ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
#[*] ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನ ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಜಿಸಿದ ದಿನ ಪಕ್ಷ ಉಪ-ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವಧಿ[*]
Gilbert Stuart, George Washington (Lansdowne portrait, 1796).jpg ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ೩೦, ೧೭೮೯ ಮಾರ್ಚ್ ೪, ೧೭೯೭ ಪಕ್ಷೇತರ ಜಾನ್ ಆಡಮ್ಸ್ 1
2
2 Adamstrumbull.jpg ಜಾನ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1797 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1801 Federalist Thomas Jefferson 3
3 Thomas Jefferson by Rembrandt Peale, 1800.jpg ಥಾಮಸ್ ಜೆಫರಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1801 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1809 Democratic-Republican Aaron Burr 4
George Clinton 5
4 Jm4.gif ಜೇಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1809 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1817 Democratic-Republican George Clinton[D] 6
vacant
ಎಲ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೆರ್ರಿ[D] 7
vacant
5 James Monroe White House portrait 1819.gif ಜೇಮ್ಸ್ ಮೊನ್ರೋ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1817 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1825 Democratic-Republican Daniel D. Tompkins 8
9
6 John Quincy Adams by GPA Healy, 1858.jpg ಜಾನ್ ಕ್ವಿನ್ಸಿ ಆಡಮ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1825 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1829 Democratic-Republican
National Republican
ಜಾನ್ ಸಿ. ಕಾಲ್ಹೌನ್ 10
7 Andrew jackson head.jpg ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1829 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1837 Democratic ಜಾನ್ ಸಿ. ಕಾಲ್ಹೌನ್[R] 11
vacant
ಮಾರ್ಟಿನ್ ವ್ಯಾನ್ ಬುರೆನ್ 12
8 Martin Van Buren by George PA Healy, 1858.gif ಮಾರ್ಟಿನ್ ವ್ಯಾನ್ ಬುರೆನ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1837 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1841 Democratic ರಿಚರ್ಡ್ ಮೆಂಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್ 13
9 William Henry Harrison by James Reid Lambdin, 1835.jpg ವಿಲಿಯಮ್ ಹೆನ್ರಿ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1841 April 4, 1841[D] Whig ಜಾನ್ ಟೈಲರ್ 14
10 WHOportTyler.jpg ಜಾನ್ ಟೈಲರ್ April 4, 1841 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1845 Whig
No party[N]
vacant
11 James Knox Polk by GPA Healy, 1858.jpg ಜೇಮ್ಸ್ ಕೆ. ಪೊಲ್ಕ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1845 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1849 Democratic ಜಾರ್ಜ್ ಎಮ್. ಡಲ್ಲಾಸ್ 15
12 Zachary Taylor 2.jpg ಝಕಾರಿ ಟೇಲರ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1849 July 9, 1850[D] Whig ಮಿಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮೋರ್ 16
13 Millard Fillmore White House portrait.png ಮಿಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮೋರ್ July 9, 1850 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1853 Whig vacant
14 Franklin Pierce by GPA Healy, 1858.jpg ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಪೀಯರ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1853 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1857 Democratic ವಿಲಿಯಮ್ ಆರ್. ಕಿಂಗ್[D] 17
vacant
15 Jb15.gif ಜೇಮ್ಸ್ ಬುಕಾನನ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1857 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1861 Democratic ಜಾನ್ ಸಿ. ಬ್ರೆಕಿನ್ರಿಡ್ಜ್ 18
16 Abraham Lincoln by George Peter Alexander Healy.jpg ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1861 April 15, 1865[A] Republican
National Union[U]
ಹನ್ನಿಬಾಲ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲಿನ್ 19
ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಜಾನ್ಸನ್ 20
17 Andrew Johnson portrait.jpg ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಜಾನ್ಸನ್ April 15, 1865 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1869 Democratic
National Union[U]
vacant
18 Ulysses S. Grant.jpg ಯುಲಿಸಿಸ್ ಎಸ್. ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1869 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1877 Republican Schuyler Colfax 21
ಹೆನ್ರಿ ವಿಲ್ಸನ್[D] 22
vacant
19 Daniel Huntington - Rutherford Birchard Hayes - Google Art Project.jpg ರುದರಫೋರ್ಡ್ ಬಿ. ಹೇಯ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1877 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1881 Republican ವಿಲಿಯಮ್ ಎ. ವ್ಹೀಲರ್ 23
20 James Garfield portrait.jpg ಜೇಮ್ಸ್ ಎ. ಗಾರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1881 September 19, 1881[A] Republican ಚೆಸ್ಟರ್ ಎ. ಅರ್ಥರ್ 24
