ಆರ್ಡಿಪಿಥೆಕಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಆರ್ಡಿಪಿಥೆಕಸ್
ಆರ್ಡಿಪಿಥೆಕಸ್ ಕಡಬ್ಬಾ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು
Scientific classification
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ:
animalia
ವಿಭಾಗ:
ವರ್ಗ:
ಗಣ:
ಕುಟುಂಬ:
ಉಪಕುಟುಂಬ:
ಪಂಗಡ:
ಕುಲ:
ಆರ್ಡಿಪಿಥೆಕಸ್

White et al., 1995
Species

ಆರ್ಡಿಪಿಥೆಕಸ್ ಕಡಬ್ಬಾ
ಆರ್ಡಿಪಿಥೆಕಸ್ ರಾಮಿಡಸ್

ಆರ್ಡಿಪಿಥೆಕಸ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]


ಆರ್ಡಿಪಿಥೆಕಸ್ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಚಿಂಪಾಜಿ ಪ್ರಜಾತಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನಂತರದ ಮಾನವನ ಪೂರ್ವಜರಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ದೊರಕಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪ್ರಜಾತಿ.

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]


ಅತಿಮುಂಚಿನ ಹೋಮಿನಿಡ್ಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಕ್ಷೆ (35.8-3.3 ಎಂ ಬಿಪಿ)
 • ಆರ್ಡಿಪಿಥೆಕಸ್ ರಾಮಿಡಿಸ್ -ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ೧೯೯೨-೯೩ ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇದರ ಕಾಲ ಸುಮಾರು ೨೫-೪೦ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಆದಿ ಮಾನವರ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರ ಸಂತತಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.. ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದಾದ ಪೂರ್ವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ (೬೧ ಲ. ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ) ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್ - ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದ ಮಾನವ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಆರ್ಡಿಪಿಥೆಕಸ್ ರಾಮಿಡಿಸ್ ಈ ಕುಟುಂಬವೇ ಮಾನವನ ಮೂಲ ಪುರುಷರೆಂದು ವಾದಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. (ಹೋಮೋ ಎಂದರೆ ಮಾನವ ಕುಟುಂಬ - ಅದಕ್ಕೆ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿ , ಆ ವರ್ಗವನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವುದು ರೂಢಿ)
 • ಮಾನವನ ಮೂಲ ಪುರುಷ ರಾದ ಹೋಮಿನಿಡ್ ಗಳು ಯಾರು? ಹೋಮಿನಿಡ್ ಗಳೆಂದರೆ ಮಾನವನ ಮೂಲ ಪುರುಷರಾದ ನರವಾನರರು (ಮನಷ್ಯನನ್ನುಹೋಲುವ ಕಪಿ-ಏಪ್ಸ್ ಮಂಗನಲ್ಲ, ಚಿಂಪಾಜಿ ತರದವು)). ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನರು, ೪೪ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಡಿಪಿತಿಕಸ್ ರಾಮಿಡಸ್, ನಂತರದ ೪೧ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ , ಅಸ್ಟ್ರಲೋಪಿತಿಕಸ್ ಅನಮೆನ್ನಿಸ್. ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೊಂಟ ಪೂರಾ ನೆಟ್ಟಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅನುಮಾನವಿದೆ.
 • ಮೊದಲು ಅವತರಿಸಿದ ಹೋಮಿನಿಡ್‌, ಜೈಗಾಂಟೋಪಿತೀಕಸ್, ರಾಮಾಪಿತೀಕಸ್, ಶಿವಾಪಿತೀಕಸ್, ಅಸ್ಟ್ರಲೋಪಿತೀಕಸ್, ನಂತರದ, ಹೋಮೋಹ್ಯಾಬಿಲಿಸ್ ಜಾತಿಯವು (ಮಾನವನನ್ನು ಹೋಲುವವು), ಹೋಮೋ ಎರ್ಗಾಸ್ಟರ್ , ಹೋಮೋ ಇರೆಕ್ಟಸ್, ನಿಯಾಂಡರ್ ಥಾಲ್ (ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವನ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ) , ಕ್ರೋಮ್ಯಾನನ್ (ಕ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನನ್?), ಈ ಎಲ್ಲಾ ನರ ವಾನರ (ಹೋಮಿನಿಡ್) ಜಾತಿಗಳಿಗೂ, ನಮ್ಮ (ಮಾನವನ) ಮೂಲ ಪಿತಾಮಹ ಹಾಗೂ, ಎಲ್ಲಾ ಹೋಮೋಸೇಪಿಯನ್(ಈಗಿನ ಮಾನವನ ಪೂರ್ವಜ - ಕಪಿಮಾನವ) ಗಳ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ಹೋಮಿನಿಡ್ ಪ್ರಭೇದ (ನರವಾನರ ಜಾತಿ ) ಯಾವುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹುಡುಕಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಆ ನರವಾನರರ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ,
 • ಅವರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ, ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೋಮಿನಡ್ ಪ್ರಭೇದ ಅಸ್ಟ್ರಲೋಪಿತಿಕಸ್ ಅಪರೆನ್ಸಿಸ್ ( ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ -ಅಥವಾ ಇವೆರಡು ಕುಲದ ಸಂಪರ್ಕದ ಕುಲ) ಮೂಲ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ಮೂಳೆಗಳ ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ರಭೇದ (ಜಾತಿ ) ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪರೆನ್ಸಿಸ್ ಜಾತಿಯ ನೇರ ಸೊಂಟದ ವಾನರನೇ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಕುಲದ/ ಮಾನವನ ಮೂಲವೆಂದು, ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹನೆಂದು, ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾನರರ ೩೦-೪೦ರ ಗುಂಪುಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ೪೦ಲವವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ (೪ಲಕ್ಷ -ಜೀವ ಜೇವನ )ಬಾಳುವೆ ನಡೆಸಿರಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ನಂತರ ಹರಡಿದ್ದಾರೆ)
 • ಅವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಯ ಉಪಯೋಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನಕ್ರಮ, ಗಂಡು ಸುಮಾರು ೫ ಅಡಿ ಎತ್ತರ, ಹೆಣ್ಣು ಮೂರುವರೆ ಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಎತ್ತರ. ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ದ್ವಿ ಪಾದಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಓಟಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಭದ್ರ ಆಧಾರ, ಕೈ ಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಮುಂದಿನ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂಬುದು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತೀರ್ಮಾನ.*[೧]

[೨] [೩]

ಆಧಾರ :[ಬದಲಾಯಿಸಿ]


 • ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಾಣಗಳು
 • ಜೀವ ಜೇವನ -ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 • ಬಿಡಿ ಲೇಖನಗಳು

ನೋಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಹೊರ ಸಂಪರ್ಕ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉಲ್ಲೇಖ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಾಣಗಳು
 2. *ಜೀವ ಜೇವನ -ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
 3. *ಬಿಡಿ ಲೇಖನಗಳು