing". Science. 296 (5571): 1270–3. doi:10.1126/science.1069132. PMID 12016304.
 11. ೧೧.೦ ೧೧.೧ Parker G, Eckert D, Bass B (2006). "RDE-4 preferentially binds long dsRNA and its dimerization is necessary for cleavage of dsRNA to siRNA". RNA. 12 (5): 807–18. doi:10.1261/rna.2338706. PMC 1440910. PMID 16603715.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 12. Liu Q, Rand T, Kalidas S, Du F, Kim H, Smith D, Wang X (2003). "R2D2, a bridge between the initiation and effector steps of the Drosophila RNAi pathway". Science. 301 (5641): 1921–5. doi:10.1126/science.1088710. PMID 14512631.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 13. Baulcombe D (2007). "Molecular biology. Amplified silencing". Science. 315 (5809): 199–200. doi:10.1126/science.1138030. PMID 17218517.
 14. Pak J, Fire A (2007). "Distinct populations of primary and secondary effectors during RNAi in C. elegans". Science. 315 (5809): 241–4. doi:10.1126/science.1132839. PMID 17124291.
 15. Sijen T, Steiner F, Thijssen K, Plasterk R (2007). "Secondary siRNAs result from unprimed RNA synthesis and form a distinct class". Science. 315 (5809): 244–7. doi:10.1126/science.1136699. PMID 17158288.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 16. Wang QL, Li ZH (2007). "The functions of microRNAs in plants". Front. Biosci. 12: 3975–82. PMID 17485351.
 17. Zhao Y, Srivastava D (2007). "A developmental view of microRNA function". Trends Biochem. Sci. 32 (4): 189–97. doi:10.1016/j.tibs.2007.02.006. PMID 17350266.
 18. Gregory R, Chendrimada T, Shiekhattar R (2006). "MicroRNA biogenesis: isolation and characterization of the microprocessor complex". Methods Mol Biol. 342: 33–47. doi:10.1385/1-59745-123-1:33. PMID 16957365.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 19. Pillai RS, Bhattacharyya SN, Filipowicz W (2007). "Repression of protein synthesis by miRNAs: how many mechanisms?". Trends Cell Biol. 17 (3): 118–26. doi:10.1016/j.tcb.2006.12.007. PMID 17197185.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 20. Okamura K, Ishizuka A, Siomi H, Siomi M (2004). "Distinct roles for Argonaute proteins in small RNA-directed RNA cleavage pathways". Genes Dev. 18 (14): 1655–66. doi:10.1101/gad.1210204. PMC 478188. PMID 15231716.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 21. Lee Y, Nakahara K, Pham J, Kim K, He Z, Sontheimer E, Carthew R (2004). "Distinct roles for Drosophila Dicer-1 and Dicer-2 in the siRNA/miRNA silencing pathways". Cell. 117 (1): 69–81. doi:10.1016/S0092-8674(04)00261-2. PMID 15066283.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 22. Gregory R, Chendrimada T, Cooch N, Shiekhattar R (2005). "Human RISC couples microRNA biogenesis and posttranscriptional gene silencing". Cell. 123 (4): 631–40. doi:10.1016/j.cell.2005.10.022. PMID 16271387.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 23. Matranga C, Tomari Y, Shin C, Bartel D, Zamore P (2005). "Passenger-strand cleavage facilitates assembly of siRNA into Ago2-containing RNAi enzyme complexes". Cell. 123 (4): 607–20. doi:10.1016/j.cell.2005.08.044. PMID 16271386.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 24. Leuschner P, Ameres S, Kueng S, Martinez J (2006). "Cleavage of the siRNA passenger strand during RISC assembly in human cells". EMBO Rep. 7 (3): 314–20. doi:10.1038/sj.embor.7400637. PMC 1456892. PMID 16439995.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 25. Schwarz DS, Hutvágner G, Du T, Xu Z, Aronin N, Zamore PD (2003). "Asymmetry in the assembly of the RNAi enzyme complex". Cell. 115 (2): 199–208. doi:10.1016/S0092-8674(03)00759-1. PMID 14567917.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 26. Preall J, He Z, Gorra J, Sontheimer E (2006). "Short interfering RNA strand selection is independent of dsRNA processing polarity during RNAi in Drosophila". Curr Biol. 16 (5): 530–5. doi:10.1016/j.cub.2006.01.061. PMID 16527750.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 27. Tomari Y, Matranga C, Haley B, Martinez N, Zamore P (2004). "A protein sensor for siRNA asymmetry". Science. 306 (5700): 1377–80. doi:10.1126/science.1102755. PMID 15550672.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 28. Ma J, Yuan Y, Meister G, Pei Y, Tuschl T, Patel D (2005). "Structural basis for 5'-end-specific recognition of guide RNA by the A. fulgidus Piwi protein". Nature. 434 (7033): 666–70. doi:10.1038/nature03514. PMID 15800629.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 29. Sen G, Wehrman T, Blau H (2005). "mRNA translation is not a prerequisite for small interfering RNA-mediated mRNA cleavage". Differentiation. 73 (6): 287–93. doi:10.1111/j.1432-0436.2005.00029.x. PMID 16138829.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 30. Gu S, Rossi J (2005). "Uncoupling of RNAi from active translation in mammalian cells". RNA. 11 (1): 38–44. doi:10.1261/rna.7158605. PMC 1370689. PMID 15574516.
