ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಸಹಾಯಧನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಜೀವನನಿರ್ಕೆವಹಣಾ - ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣಾ
  • ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. - ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿಸಬಹುದು.