ಸದಸ್ಯ:Kurudujangama

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನಾನೊಬ್ಬ ಹವ್ಯಾಸಿ ವಿಕಿ ಅನುವಾದಕ.

ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಪುಟಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

  1. ಚಮಕ್
  2. ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ
  3. ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ
  4. ಜಾರ್ಜೆಸ್ ಮೆಲಿಯೇಸ್
  5. ಬ್ಲುಯೆಟ್ ಬರ್ನನ್
  6. ಬುವಟಿಯರ್ ಡೆ ಕೊಲ್ಟ
  7. ಎಸ್.ಪಿ. ಎಲ್. ಸೊರನ್ಸನ್
  8. ಕೈಫ಼ಿ ಆಜ಼್ಮಿ