 31. Sen G, Blau H (2005). "Argonaute 2/RISC resides in sites of mammalian mRNA decay known as cytoplasmic bodies". Nat Cell Biol. 7 (6): 633–6. doi:10.1038/ncb1265. PMID 15908945.
 32. Lian S, Jakymiw A, Eystathioy T, Hamel J, Fritzler M, Chan E (2006). "GW bodies, microRNAs and the cell cycle". Cell Cycle. 5 (3): 242–5. PMID 16418578.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 33. Jakymiw A, Lian S, Eystathioy T, Li S, Satoh M, Hamel J, Fritzler M, Chan E (2005). "Disruption of P bodies impairs mammalian RNA interference". Nat Cell Biol. 7 (12): 1267–74. doi:10.1038/ncb1334. PMID 16284622.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 34. [73]
 35. Holmquist G, Ashley T (2006). "Chromosome organization and chromatin modification: influence on genome function and evolution". Cytogenet Genome Res. 114 (2): 96–125. doi:10.1159/000093326. PMID 16825762.
 36. Verdel A, Jia S, Gerber S, Sugiyama T, Gygi S, Grewal S, Moazed D (2004). "RNAi-mediated targeting of heterochromatin by the RITS complex". Science. 303 (5658): 672–6. doi:10.1126/science.1093686. PMID 14704433.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 37. Irvine D, Zaratiegui M, Tolia N, Goto D, Chitwood D, Vaughn M, Joshua-Tor L, Martienssen R (2006). "Argonaute slicing is required for heterochromatic silencing and spreading". Science. 313 (5790): 1134–7. doi:10.1126/science.1128813. PMID 16931764.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 38. Volpe T, Kidner C, Hall I, Teng G, Grewal S, Martienssen R (2002). "Regulation of heterochromatic silencing and histone H3 lysine-9 methylation by RNAi". Science. 297 (5588): 1833–7. doi:10.1126/science.1074973. PMID 12193640.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 39. Volpe T, Schramke V, Hamilton G, White S, Teng G, Martienssen R, Allshire R (2003). "RNA interference is required for normal centromere function in fission yeast". Chromosome Res. 11 (2): 137–46. doi:10.1023/A:1022815931524. PMID 12733640.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 40. ೪೦.೦ ೪೦.೧ ೪೦.೨ ಲಿ ಎಲ್‌ಸಿ, ಓಕಿನೋ ಎಸ್‌ಟಿ, ಝಾವೋ ಎಚ್, ಪೂಕೊಟ್ ಡಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್‌ಎಫ್, ಉರಾಕಮಿ ಎಸ್, ಎನೋಕಿಡಾ ಎಚ್, ಡಾಹಿಯಾ ಆರ್. (2006- ಮಾನವ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳು ಪ್ರತಿನಕಲಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. Proc Natl Acad Sci USA 103(46):17337–42. ಪಿಎಮ್‌ಐಡಿ 15172857 ಉಲ್ಲೇಖ ದೋಷ: Invalid <ref> tag; name "Li" defined multiple times with different content
 41. Noma K, Sugiyama T, Cam H, Verdel A, Zofall M, Jia S, Moazed D, Grewal S (2004). "RITS acts in cis to promote RNA interference-mediated transcriptional and post-transcriptional silencing". Nat Genet. 36 (11): 1174–80. doi:10.1038/ng1452. PMID 15475954.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 42. Sugiyama T, Cam H, Verdel A, Moazed D, Grewal S (2005). "RNA-dependent RNA polymerase is an essential component of a self-enforcing loop coupling heterochromatin assembly to siRNA production". Proc Natl Acad Sci USA. 102 (1): 152–7. doi:10.1073/pnas.0407641102. PMC 544066. PMID 15615848.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 43. Wang F, Koyama N, Nishida H, Haraguchi T, Reith W, Tsukamoto T (2006). "The assembly and maintenance of heterochromatin initiated by transgene repeats are independent of the RNA interference pathway in mammalian cells". Mol Cell Biol. 26 (11): 4028–40. doi:10.1128/MCB.02189-05. PMC 1489094. PMID 16705157.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 44. Bass B (2002). "RNA editing by adenosine deaminases that act on RNA". Annu Rev Biochem. 71: 817–46. doi:10.1146/annurev.biochem.71.110601.135501. PMC 1823043. PMID 12045112.
