ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿಮೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search

ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿಮೆ ಪೀಟೀಕೆ- ಸಮಾಜ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನಗೊಂಡಮಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಅಲಮೊರಿ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲನಿಂತಾನ ಮನೆದೊಡ್ಡಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ನೆಹ, ಪ್ರೀತಿ ,ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತಿದ್ದರು. ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಅಥವ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಮ್ಬುವನು ಇರುತ್ತದೆ.ಈತ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಥಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ , ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ.ಹೀಗಿರುವವಾಗ ಕುಟುಣ್ಬದ ಖುರ್ಚು-ವೆಚ್ಚ,ಆದಾಯಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾಅರಗಳೂ ಆತನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿತ್ತು.ಕೆಲವು ಸಲ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಬಂದಾಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವಿದಾದರೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಅನಾರೊಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಗ ಅವರಿಗೆ ಖರ್ಚುಮಾಡಲು ಯಜಮಾನ 'ಆಪದ್ದನ'ವನ್ನು ತನ್ನ ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುತ್ತಿದ್ದ.ಈ ಅಪದ್ದನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೊ ಸಂದಾಯವಾಗುತಿತ್ತು.ಈ ಆಪದ್ದನವೆಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಬ್ರುಹದಾಕೌರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುದೊಡ್ಡಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಈಗ ಅದೇ ಜೀವವಿಮೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ.ಈ ಜೀವವಿಮೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಸುರಕ್ಶತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡದ್ದು.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ವಿಮೆಗಳಿವೆ.ಉದಾ: ಜೀವವಿಮೆ,ಅಪಘಾತವಿಮೆ,ಆರೋಗ್ಯವಿಮೆ ಅಂಗವೈಕಯ್ಲ ವಿಮೆ,ವ್ಯಾಪಾರವಿಮೆ,ವಾಹನವಿಮೆ,ಹಣಕಾಸುವಿಮೆ,ಶೈಕ್ಶಣಿಕವಿಮೆ ಹೇಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರಿವೆ.ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಮೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವಿಮೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಆದಾಯ ವಿಮೆ, ಅಥವಾ ಆದಾಯ ರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಡಿಐ ಎಂಬ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿಮೆ , ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕೋರ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೂ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಅಪಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದ ವಿಮೆ ವಿಮೆಯ ಒಂದು ರೂಪ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲಸಗಾರ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ದುರ್ಬಲತೆ ಅಥವಾ ಅಶಕ್ತತೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಒಂದು ಗಾಯ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದು . ಹಾಗೊ ಅನಾರೋಗ್ಯ ರಜೆ , ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು (ಎಸ್ಟಿಡಿ) ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು (ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಈ ಹಣ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ . ಮೊದಲ ವಿಮ ಕಂಪನಿಯು ೧೮೪೮ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರಂಬವಾಯಿತು. 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ , ಆಧುನಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಮೆ ಒದಗಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಮೂಲತಃ "ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಕಂಪನಿ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ನೀಡಲು ಆಗಿತ್ತು ಹೊಸ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಏರುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ ವಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 1848 ರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅವಘಡ ಪರಿಹಾರ ಕಂಪನಿ ಎಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು :

   ... ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ  ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಮುಕ್ತಾಯ , ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವ , ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನೀಡುವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅನುದಾನ ಭರವಸೆ .

ಕಂಪನಿ ಮೂಲ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಟಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾರಾಟ ನೀಡುವುದರ ಬಗೆಗಿನ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಪನಿಗಳು , ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕಂಪನಿ ಕಾರಣ ಗಾಯದ ​​ಅಪಾಯ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮೆಕಂತುಗಳನ್ನು ನೇಡವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆರೂಪ ಎದುರಿಸಲಾಯಿತು. thumbnail|diability insurance ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿಮೆ ಅವರ ಮಾಲೀಕರು ಭದ್ರತೆ ನೇಡುವುದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕವರೇಜ್ ಇಚ್ಛಿಸುವ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು , ನೀತಿಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕವರೇಜ್ ಕಂತುಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲಾಭಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು , ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕಂತುಗಳು , ಮಾಸಿಕ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸಮಯ ಕಾಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಬೇಗ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕೆಳಗಿನ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಆರಂಭಿಸಲು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಸಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀತಿ ಅರ್ಥ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರಿತು. ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿಮೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲು ಅಮ್ಗವೈಕಲ್ಯವಿಮೆ ಕಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೈ - ಮಿತಿಯನ್ನು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿಮೆ ಈ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವಿಮೆಯು ವ್ಯಕ್ಥಿಯ ಆದಾಯದ ೬೫%ರಷ್ಟು ಭಗ ನೇಡುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದ ಅಂತಹವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪೂರಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿಮೆ , ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ $ 2,000 ರಿಂದ $ 100,000 ವರೆಗೆ. ಏಕ ನೀತಿ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ( ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ).ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸುಮಾರು ೩೦೦೦೦೦ದಷ್ಟು ವಿಮಾ ಸೌಲಬ್ಯಗಳಣನ್ನು ನೇಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿಮೆ

ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೋಡಗಿರುವ ಈ ವಿಮೆದಾರರು.ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ( ಬೊ ) ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಲೀಕರು ನೇಡುವ ಹಣ ಸಾಲದೆ ಈ ವಿಮೆ ಅನೇಕ ಸೌಲಬ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಊಟದ ಉಪಯೋಗಗಳು: ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಡಮಾನ ಪಾವತಿಗಳು , ಗುತ್ತಿಗೆ ವೆಚ್ಚ , ಲಾಂಡ್ರಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ , ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ / ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ , ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಮೆಕಂತುಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಬಳ , ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ , ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಹಳನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿಮೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ರೂಪ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯುಕೆ ಆವೃತ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾ ಭಾಗವಾಗಿದೆ; ಅಮೇರಿಕಾದ ನಿರೂಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ (ಎಸ್ಎಸ್) ಆಗಿದೆ -specifically, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಮಾ (SSDI) ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಭದ್ರತೆ ಆದಾಯ (ಎಸ್ಎಸ್ಐ) ಸೇರಿದಂತೆ ಎಸ್ಎಸ್ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿಮೆಹಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಮೆ ಅಥವಾ ೨. ವಿಮೆ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. (ಒಂದು). ಹಾಗಾಗಿ, ಅವು ಅನೇಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಲಾಭ ಸೂತ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಲಾಭ ಕಡುಬಡತನದಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಂದು. ಫೆಡರಲ್ ಹಣ ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುದಾನ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೀಡುವ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ವಿಕಲಾಂಗ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಿಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಆದಾಯದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಂದರೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ, ರೋಡ್ ಐಲೆಂಡ್, ಮುಂತಾದವು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸರಬರಾಜು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿಮೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿಮೆ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ರೂಪ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಲೀಕರು ಒದಗಿಸುತ್ತರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಾಯವದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿಮೆಗಳಿವೆ. ನೀತಿಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಹಾರ ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನ: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಹಾರ (ಆ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲಸಗಾರನ ಕಾಂಪ್ರೊಹೆನ್ ಶನ್ , ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಂಪ್, ಕಾಂಪೊ ಎಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಘತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.) ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ) ನೌಕರರಿಗೆ ಪಾವತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ (ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ), ಮರುಪಾವತಿ ಅಥವಾ (ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಂದಾಯ, ಮತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಏಕೆಂದರೆ ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾರ್ಮಿಕರ, ಕೇವಲ ಆದಾಯ ವಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ (ಜೀವ ವಿಮೆ ಒಂದು ರೂಪ ನೀಡುವ). ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಹಾರ ಕೆಲಸ ಎಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಸ್ವೀಕ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕದ ಮುಖಪುಟದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 5, 2007 ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ಯುದ್ಧಗಳ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೆಟರನ್ VA ದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಲೇಖನ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆರಂಭಿಸಲು 17 ತಿಂಗಳು ವಿಳಂಬ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ವಿವರಿಸುತ್ತರೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಖನ, ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ, ನಿವಾಸದ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಅವರು / ಅವಳು ಆರ್ಮಿ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಗಾರ್ಡ್, ಅಥವಾ ಮೀಸಲು ಹಿರಿಯರಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ವೀಕ್ ಲೇಖನ ಹಿರಿಯ ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ನ್ಯೂಸ್ವೀಕ್ ಆದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

   "100 ರಷ್ಟು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ರೇಟಿಂಗ್ ನುರಿತ ಕನಿಷ್ಠ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ವೇಳೆ. ಒಂದು 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ರೇಟಿಂಗ್ ಸುಮಾರು $ 700 ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗಾಯಗಳು ಹೊರೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಸೈನಿಕರು, ಇದು ಸುಮಾರು $ 2,400 ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಆದಾಯ. "[12]

ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 2007 ಅಂಕಿ ಒಂದು ಪರಿಣತ 50% ರೇಟಿಂಗ್ (ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು) $ 2,673 ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮತ್ತು, $ 797 ಒಂದು ತಿಂಗಳ 2012 ರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ನ್ಯೂಸ್ವೀಕ್ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ, [13] ಈ ಯುದ್ಧಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು, ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟೇ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಫಘಾನ್ ಅಥವಾ ಇರಾಕಿ ಸೈನಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಗಗಳು ಇರಬಹುದು ಹಲವಾರು ಉಪಭಾಗಗಳಿವೆ .

ಸಮಾರೊಪ

ಅದೇನೆ ಇರಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರು ಅನುಕೊಲಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರಂಬುವುದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ.ಇಮ್ತಹ ವಿಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳಲಿ ಹಾಗೊ ಅಭಿವ್ರುದ್ದಿ ಹೊಂದಿ ನಮ್ಮಮ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಮೆದಾದರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. [೧]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Disability_insurance