ಎಸ್ಚರೀಶಿಯ ಕೋಲಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


'ಎಸ್ಚರೀಶಿಯ ಕೋಲಿ'
EscherichiaColi NIAID.jpg
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: Bactಯುಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ
ವಂಶ: ಪ್ರೋಟಿಯೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ
ವರ್ಗ: ಗಾಮ್ಮಾ ಪ್ರೋಟಿಯೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ
ಗಣ: Enterobacteriales
ಕುಟುಂಬ: Enterobacteriaceae
ಕುಲ: Escherichia
ಪ್ರಭೇದ: ಈ. ಕೋಲಿ
ದ್ವಿಪದ ಹೆಸರು
ಎಸ್ಚರೀಶಿಯ ಕೋಲಿ
(Migula 1895)
Castellani and Chalmers 1919
ಸಮಾನಾರ್ಥಕಗಳು

Bacillus coli communis Escherich 1885

ಎಸ್ಚರೀಶಿಯ ಕೋಲಿ' ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ.