ಹಿಂದೂ ಪಠ್ಯಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಹಿಂದೂ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: ಶ್ರುತಿ–ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು—ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ–ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದು. ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ವೇದಗಳನ್ನು ದೈವಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು. ವಿವಿಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಇತಿಹಾಸಗಳು, ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಂತಹ ನಂತರದ ಪಠ್ಯಗಳು ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ.ವೇದಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳುವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಿವೆ.ಅವುಗಳು,ರಿಗ್ ವೇದ ,ಸಮ ವೇದ,ಯಜುರ್ ವೇದ, ಅಥರ್ವ ವೇದ. ಹಿಂದೂ ಪಠ್ಯಗಳು ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ್ ಧರ್ಮ, ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರಚನೆಗೊಂಡ ವೇದ ರಿಗ್ ವೇದ ಸುಮಾರು ೧೫೦೦ ಬಿ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಯಿತು.ಹಿಂದೂ ಪಠ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಮಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು [೧]

  1. http://www.sacred-texts.com/hin/