 45. Bass B (2000). "Double-stranded RNA as a template for gene silencing". Cell. 101 (3): 235–8. doi:10.1016/S0092-8674(02)71133-1. PMID 10847677.
 46. Luciano D, Mirsky H, Vendetti N, Maas S (2004). "RNA editing of a miRNA precursor". RNA. 10 (8): 1174–7. doi:10.1261/rna.7350304. PMC 1370607. PMID 15272117.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 47. ೪೭.೦ ೪೭.೧ Yang W, Chendrimada T, Wang Q, Higuchi M, Seeburg P, Shiekhattar R, Nishikura K (2006). "Modulation of microRNA processing and expression through RNA editing by ADAR deaminases". Nat Struct Mol Biol. 13 (1): 13–21. doi:10.1038/nsmb1041. PMID 16369484.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 48. Yang W, Wang Q, Howell K, Lee J, Cho D, Murray J, Nishikura K (2005). "ADAR1 RNA deaminase limits short interfering RNA efficacy in mammalian cells". J Biol Chem. 280 (5): 3946–53. doi:10.1074/jbc.M407876200. PMID 15556947.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 49. Nishikura K (2006). "Editor meets silencer: crosstalk between RNA editing and RNA interference". Nat Rev Mol Cell Biol. 7 (12): 919–31. doi:10.1038/nrm2061. PMID 17139332.
 50. ೫೦.೦ ೫೦.೧ ೫೦.೨ [104]
 51. ಉಲ್ಲೇಖ ದೋಷ: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Lodish
 52. Jones L, Ratcliff F, Baulcombe DC (2001). "RNA-directed transcriptional gene silencing in plants can be inherited independently of the RNA trigger and requires Met1 for maintenance". Current Biology. 11 (10): 747–757. doi:10.1016/S0960-9822(01)00226-3. PMID 11378384. Archived from the original on 2007-12-21. Retrieved 2010-08-19.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 53. Humphreys DT, Westman BJ, Martin DI, Preiss T (2005). "MicroRNAs control translation initiation by inhibiting eukaryotic initiation factor 4E/cap and poly(A) tail function". Proc Natl Acad Sci USA. 102 (47): 16961–16966. doi:10.1073/pnas.0506482102. PMC 1287990. PMID 16287976.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 54. DaRocha W, Otsu K, Teixeira S, Donelson J (2004). "Tests of cytoplasmic RNA interference (RNAi) and construction of a tetracycline-inducible T7 promoter system in Trypanosoma cruzi". Mol Biochem Parasitol. 133 (2): 175–86. doi:10.1016/j.molbiopara.2003.10.005. PMID 14698430.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 55. Robinson K, Beverley S (2003). "Improvements in transfection efficiency and tests of RNA interference (RNAi) approaches in the protozoan parasite Leishmania". Mol Biochem Parasitol. 128 (2): 217–28. doi:10.1016/S0166-6851(03)00079-3. PMID 12742588.
 56. L. Aravind, Hidemi Watanabe, David J. Lipman, and Eugene V. Koonin (2000). "Lineage-specific loss and divergence of functionally linked genes in eukaryotes". Proceedings of the National Academy of Sciences. 97 (21): 11319–11324. doi:10.1073/pnas.200346997. PMC 17198. PMID 11016957.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 57. Drinnenberg IA, Weinberg DE, Xie KT, Nower JP, Wolfe KH, Fink GR, Bartel DP (2009). "RNAi in Budding Yeast". Science. 326 (5952): 544–50. doi:10.1126/science.1176945. PMID 19745116.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 58. Nakayashiki H, Kadotani N, Mayama S (2006). "Evolution and diversification of RNA silencing proteins in fungi". J Mol Evol. 63 (1): 127–35. doi:10.1007/s00239-005-0257-2. PMID 16786437.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 59. Morita T, Mochizuki Y, Aiba H (2006). "Translational repression is sufficient for gene silencing by bacterial small noncoding RNAs in the absence of mRNA destruction". Proc Natl Acad Sci USA. 103 (13): 4858–63. doi:10.1073/pnas.0509638103. PMC 1458760. PMID 16549791.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 60. Makarova K, Grishin N, Shabalina S, Wolf Y, Koonin E (2006). "A putative RNA-interference-based immune system in prokaryotes: computational analysis of the predicted enzymatic machinery, functional analogies with eukaryotic RNAi, and hypothetical mechanisms of action". Biol Direct. 1: 7. doi:10.1186/1745-6150-1-7. PMC 1462988. PMID 16545108.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) CS1 maint: unflagged free DOI (link)
 61. Stram Y, Kuzntzova L (2006). "Inhibition of viruses by RNA interference". Virus Genes. 32 (3): 299–306. doi:10.1007/s11262-005-6914-0. PMID 16732482.
 62. Blevins T, Rajeswaran R, Shivaprasad P, Beknazariants D, Si-Ammour A, Park H, Vazquez F, Robertson D, Meins F, Hohn T, Pooggin M (2006). "Four plant Dicers mediate viral small RNA biogenesis and DNA virus induced silencing". Nucleic Acids Res. 34 (21): 6233–46. doi:10.1093/nar/gkl886. PMC 1669714. PMID 17090584.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 63. Palauqui J, Elmayan T, Pollien J, Vaucheret H (1997). "Systemic acquired silencing: transgene-specific post-transcriptional silencing is transmitted by grafting from silenced stocks to non-silenced scions". EMBO J. 16 (15): 4738–45. doi:10.1093/emboj/16.15.4738. PMC 1170100. PMID 9303318.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 64. Voinnet O (2001). "RNA silencing as a plant immune system against viruses". Trends Genet. 17 (8): 449–59. doi:10.1016/S0168-9525(01)02367-8. PMID 11485817.
 65. ೬೫.೦ ೬೫.೧ Lucy A, Guo H, Li W, Ding S (2000). "Suppression of post-transcriptional gene silencing by a plant viral protein localized in the nucleus". EMBO J. 19 (7): 1672–80. doi:10.1093/emboj/19.7.1672. PMC 310235. PMID 10747034.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 66. Mérai Z, Kerényi Z, Kertész S, Magna M, Lakatos L, Silhavy D (2006). "Double-stranded RNA binding may be a general plant RNA viral strategy to suppress RNA silencing". J Virol. 80 (12): 5747–56. doi:10.1128/JVI.01963-05. PMC 1472586. PMID 16731914.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 67. Katiyar-Agarwal S, Morgan R, Dahlbeck D, Borsani O, Villegas A, Zhu J, Staskawicz B, Jin H (2006). "A pathogen-inducible endogenous siRNA in plant immunity". Proc Natl Acad Sci USA. 103 (47): 18002–7. doi:10.1073/pnas.0608258103. PMC 1693862. PMID 17071740.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 68. Fritz J, Girardin S, Philpott D (2006). "Innate immune defense through RNA interference". Sci STKE. 2006 (339): pe27. doi:10.1126/stke.3392006pe27. PMID 16772641.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 69. Zambon R, Vakharia V, Wu L (2006). "RNAi is an antiviral immune response against a dsRNA virus in Drosophila melanogaster". Cell Microbiol. 8 (5): 880–9. doi:10.1111/j.1462-5822.2006.00688.x. PMID 16611236.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 70. Wang X, Aliyari R, Li W, Li H, Kim K, Carthew R, Atkinson P, Ding S (2006). "RNA interference directs innate immunity against viruses in adult Drosophila". Science. 312 (5772): 452–4. doi:10.1126/science.1125694. PMC 1509097. PMID 16556799.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 71. Lu R, Maduro M, Li F, Li H, Broitman-Maduro G, Li W, Ding S (2005). "Animal virus replication and RNAi-mediated antiviral silencing in Caenorhabditis elegans". Nature. 436 (7053): 1040–3. doi:10.1038/nature03870. PMC 1388260. PMID 16107851.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 72. Wilkins C, Dishongh R, Moore S, Whitt M, Chow M, Machaca K (2005). "RNA interference is an antiviral defence mechanism in Caenorhabditis elegans". Nature. 436 (7053): 1044–7. doi:10.1038/nature03957. PMID 16107852.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 73. Berkhout B, Haasnoot J (2006). "The interplay between virus infection and the cellular RNA interference machinery". FEBS Lett. 580 (12): 2896–902. doi:10.1016/j.febslet.2006.02.070. PMID 16563388.
 74. Schütz S, Sarnow P (2006). "Interaction of viruses with the mammalian RNA interference pathway". Virology. 344 (1): 151–7. doi:10.1016/j.virol.2005.09.034. PMID 16364746.
 75. Cullen B (2006). "Is RNA interference involved in intrinsic antiviral immunity in mammals?". Nat Immunol. 7 (6): 563–7. doi:10.1038/ni1352. PMID 16715068.
 76. Carrington J, Ambros V (2003). "Role of microRNAs in plant and animal development". Science. 301 (5631): 336–8. doi:10.1126/science.1085242. PMID 12869753.
 77. Lee R, Feinbaum R, Ambros V (1993). "The C. elegans heterochronic gene lin-4 encodes small RNAs with antisense complementarity to lin-14". Cell. 75 (5): 843–54. doi:10.1016/0092-8674(93)90529-Y. PMID 8252621.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 78. Palatnik J, Allen E, Wu X, Schommer C, Schwab R, Carrington J, Weigel D (2003). "Control of leaf morphogenesis by microRNAs". Nature. 425 (6955): 257–63. doi:10.1038/nature01958. PMID 12931144.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 79. Zhang B, Pan X, Cobb G, Anderson T (2006). "Plant microRNA: a small regulatory molecule with big impact". Dev Biol. 289 (1): 3–16. doi:10.1016/j.ydbio.2005.10.036. PMID 16325172.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 80. Jones-Rhoades M, Bartel D, Bartel B (2006). "MicroRNAS and their regulatory roles in plants". Annu Rev Plant Biol. 57: 19–53. doi:10.1146/annurev.arplant.57.032905.105218. PMID 16669754.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 81. Zhang B, Pan X, Cobb G, Anderson T (2007). "microRNAs as oncogenes and tumor suppressors". Dev Biol. 302 (1): 1–12. doi:10.1016/j.ydbio.2006.08.028. PMID 16989803.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 82. Check E (2007). "RNA interference: hitting the on switch". Nature. 448 (7156): 855–858. doi:10.1038/448855a. PMID 17713502.
 83. Li LC, Okino ST, Zhao H; et al. (2006). "Small dsRNAs induce transcriptional activation in human cells". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 103 (46): 17337–42. doi:10.1073/pnas.0607015103. PMC 1859931. PMID 17085592. {{cite journal}}: Explicit use of et al. in: |author= (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 84. ೮೪.೦ ೮೪.೧ ೮೪.೨ Cerutti H, Casas-Mollano J (2006). "On the origin and functions of RNA-mediated silencing: from protists to man". Curr Genet. 50 (2): 81–99. doi:10.1007/s00294-006-0078-x. PMC 2583075. PMID 16691418.
 85. Anantharaman V, Koonin E, Aravind L (2002). "Comparative genomics and evolution of proteins involved in RNA metabolism". Nucleic Acids Res. 30 (7): 1427–64. doi:10.1093/nar/30.7.1427. PMC 101826. PMID 11917006.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 86. Buchon N, Vaury C (2006). "RNAi: a defensive RNA-silencing against viruses and transposable elements". Heredity. 96 (2): 195–202. doi:10.1038/sj.hdy.6800789. PMID 16369574.
 87. Obbard D, Jiggins F, Halligan D, Little T (2006). "Natural selection drives extremely rapid evolution in antiviral RNAi genes". Curr Biol. 16 (6): 580–5. doi:10.1016/j.cub.2006.01.065. PMID 16546082.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 88. Voorhoeve PM, Agami R (2003). "Knockdown stands up". Trends Biotechnol. 21 (1): 2–4. doi:10.1016/S0167-7799(02)00002-1. PMID 12480342.
 89. Naito Y, Yamada T, Matsumiya T, Ui-Tei K, Saigo K, Morishita S (2005). "dsCheck: highly sensitive off-target search software for double-stranded RNA-mediated RNA interference". Nucleic Acids Res. 33 (Web Server issue): W589–91. doi:10.1093/nar/gki419. PMC 1160180. PMID 15980542.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 90. Henschel A, Buchholz F, Habermann B (2004). "DEQOR: a web-based tool for the design and quality control of siRNAs". Nucleic Acids Res. 32 (Web Server issue): W113–20. doi:10.1093/nar/gkh408. PMC 441546. PMID 15215362.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 91. Naito Y, Yamada T, Ui-Tei K, Morishita S, Saigo K (2004). "siDirect: highly effective, target-specific siRNA design software for mammalian RNA interference". Nucleic Acids Res. 32 (Web Server issue): W124–9. doi:10.1093/nar/gkh442. PMC 441580. PMID 15215364.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 92. Naito Y, Ui-Tei K, Nishikawa T, Takebe Y, Saigo K (2006). "siVirus: web-based antiviral siRNA design software for highly divergent viral sequences". Nucleic Acids Res. 34 (Web Server issue): W448–50. doi:10.1093/nar/gkl214. PMC 1538817. PMID 16845046.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 93. Reynolds A, Anderson E, Vermeulen A, Fedorov Y, Robinson K, Leake D, Karpilow J, Marshall W, Khvorova A (2006). "Induction of the interferon response by siRNA is cell type- and duplex length-dependent". RNA. 12 (6): 988–93. doi:10.1261/rna.2340906. PMC 1464853. PMID 16611941.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 94. Stein P, Zeng F, Pan H, Schultz R (2005). "Absence of non-specific effects of RNA interference triggered by long double-stranded RNA in mouse oocytes". Dev Biol. 286 (2): 464–71. doi:10.1016/j.ydbio.2005.08.015. PMID 16154556.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 95. Brummelkamp T, Bernards R, Agami R (2002). "A system for stable expression of short interfering RNAs in mammalian cells". Science. 296 (5567): 550–3. doi:10.1126/science.1068999. PMID 11910072.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 96. Tiscornia G, Tergaonkar V, Galimi F, Verma I (2004). "CRE recombinase-inducible RNA interference mediated by lentiviral vectors". Proc Natl Acad Sci USA. 101 (19): 7347–51. doi:10.1073/pnas.0402107101. PMC 409921. PMID 15123829.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 97. Ventura A, Meissner A, Dillon C, McManus M, Sharp P, Van Parijs L, Jaenisch R, Jacks T (2004). "Cre-lox-regulated conditional RNA interference from transgenes". Proc Natl Acad Sci USA. 101 (28): 10380–5. doi:10.1073/pnas.0403954101. PMC 478580. PMID 15240889.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 98. [207]
 99. Kamath R, Ahringer J (2003). "Genome-wide RNAi screening in Caenorhabditis elegans". Methods. 30 (4): 313–21. doi:10.1016/S1046-2023(03)00050-1. PMID 12828945.
 100. Boutros M, Kiger A, Armknecht S, Kerr K, Hild M, Koch B, Haas S, Paro R, Perrimon N (2004). "Genome-wide RNAi analysis of growth and viability in Drosophila cells". Science. 303 (5659): 832–5. doi:10.1126/science.1091266. PMID 14764878.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 101. Fortunato A, Fraser A (2005). "Uncover genetic interactions in Caenorhabditis elegans by RNA interference". Biosci Rep. 25 (5–6): 299–307. doi:10.1007/s10540-005-2892-7. PMID 16307378.
 102. Cullen L, Arndt G (2005). "Genome-wide screening for gene function using RNAi in mammalian cells". Immunol Cell Biol. 83 (3): 217–23. doi:10.1111/j.1440-1711.2005.01332.x. PMID 15877598.
 103. Huesken D, Lange J, Mickanin C, Weiler J, Asselbergs F, Warner J, Meloon B, Engel S, Rosenberg A, Cohen D, Labow M, Reinhardt M, Natt F, Hall J (2005). "Design of a genome-wide siRNA library using an artificial neural network". Nat Biotechnol. 23 (8): 995–1001. doi:10.1038/nbt1118. PMID 16025102.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 104. Ge G, Wong G, Luo B (2005). "Prediction of siRNA knockdown efficiency using artificial neural network models". Biochem Biophys Res Commun. 336 (2): 723–8. doi:10.1016/j.bbrc.2005.08.147. PMID 16153609.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 105. Janitz M, Vanhecke D, Lehrach H (2006). "High-throughput RNA interference in functional genomics". Handb Exp Pharmacol. 173 (173): 97–104. doi:10.1007/3-540-27262-3_5. PMID 16594612.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 106. Vanhecke D, Janitz M (2005). "Functional genomics using high-throughput RNA interference". Drug Discov Today. 10 (3): 205–12. doi:10.1016/S1359-6446(04)03352-5. PMID 15708535.
 107. Geldhof P, Murray L, Couthier A, Gilleard J, McLauchlan G, Knox D, Britton C (2006). "Testing the efficacy of RNA interference in Haemonchus contortus". Int J Parasitol. 36 (7): 801–10. doi:10.1016/j.ijpara.2005.12.004. PMID 16469321.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 108. Geldhof P, Visser A, Clark D, Saunders G, Britton C, Gilleard J, Berriman M, Knox D. (2007). "RNA interference in parasitic helminths: current situation, potential pitfalls and future prospects". Parasitology. 134 (Pt 5): 1–11. doi:10.1017/S0031182006002071. PMID 17201997.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 109. Travella S, Klimm T, Keller B (2006). "RNA interference-based gene silencing as an efficient tool for functional genomics in hexaploid bread wheat". Plant Physiol. 142 (1): 6–20. doi:10.1104/pp.106.084517. PMC 1557595. PMID 16861570.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 110. McGinnis K, Chandler V, Cone K, Kaeppler H, Kaeppler S, Kerschen A, Pikaard C, Richards E, Sidorenko L, Smith T, Springer N, Wulan T (2005). "Transgene-induced RNA interference as a tool for plant functional genomics". Methods Enzymol. 392: 1–24. doi:10.1016/S0076-6879(04)92001-0. PMID 15644172.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 111. Paddison P, Caudy A, Hannon G (2002). "Stable suppression of gene expression by RNAi in mammalian cells". Proc Natl Acad Sci USA. 99 (3): 1443–8. doi:10.1073/pnas.032652399. PMC 122210. PMID 11818553.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 112. Sah D (2006). "Therapeutic potential of RNA interference for neurological disorders". Life Sci. 79 (19): 1773–80. doi:10.1016/j.lfs.2006.06.011. PMID 16815477.
