ಹಿಂದೂ ಪಠ್ಯಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಹಿಂದೂ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: ಶ್ರುತಿ–ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು—ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ–ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದು. ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ವೇದಗಳನ್ನು ದೈವಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು. ವಿವಿಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಇತಿಹಾಸಗಳು, ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಂತಹ ನಂತರದ ಪಠ್ಯಗಳು ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ.