ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸಹಾಯಧನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಸಹಾಯಧನ (subvention ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು) ಎಂಬುದು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದ ಒಂದು ರೂಪ. ಬಹುತೇಕ ಸಹಾಯಧನಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿತರಕರಿಗೆ, ಆ ಉದ್ಯಮದ ಅಧೋಗತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು(ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸತತ ಲಾಭಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ) ಅಥವಾ ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು (ಕೂಲಿ ಸಹಾಯಧನದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನಂತೆ) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ನೀಡಲಾಗುವ ಸಹಾಯಧನಗಳು; ಜೀವನನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಡಲು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಧನಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ; ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀಡುವ ಸಹಾಯಧನಗಳು.[೧]

ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾನಿಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಮದುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಸಂರಕ್ಷಕತ್ವ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಡಚಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸಹಾಯಧನವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿರುಚಬಹುದು, ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೇರಬಲ್ಲದು.[೨] ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವು ಒಬ್ಬರ ಸರಕಾರದಿಂದ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಶಬ್ದವು ಇತರರು ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತಹವು ಒದಗಿಸುವ ಸಹಾಯಕ್ಕೂ, ಸಲ್ಲಬಹುದು - ಅಂಥ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಕೂಡ.

ಸ್ಥೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

.... ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಡೊಂಕು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಹಾಯಧನವು ಬೇಡಿಕೆ ಡೊಂಕಿನ ಮೇಲೊಕ್ಕೇರಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಪೂರೈಕೆ ಡೊಂಕನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಸಬ್ಸಿಡಿಯು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಸಬ್ಸಿಡಿಯು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಒಂದು ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಯೋಜಿತ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವಾಗ ನಮನೀಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ: ಅದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ(ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ) ಅಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಮಾಣ. ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಈ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ನರಳುತ್ತದೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಕುಗಳು a—ಒಮ್ಮೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ—ಸಾಕಷ್ಟೂ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಂತೆ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಫಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಾಡುವ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಏರುವ ಸಂಭವವಿದ್ದೇ ಇದ್ದು, ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿಸಬಹುದು.

ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಸ್ವೀಕರ್ತೃವನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಫಲಾನುಭವಿತಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜಿನ ಪೂರೈಕೆಗಳ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವ ಹಾಲಿಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಸಬ್ಸಿಡಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು (ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರು ಉಪಯೋಗಪಡೆಯುವರು) ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಗಳು ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಡೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕನು ಯಾವುದೇ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸದಿರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲುವವರ ಮತ್ತು ಸೋಲುವವರ ಗುರುತುಹಚ್ಚುವಿಕೆಯು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ (ಅಥವಾ ಉಪ-ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ)ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಬಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟಾರಿಫ್ ಸರಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎನ್ನಬಹುದು;ದರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿರುಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಕೂಡ, ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳೇ ಬಹಳ ದಕ್ಷ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವೆ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]

ಹಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು (ಸೂಚ್ಯ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ)ನೇರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನೇರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸಲಹೆನೀಡುತ್ತವೆ; ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಅದಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಇತರ ನೀತಿ ಸಾಧನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೇರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವೂ ಆಗಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವ್ಯರ್ಥಕರ ಗುಪ್ತ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲು ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಗುಪ್ತ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅದಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅವು ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ-ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು-ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ-ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಬ್ಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಕಲ್ಯಾಣ, ಜಮೀನು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು,ಮತ್ತು (ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಲಗಳ ಕೆಲವು ಆಯಾಮಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ವಿಧಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲು ಹಲವು ಬೇರೆಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ಹೆಸರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ, ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಸ್ವೀಕರ್ತೃಗಳು, ಹಣದ ಮೂಲ (ಸರಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ)ಗಳ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಹಂಚುವ ಸಾಧನ.

ಅರ್ಥಸಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಂದದಿರಬಹುದು: ಅಂದರೆ, ಈ ಶಬ್ದದ ಬಳಕೆಯುವಿಧಿವತ್ತಾದುದು ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿಯು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸದೆಯೇ ಸಹ ಅದಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು; ಅದೇ ತೆರನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಇತರ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಷ ಎಂದು; ಇತರ ಸಂಭವನೀಯ ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಷ ಆದರೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ, "ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ", (ದಕ್ಷವಾದ ಆದರೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ). ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸು ಒಂದು ದಕ್ಷ ಸಾಧನವಾಗಿರಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ನೇರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು (ನಗದು benefits) ಪರೋಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಿಗಿಂತ (ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಡೆತಡೆಗಳಂತಹವು) ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷವಾಗಿರುವುವು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು; ಇದು ನೇರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಕೆಟ್ಟವು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಂದೇನಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಅವು ಅದೇ (ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ) ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತರ ತಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವು ಅದಕ್ಷವಾಗಿರುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ರಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುವು, ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದಕ್ಷ ಬಳಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನವಲ್ಲವೆ. ಆದರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಆಯ್ಕೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಒಂದು ಗುಂಪಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರ.

ಪರೋಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪರೋಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಇತರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ cover ಮಾಡಬಹುದಾದಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಶಬ್ದವಲ್ಲ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ಈ ಶಬ್ದವು ಒಂದು ನೇರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು .... ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಂಬುದು ಸ್ವೀಕರ್ತೃಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶನ ಉದ್ಯಮಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. (ನೋಡಿ: ರನ್ ಅವೇ ಉತ್ಪಾದನೆ).

ವಸತಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಿಧದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಮರ್ಥ ಪರ್ಯಾಯಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ{/0ನ, ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗಾಸೋಲೀನ್ ನ ಬಳಕೆಯು ಯು.ಎಸ್.ನ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಯಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಒಲವು ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಗೂ ತನ್ಮೂಲಕ {2}ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ದೇಶ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಪರೇಟೋ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಸಾರಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಆ ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಾಗಲು, ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮಾಜದ ಅಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ (ಆಮದು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವು ಪಾವತಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕ್ರಮಗಳು; ಸಂರಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯಮವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಇಂಥ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಮದು ಕೋಟಾs, ಆಮದು ಟಾರಿಫ್ಗಳು, ಆಮದು ನಿಷೇಧಗಳು, ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ರಫ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು (ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಚಾರ)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ರಫ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಕ್ರಮಗಳು ಬಳಸಲ್ಪಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರಕುವಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ರಫ್ತುಗಳು ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಡಿ "ನ್ಯಾಯಯುತ"ವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಸಬ್ಸಿಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು (ಅಥವಾ ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು) ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದು. ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ರಫ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಒಂದು ವಿದೇಶೀ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರರೂಪವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಹೊಂದಿವೆ.

ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಧನಸಹಾಯಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸರಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಹಕರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಗೊಳ್ಳುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ, ಉತ್ಪಾದಕ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ, ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಿದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗಳ ಪಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನಡೆಯಬಹುದು.

ಸೇವನೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸರಕಾರಗಳು ಗ್ರಹಿಕೆ-ಸಂಬಂಧೀ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತವೆ: ಒಂದು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಾನೇ ನೀಡಿ, ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಅಂಥ ಸರಕುಗಳ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ(ನಗದು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು) ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ. ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ (ರಸ್ತೆಗಳಂತಹವು)ಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸರಕಾರಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಒಂದು ಸರಕನ್ನು (ಬ್ರೆಡ್, ಗೋಧಿ, ಗಾಸೋಲೀನ್, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಂತಹವು) ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ (ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇವುಗಳ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳಬಹುದು).

ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೈಜ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ದಕ್ಷ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ವಿಧಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಾಗಿರಬಹುದು; ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆಗೆ ಹಣ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ದಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಬಳಕೆಗೆ ಹಣ ವಿಧಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಬಹುದು.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]

ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಳಕೆದಾರರ ಗುಂಪಿನತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಬಹುದು, ಹೆಸರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಬೃಹತ್ utilities, ವಸತಿ ಗೃಹ-ಮಾಲೀಕರು, ಮತ್ತು ಇತರರು.

ಸಾಲದ ಖಾತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗುವ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಸಬ್ಸಿಡಿಯು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಲಗಾರನು ಸಾಲಮರುಪಾವತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣಪಾವತಿಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹಣಕೊಡುವವರಿಗೆ ಸರಕಾರವು ಖಾತ್ರಿ ಒದಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವು ವಿಮಾನಯಾನ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಲಗಳು, ಗಿನ್ನೀ ಮಾಯೆನಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನದ ಬೆಂಬಲಹೊಂದಿದ ಬಾಂಡ್ ಗಳು, ಮತ್ತು ಫಾನ್ನೀ ಮಾಯೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಡ್ಡೀ ಮಾಕ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ಅಡಮಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಬಾಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಡೆಯುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಸರಕಾರಿ ಖಾತ್ರಿಯು ಸಾಲ ಕೊಡುವಾತನಿಗೆ ಸಾಲದ ಆಪತ್ತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿಯ ದರಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಆಪತ್ತಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಲಪಡೆಯುವವನಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಿವಾದ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಬಹುವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾದ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ನಂತಹ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಥಮ-ವಿಶ್ವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು.