 113. Zender L, Hutker S, Liedtke C, Tillmann H, Zender S, Mundt B, Waltemathe M, Gosling T, Flemming P, Malek N, Trautwein C, Manns M, Kuhnel F, Kubicka S (2003). "Caspase 8 small interfering RNA prevents acute liver failure in mice". Proc Natl Acad Sci USA. 100 (13): 7797–802. doi:10.1073/pnas.1330920100. PMC 164667. PMID 12810955.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 114. Jiang M, Milner J (2002). "Selective silencing of viral gene expression in HPV-positive human cervical carcinoma cells treated with siRNA, a primer of RNA interference". Oncogene. 21 (39): 6041–8. doi:10.1038/sj.onc.1205878. PMID 12203116.
 115. Crowe S (2003). "Suppression of chemokine receptor expression by RNA interference allows for inhibition of HIV-1 replication, by Martínez et al". AIDS. 17 Suppl 4: S103–5. PMID 15080188.
 116. Kusov Y, Kanda T, Palmenberg A, Sgro J, Gauss-Müller V (2006). "Silencing of hepatitis A virus infection by small interfering RNAs". J Virol. 80 (11): 5599–610. doi:10.1128/JVI.01773-05. PMC 1472172. PMID 16699041.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 117. Jia F, Zhang Y, Liu C (2006). "A retrovirus-based system to stably silence hepatitis B virus genes by RNA interference". Biotechnol Lett. 28 (20): 1679–85. doi:10.1007/s10529-006-9138-z. PMID 16900331.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 118. Hu L, Wang Z, Hu C, Liu X, Yao L, Li W, Qi Y (2005). "Inhibition of Measles virus multiplication in cell culture by RNA interference". Acta Virol. 49 (4): 227–34. PMID 16402679.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 119. Raoul C, Barker S, Aebischer P (2006). "Viral-based modelling and correction of neurodegenerative diseases by RNA interference". Gene Ther. 13 (6): 487–95. doi:10.1038/sj.gt.3302690. PMID 16319945.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 120. Putral L, Gu W, McMillan N (2006). "RNA interference for the treatment of cancer". Drug News Perspect. 19 (6): 317–24. doi:10.1358/dnp.2006.19.6.985937. PMID 16971967.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 121. Izquierdo M (2005). "Short interfering RNAs as a tool for cancer gene therapy". Cancer Gene Ther. 12 (3): 217–27. doi:10.1038/sj.cgt.7700791. PMID 15550938.
 122. Li C, Parker A, Menocal E, Xiang S, Borodyansky L, Fruehauf J (2006). "Delivery of RNA interference". Cell Cycle. 5 (18): 2103–9. PMID 16940756.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 123. Takeshita F, Ochiya T (2006). "Therapeutic potential of RNA interference against cancer". Cancer Sci. 97 (8): 689–96. doi:10.1111/j.1349-7006.2006.00234.x. PMID 16863503.
