ಸದಸ್ಯ:K.R Roshith/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ/2

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
1123ghjkghjk.jpg

ಪಾಲಿಮರ್ಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮೂಲ ಆಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣ.[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು.

    ಇವು  ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳಾಗಿವೆ.

                   ಉದಾ: ಪ್ರೊಟೀನ್, ಸೆಲ್ಲೂಲೋಸ್, ರೆಸಿನ್ನ್, ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್.

 ೨. ಅರ್ಧ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು.

    ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳಿಂದ ಉತ್ಪದಿಸುವ   ಪಾಲಿಮರ್ಗಳಾಗಿವೆ.

                    ಉದಾ:  ಸೆಲ್ಲೂಲೋಸ್ ಅಸಿಟೇಟ್,  ಸೆಲ್ಲೂಲೋಸ್ ನೈಟ್ರೇಟ್.

 ೩. ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ  ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು.

     ಇವು ಮನುಷ್ಯ  ಆವಿಷ್ಕಾರಿಸಿದ   ಪಾಲಿಮರ್ಗಳಾಗಿವೆ.

                   ಉದಾ: ಪಾಲಿಥೀನ್, ನೈಲಾನ್,  ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ರಬ್ಬರ್.

ರಚನೆ ಆಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣ.[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 ೧. ರೇಖೀಯ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು.

Protien.jpg

      ಇವು ನೇರ ಹಾಗು ಉದ್ದವಾದ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳಾಗಿವೆ. [೧] [೨]

              ಉದಾ: ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯುಳ್ಳ ಪಾಲಿಥೀನ್.

 ೨.  ರೆಂಬೆಯಾಕಾರದ ಪಾಲಿಮರ್ಗಗಳು.

       ಇವು ನೇರ ಹಾಗು ಉದ್ದವಾದ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳಾಗಿವೆ.

             ಉದಾ:  ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯುಳ್ಳ ಪಾಲಿಥೀನ್.

 ೩. ಎಣಿಬಲೆಯಾಕಾರದ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು.

      ಇವು ದ್ವಿ-ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ತ್ರಿ-ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮೊನೊಮರ್ಗಳು ಬಲವಾದ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಂಧನದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳಾಗಿವೆ.

          ಉದಾ: ಬೇಕೆಲೈಟ್, ಮೆಲಮೈನ್.

ಪಾಲಿಮರೀಕರಣ ಕ್ರಮಗಳ ಆಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣ.[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧. ಸಂಕಲನ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು.

     ಇವು ಮೊನೊಮರ್ಗಳ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಂಕಲನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳಾಗಿವೆ.

            ಉದಾ: ಎಥೆನ್ನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪಾಲಿಥೀನ್. ಪ್ರೋಪೀನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪಾಲಿಪ್ರೋಪೀನ್.

೨. ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು.

     ಇವು ದ್ವಿ-ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ತ್ರಿ-ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮೊನೊಮರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳಾಗಿವೆ.

           ಉದಾ: ನೈಲಾನ್ ೬,೬.

ಅಣ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ  ಆಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣ.[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

My13.jpg

೧. ಎಲಾಸ್ಟೊಮರ್.

     ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು.

         ಉದಾ: ರಬ್ಬರ್

೨. ಫ಼ೈಬರ್.

     ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು.

           ಉದಾ:  ನೈಲಾನ್ ೬,೬.

೩. ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್  ಪಾಲಿಮರ್.

      ಶಾಕನೀಡಿದಾಗ ಮೃದುವಾಗುವ ಹಾಗು ತಣಿಸಿದಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ , ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ  ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು.

         ಉದಾ: ಪಾಲಿಥೀನ್.

೪. ಥರ್ಮೋಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಮರ್.

     ಶಾಕನೀಡಿದಾಗ ಮೃದುವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆಡುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು.

       ಉದಾ: ಬೇಕಲೈಟ್.

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Polymer
  2. https://www.britannica.com/science/polymer