ಸಂಹಿತಾಪಾಠ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ವೇದಗಳ ಮೌಖಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವು (ಶ್ರೌತ) ಹಲವು ಪಾಠಗಳು, ಪಠನಗಳು, ಅಥವಾ ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವೈದಿಕ ಪಠನದ ಅಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹಲವುವೇಳೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸತತವಾದ ಮೌಖಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂರಕ್ಷಿತ ವೈದಿಕ ಪಠ್ಯಗಳ (ಸಂಹಿತಾಗಳು) ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಸರಿಸುಮಾರು ಹೋಮರ್‌ನ ಸಮಯದದ್ದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ). ನವಂಬರ್ ೭, ೨೦೦೩ರಂದು ಯುನೆಸ್ಕೊ ವೈದಿಕ ಪಠನದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇರುಕೃತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.