21 Chester A Arthur by Daniel Huntington.jpeg ಚೆಸ್ಟರ್ ಎ. ಅರ್ಥರ್ September 19, 1881 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1885 Republican vacant
22 Grover Cleveland portrait2.jpg ಗ್ರೋವರ್ ಕ್ಲೀವಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1885 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1889 Democratic ಥಾಮಸ್ ಎ. ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್[D] 25
vacant
23 Bharrison.png ಬೆಂಜಾಮಿನ್ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1889 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1893 Republican ಲೇವಿ ಪಿ. ಮಾರ್ಟನ್ 26
24 Grover Cleveland, painting by Anders Zorn.jpg ಗ್ರೋವರ್ ಕ್ಲೀವಲ್ಯಾಂಡ್
(2nd term)
ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1893 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1897 Democratic ಆಡ್ಲೈ ಇ. ಸ್ಟಿವನ್ಸನ್ I 27
25 Official White House portrait of William McKinley.jpg ವಿಲಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಕಿನ್ಲೆ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1897 September 14, 1901[A] Republican ಗಾರೆಟ್ ಹೋಬರ್ಟ್[D] 28
vacant
ಥಿಯೋಡೋರ್ ರೂಜವೆಲ್ಟ್ 29
26 TRSargent.jpg ಥಿಯೋಡೋರ್ ರೂಜವೆಲ್ಟ್ September 14, 1901 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1909 Republican vacant
ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಬ್ಲು. ಫೇರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 30
27 Anders Zorn - Portrait of William Howard Taft (1911).jpg ವಿಲಿಯಮ್ ಹೋವರ್ಡ್ ಟಾಫ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1909 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1913 Republican ಜೇಮ್ಸ್ ಎಸ್. ಶೆರ್ಮನ್[D] 31
vacant
28 Ww28.jpg ವೂಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1913 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1921 Democratic ಥಾಮಸ್ ಆರ್. ಮಾರ್ಷಾಲ್ 32
33
29 Wh29.gif ವಾರೆನ್ ಜಿ. ಹಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1921 August 2, 1923[D] Republican ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಕೂಲಿಡ್ಜ್ 34
30 CoolidgeWHPortrait.jpg ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಕೂಲಿಡ್ಜ್ August 2, 1923 ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1929 Republican vacant
ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಜಿ. ಡೆವ್ಸ್ 35
31 Herbert Clark Hoover by Greene, 1956.jpg ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಹೂವರ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1929 March 4, 1933 Republican ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಕುರ್ಟಿಸ್ 36
32 ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿ. ರೂಜವೆಲ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ೪, 1933 April 12, 1945[D] Democratic John Nance Garner 37
38
ಹೆನ್ರಿ ಎ. ವ್ಯಾಲೇಸ್ 39
ಹ್ಯಾರಿ ಎಸ್. ಟ್ರುಮನ್ 40
33 HarryTruman.jpg ಹ್ಯಾರಿ ಎಸ್. ಟ್ರುಮನ್ April 12, 1945 ಜನವರಿ ೨೦, 1953 Democratic vacant
Alben W. Barkley 41
34 Dwight D. Eisenhower, official Presidential portrait.jpg ಡ್ವೈಟ್ ಡಿ. ಐಸನ್ಹೋವರ್ ಜನವರಿ ೨೦, 1953 ಜನವರಿ ೨೦, 1961 Republican ರಿಚರ್ಡ್ ನಿಕ್ಸನ್ 42
43
35 John F Kennedy Official Portrait.jpg ಜಾನ್ ಎಪ್ಫ್. ಕೆನಡಿ ಜನವರಿ ೨೦, 1961 November 22, 1963[A] Democratic ಲಿಂಡನ್ ಬಿ. ಜಾನ್ಸನ್ 44
36 100px ಲಿಂಡನ್ ಬಿ. ಜಾನ್ಸನ್ November 22, 1963 ಜನವರಿ ೨೦, 1969 Democratic vacant
ಹ್ಯುಬರ್ಟ್ ಹಂಫ್ರಿ 45
37 Rn37.jpeg Richard Nixon ಜನವರಿ ೨೦, 1969 August 9, 1974[R] Republican Spiro Agnew[R] 46
47
vacant
ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಡ್
38 100px ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಡ್ August 9, 1974 ಜನವರಿ ೨೦, 1977 Republican vacant
ನೆಲ್ಸನ್ ರಾಕ್ ಫೆಲ್ಲರ್
39 100px ಜಿಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಟರ್ ಜನವರಿ ೨೦, 1977 ಜನವರಿ ೨೦, 1981 Democratic Walter Mondale 48
40 100px ರೋನಾಲ್ಡ್ ರೇಗನ್ ಜನವರಿ ೨೦, 1981 ಜನವರಿ ೨೦, 1989 Republican ಜಾರ್ಜ್ ಎಚ್. ಡಬ್ಲು. ಬುಷ್ 49
50
41 100px ಜಾರ್ಜ್ ಎಚ್. ಡಬ್ಲು. ಬುಷ್ ಜನವರಿ ೨೦, 1989 ಜನವರಿ ೨೦, 1993 Republican ಡ್ಯಾನ್ ಕ್ವೇಯ್ಲ್ 51
42 100px ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಜನವರಿ ೨೦, 1993 ಜನವರಿ ೨೦, 2001 Democratic ಆಲ್ ಗೋರ್ 52
53
43 George-W-Bush.jpeg ಜಾರ್ಜ್ ಡಬ್ಲು. ಬುಷ್ ಜನವರಿ ೨೦, 2001 ಜನವರಿ ೨೦, 2009 Republican ಡಿಕ್ ಚೆನಿ 54
55
44 BarackObama2005portrait.jpg   ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ     ಜನವರಿ ೨೦, 2009     ಜನವರಿ 20, 2017     Democratic   ಜೋ ಬೈಡೆನ್ 56

57

ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಚುನಾಯಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಧಿ ಆರಂಭ ಅವಧಿ ಅಂತ್ಯ ಪಕ್ಷ Vice President-elect Term[*]
Donald Trump (27150816364).jpg   ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್   ಜನವರಿ 20, 2017     ಪ್ರಸ್ತುತ     ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್   ಮೈಕ್ ಪೆನ್ಸ್ 58