ಆಕ್ಸ್ ಫಾಮ್ನಂತಹ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸರಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂತಹ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಿರತ ಮತ್ತು ಬಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ, ಮಿಲಿಯನ್ನುಗಟ್ಟಲೆ (ಸಕ್ಕರೆಯಂಥ) ಅಧಿಕಲಭ್ಯವಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸುರಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈಯು ಹಾಲಿಯಾಗಿ €3.30 ಗಳನ್ನು €1 ಮೊತ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದೆ.[೩] ವಾಣಿಜ್ಯವಹಿವಾಟನ್ನು ತಿರುಚು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ, ಯುರೋಪೀಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ನೀತಿ. ಇದು ಈಯುವಿನ ಬಜೆಟ್ನ ಶೇ.48ರಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, 2006ರಲ್ಲಿ €49.8 ಬಿಲಿಯನ್ (2005ರಲ್ಲಿದ್ದ €48.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿ).[೪] ಅನೇಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ accords ಇತರ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಟಾರಿಫ್ ಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿವೆ.

ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಮುದ್ರಿತಗೊಂಡ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೆಡೆಗೆ ಬದ್ಧತೆಯ ಸೂಚಕವು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ತಡೆಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಿರತ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅನುದಾನ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳದಂತಹ ಆರು ಇತರ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದು ವಾಣಿಜ್ಯವಹಿವಾಟನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರಾಂಕ್ ಮಾಡಲು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ $106 ಬಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ರೈತರನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಲು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಾರೆ - ಬಹುತೇಕ ಅವು ವಿದೇಶೀ ಅನುದಾನದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಯಿಸುವಷ್ಟೇ - ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.[೫]

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವತಂತ್ರ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆದಾರರು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಾನಿಮಾಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲಾಭಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರಕಾರಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾರಾಗಲು ಪ್ಯಾಕ್ಕಗೆಸ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಬಾಡಿಗೆ-ಬಯಸುವ ವರ್ತನೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರೈಲು ನಿರ್ವಾಹಕ ಕಂಪನಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಾಷನಲ್ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಸಬ್ಸಿಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸದ ಹೊರತು ತನ್ನ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿಟಾಸ್ಮೇನಿಯನ್ ಸರಕಾರವನ್ನು ಹೆದರಿಸಿತು.[೬]

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅರ್ಥ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ "ಸಬ್ಸಿಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಊದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಂಗ್ಲೇಂಡಿನಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ವೋಲ್ಸ್ಲೆ 1513ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನಾಧರಿಸಿ ವಿಧಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ.[೭]

ಇವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಕೃಷಿ ನಿಯಮ
 • ಹೇರಿಕೆ-ವಿರೋಧಿ
 • ಕೋಪೆನ್ ಹ್ಯಾಗನ್ ಒಪ್ಪಂದ
 • ಅಡ್ಡ(ನೇರವಲ್ಲದ) ಸಹಾಯಧನ
 • ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಹಾಯಧನ
 • ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ
 • ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ
 • ಉಚ್ಚ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆಡಳಿತ
 • ನೇರ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ
 • ಕೊಳಕಾಗಿರುಸ ಸಹಾಯಧನ
 • ಬಂಡವಾಳ ಸಹಾಯಧನ
 • ವಾರ್ತಾ ಸಹಾಯಧನ
 • ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 • ಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಾಧನಗಳು
 • ಪಿಗೌವಿಯನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು
 • ಪ್ರೈಸ್-ಆಂಡರ್ಸನ್ ಅಣುಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಷ್ಟಪರಿಹಾರ ಅಧಿನಿಯಮ
 • ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. Todaro, Michael P.; Smith, Stephen C. (2009). Economic Development (10th ed.). Addison Wesley. p. 839. ISBN 978-0-321-48573-1.
 2. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎ-ಜೆಡ್ | Economist.com Archived 2011-01-01 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.
 3. ಆಕ್ಸ್ ಫಾಮ್ ಇಂಟರ್ನಾಷನಲ್. ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್, ಯುಕೆ (2004). "ಎ ಸ್ವೀಟರ್ ಫ್ಯೂಚರ್? Archived 2011-05-04 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.ದ ಪೊಟೆಂಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಈಯು ಶುಗರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಪಾವರ್ಟಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಸದರ್ನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ." Archived 2011-05-04 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಸ್ ಫಾಮ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ನo. 70. ನವೆಂಬರ್ 2004. ಪುಟಗಳು. 39-40.
 4. "ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2008-10-23. Retrieved 2010-10-25.
 5. "ರೂಡ್ಮಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ 2009". Archived from the original on 2010-11-15. Retrieved 2010-10-25.
 6. "ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಾಷನಲ್ ಅನೌನ್ಸಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟು ಡಂಪ್ ಟಾಸ್ಮೇನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ಮೋಡಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್". Archived from the original on 2011-02-17. Retrieved 2010-10-25.
 7. ಪು30 - "ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್: ಕ್ರೌನ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್, 1485-1558", ಕೋಲಿನ್ ಪೆಂಡ್ರಿಲ್, ಹೀನೆಮನ್, 2000. ಐಎಸ್ ಬಿಎನ್ 0435327127

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸಹಾಯಧನ&oldid=1176278" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