ಸದಸ್ಯ:Anthonyabhi/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಪೇಟೆಂಟ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪೇಟೆಂಟ್ ಎಂದರೆ ತನಗೆ ತಿಳಿದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವಿಷಯ, ವಿಧಾನ , ಅಥವಾ ತಾನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ವಿಷಯ,ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಪೇಟೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತಿನ್ನಾರೋ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ

ಪೇಟೆಂಟ್

ಪೇಟೆಂಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಪದ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಮ್ಯಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು. ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೋರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯಲು ಅವರ ಅವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನವೀನತೆ, ಉಪಯುಕ್ತತೆ, ಅಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಮುಂತಾದವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಪೇಟೆಂಟ್ ಇತಿಹಾಸವು ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೋದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪೇಟೆಂಟ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದು 'ಸೈಬಾರಿಸ್'ಎಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಮೋದಲನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು ವೆನ್ನಿಸ್ ಎಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ. ೧೪೫೦ರಲ್ಲಿ ವೆನೆಷಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಾಯಿದೆಯಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಧನಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ತಿಳಿಸಿದ ಮೂಲಕ ಆದೇಶಿಸಿದರು.ಈ ಪೇಟೆಂಟಿನ ರಕ್ಷಣ ಅವದಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿದಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಂತಗಳಿವೆ:

  • ಅವಿಷ್ಕಾರದ ನವೀನತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ
  • ಅವಿಷ್ಕಾರವು ಅವರದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾದ ಆದಾರ
  • ಆದಾರದ ಪರಿಶಿಲನೇ
  • ಈ ವರದಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ ಬೇಕು ಹಾಗು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು
  • ನಂತರ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಾಗದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ಪೇಟೆಂಟಿನ ಮುದ್ರೆ

ಒಂದು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಮಾಡುತ್ತದೆ ಉಪಯೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾರಾಟ ಪೇಟೆಂಟ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.ಮತ್ತು ಇದು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ವೇಳೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ನಿಯೋಜಕರನ್ನು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮಾಲೀಕರು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ವೇಳೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರು ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರತಿ ದಣಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಅನುದಾನ ರವರೆಗೆ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪೇಟೆಂಟ್ ವೆಚ್ಚ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಇರಬಹುದು.ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಿಷ್ಕಾರಿಗಳು ಬಹು ಬುದ್ದಿವಂತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಹುತೆಕ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಮುಕ ಭಾರತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು:

  • ಗುರುತೆಜ್ ಸಂಧು

ಅಮೇರಿಕದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು, ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಳೆಯುವ ಇವರು ವಿಶ್ವದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧ ಸಂಶೋಧಕ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುತೆಜ್ ಜುಲೈ ೭, ೨೦೧೫ ರ ೧,೧೭೦ ಅಮೇರಿಕಾ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುತೆಜ್ ಸಂಧು
  • ರವಿ ಅರ್ಮಿಲಿ

ರವಿ ಅರ್ಮಿಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಐಬಿಎಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಐ.ಬಿ.ಯಂ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಪೇಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 474 ಪೇಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಇವರು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪೇಟೆಂಟ್ದಾರರೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಹೆಸರು ಇದೆ .

  • ಅರವಿಂದ್ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್

ಅರವಿಂದ್ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಸಿಂಗಪುರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸಂಶೋಧಕ. ತನ್ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಅವರು ಸಮೃದ್ಧ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಹ ಹೌದು. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ೪೦ ಪೇಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಉದಾಹರಣಾ ಚಿತ್ರ

US Patent cover.jpg

ಉಲ್ಲೆಖನಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. https://www.quora.com/Which-Indian-or-person-of-Indian-origin-has-the-highest-number-of-patents-to-his-her-name
  2. http://www.ipindia.nic.in/patents.htm