 124. Tong A, Zhang Y, Nemunaitis J (2005). "Small interfering RNA for experimental cancer therapy". Curr Opin Mol Ther. 7 (2): 114–24. PMID 15844618.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 125. Grimm D, Streetz K, Jopling C, Storm T, Pandey K, Davis C, Marion P, Salazar F, Kay M (2006). "Fatality in mice due to oversaturation of cellular microRNA/short hairpin RNA pathways". Nature. 441 (7092): 537–41. doi:10.1038/nature04791. PMID 16724069.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 126. Berkhout, B; ter Brake, O (2010). "RNAi Gene Therapy to Control HIV-1 Infection". RNA Interference and Viruses: Current Innovations and Future Trends. Caister Academic Press. ISBN 978-1-904455-56-1.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 127. Sunilkumar G, Campbell L, Puckhaber L, Stipanovic R, Rathore K (2006). "Engineering cottonseed for use in human nutrition by tissue-specific reduction of toxic gossypol". Proc Natl Acad Sci USA. 103 (48): 18054–9. doi:10.1073/pnas.0605389103. PMC 1838705. PMID 17110445.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 128. Le L, Lorenz Y, Scheurer S, Fötisch K, Enrique E, Bartra J, Biemelt S, Vieths S, Sonnewald U (2006). "Design of tomato fruits with reduced allergenicity by dsRNAi-mediated inhibition of ns-LTP (Lyc e 3) expression". Plant Biotechnol J. 4 (2): 231–42. doi:10.1111/j.1467-7652.2005.00175.x. PMID 17177799.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 129. Gavilano L, Coleman N, Burnley L, Bowman M, Kalengamaliro N, Hayes A, Bush L, Siminszky B (2006). "Genetic engineering of Nicotiana tabacum for reduced nornicotine content". J Agric Food Chem. 54 (24): 9071–8. doi:10.1021/jf0610458. PMID 17117792.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 130. Allen R, Millgate A, Chitty J, Thisleton J, Miller J, Fist A, Gerlach W, Larkin P (2004). "RNAi-mediated replacement of morphine with the nonnarcotic alkaloid reticuline in opium poppy". Nat Biotechnol. 22 (12): 1559–66. doi:10.1038/nbt1033. PMID 15543134.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 131. Zadeh A, Foster G (2004). "Transgenic resistance to tobacco ringspot virus". Acta Virol. 48 (3): 145–52. PMID 15595207.
 132. Niggeweg R, Michael A, Martin C (2004). "Engineering plants with increased levels of the antioxidant chlorogenic acid". Nat Biotechnol. 22 (6): 746–54. doi:10.1038/nbt966. PMID 15107863.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 133. Sanders R, Hiatt W (2005). "Tomato transgene structure and silencing". Nat Biotechnol. 23 (3): 287–9. doi:10.1038/nbt0305-287b. PMID 15765076.
 134. Chiang C, Wang J, Jan F, Yeh S, Gonsalves D (2001). "Comparative reactions of recombinant papaya ringspot viruses with chimeric coat protein (CP) genes and wild-type viruses on CP-transgenic papaya". J Gen Virol. 82 (Pt 11): 2827–36. PMID 11602796.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 135. [285]
 136. Ecker JR, Davis RW (1986). "Inhibition of gene expression in plant cells by expression of antisense RNA". Proc Natl Acad Sci USA. 83 (15): 5372–5376. doi:10.1073/pnas.83.15.5372. PMC 386288. PMID 16593734.
 137. Napoli C, Lemieux C, Jorgensen R (1990). "Introduction of a Chimeric Chalcone Synthase Gene into Petunia Results in Reversible Co-Suppression of Homologous Genes in trans". Plant Cell. 2 (4): 279–289. doi:10.1105/tpc.2.4.279. PMC 159885. PMID 12354959.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 138. Romano N, Macino G (1992). "Quelling: transient inactivation of gene expression in Neurospora crassa by transformation with homologous sequences". Mol Microbiol. 6 (22): 3343–53. doi:10.1111/j.1365-2958.1992.tb02202.x. PMID 1484489.
 139. Van Blokland R, Van der Geest N, Mol JNM, Kooter JM (1994). "Transgene-mediated suppression of chalcone synthase expression in Petunia hybrida results from an increase in RNA turnover". Plant J. 6: 861–77. doi:10.1046/j.1365-313X.1994.6060861.x.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 140. Mol JNM, van der Krol AR (1991). Antisense nucleic acids and proteins: fundamentals and applications. M. Dekker. pp. 4, 136. ISBN 0824785169.
 141. Covey S, Al-Kaff N, Lángara A, Turner D (1997). "Plants combat infection by gene silencing". Nature. 385: 781–2. doi:10.1038/385781a0.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 142. Ratcliff F, Harrison B, Baulcombe D (1997). "A Similarity Between Viral Defense and Gene Silencing in Plants". Science. 276: 1558–60. doi:10.1126/science.276.5318.1558.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 143. Guo S, Kemphues K (1995). "par-1, a gene required for establishing polarity in C. elegans embryos, encodes a putative Ser/Thr kinase that is asymmetrically distributed". Cell. 81 (4): 611–20. doi:10.1016/0092-8674(95)90082-9. PMID 7758115.
 144. Pal-Bhadra M, Bhadra U, Birchler J (1997). "Cosuppression in Drosophila: gene silencing of Alcohol dehydrogenase by white-Adh transgenes is Polycomb dependent". Cell. 90 (3): 479–90. doi:10.1016/S0092-8674(00)80508-5. PMID 9267028.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]