ಶೇರು ದಲ್ಲಾಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಒಂದು ಸ್ಟಾಕು ವಿನಿಮಯ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು (ಜನರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು) ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಸಬಹುದು. ಇತರ ಷೇರುಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮೂಲಕ, ಎಂದು, "ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್" ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ವಿನಿಮಯ ಸಹ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಭದ್ರತಾ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿ ಜನ್ಯ ಭದ್ರತೆಯ ಇತರ ರೀತಿಯ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆಯ ಹಣಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅರ್ಥ. ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಷೇರುಗಳು (ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಷೇರುಗಳನ್ನು) ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ವಿಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳು, ಹೆಡ್ಜ್ ನಿಧಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಸಣ್ಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು. ತಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳಬಹುದು.


ಕೆಲವು ವಿನಿಮಯ ವ್ಯವಹಾರ ತೆರೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಂಬ ವಿಧಾನದಿಂದ, ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೆಲವು ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಸರಕು ವಿನಿಮಯ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ ಸವಾಲು ಕರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಹ್ವಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ವಿನಿಮಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವೆನಿಸಿದೆ. ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ರೀತಿಯ ವಹಿವಾಟು ವರ್ತಕರು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ರೀತಿಯ. ಅಂತಹ ವಿನಿಮಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್.ಎ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎ.ಱ್ ಆಗಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿದಾರ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡ್, ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾರಾಟಗಾರ ಅದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಗೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ನೀವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಹರಾಜಾಯಿತು ಕೇಳಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಅರ್ಥ. ಬಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹು ಸವಾಲುಗಾರರು ಅಥವಾ askers ನೀಡಿರುವ ಬೆಲೆಗೆ ಇವೆ, ಮಾರಾಟ ಮೊದಲ ಬಂದ ಮೊದಲ ಸೇವೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಉದ್ದೇಶ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ವಾಸ್ತವ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಭದ್ರತೆಗಳ ವಿನಿಮಯ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವುದು. ವಿನಿಮಯ ದರ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅನುಕೂಲ ಪಟ್ಟಿ ಭದ್ರತಾ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಸಮಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.


ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (ಎನ್.ವೈ.ಎಸ್.ಇ) ವ್ಯಾಪಾರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಕೈಯಾರೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ವಿನಿಮಯ, ಆಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಸದಸ್ಯರು ಮೂಲಕ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಲುವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಹಡಿ ವಹಿವಾಟು ತಜ್ಞ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ನೆಲದ ಬ್ರೋಕರ್, ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ತಜ್ಞ ಕೆಲಸ ತೆರೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಸಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು. ಹರಡುವಿಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ತಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಅವನ / ಅವಳ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಮಯದ ನಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮುಚ್ಚಲು ಅವನ / ಅವಳ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು (ಹಣ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್) ಬಳಸಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ-ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿವರಗಳನ್ನು "ಟೇಪ್" ವರದಿ ತದನಂತರ ಅನುಜ್ಞೆ ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸೂಚನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ, ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ "ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ವ್ಯಾಪಾರ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಎನ್.ಎ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎ.ಱ್ ವಹಿವಾಟು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಪಟ್ಟಿ ವಿನಿಮಯ, ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ದಾಖಲೆಗಳುಸರಿಹೊಂದಿವೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್.ಎ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎ.ಱ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಯಾರಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಡ್ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ 'ತಮ್ಮ' ಶೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಬರ್ಸ್, ಯೂರೊನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದೇಶವನ್ನು ಚಾಲಿತ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ೧೯೮೦ ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ೧೯೮೦ ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದು ಒಂದು ತೆರೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿನಿಮಯ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನೆಲದ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಲೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ೧೯೮೬ ರಲ್ಲಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಈ (ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ, ಮಾರಾಟಗಾರರು) ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಭಾಗಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯವಹಾರವು ಆದ್ಯತೆ. ಆದರೆ, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ವಿನಿಮಯ ಹೊರಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಕ್ಷಗಳು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಯಾಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮೂರನೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿನೆಟ್ನಂಥ, ಮತ್ತು ನಂತರ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಸಮೂಹ. ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಈ ವಿನಿಮಯದ ಆಯೋಗಗಳು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕರು ಡಾರ್ಕ್ ಪೂಲ್ಗಳನ್ನು ತನಿಖೆಯನ್ನು.

ಸ್ಟಾಕ್ ದಳ್ಳಾಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಣಕಾಸು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸಾಲ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡುಗಳ ಮಾರಾಟ ನೆರವಾಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಹಣಕಾಸು ವಲಯವನ್ನು ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಆರಂಭಿಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸರಾಸರಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು

೧೧ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೊದಲ ದಲ್ಲಾಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ. ೧೩೦೦, ಮನೆ ಸರಕು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಇದು ಫ್ಲಾಂಡರ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಆಂಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ವೆನೆತಿಅನ್ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

೧೬೦೨ರಲ್ಲಿ ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಶೇರುದಾರರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಂಪನಿಯಾಯಿತು. ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಕಂಪನಿಗಳ ಗಾತ್ರ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಧಾರಕ ಆಯಿತು.

ಷೇರು ದಲ್ಲಾಳಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ, ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾರುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕರ್-ಡೀಲರ್, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವೃತ್ತಿಪರ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಆಗಿದೆ. ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹಿಡಿದಿರುವ ಪರವಾನಗಿ, ಅವರು ಮಾರಾಟ ಭದ್ರತಾ, ಅಥವಾ ತಾವು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಹಲವಾರು ವೃತ್ತಿಪರ ಅಂಕಿತಗಳು ಮೂಲಕ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಷೇರು ದಲ್ಲಾಳಿಯಾಗಿ ಹಾದು ಎರಡೂ ಸರಣಿ ೭ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಸರಣಿ ೬೩ ಅಥವಾ ಸಲುವಾಗಿ ಸರಣಿ 66 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದಳ್ಳಾಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಆನ್ಲೈನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಇ * ಟ್ರೇಡ್, ಟಿಡಿಅಮರಿಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಷ್ವಾಬ್ ಸಣ್ಣ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಖಾತೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ ಚಟುವಟಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಯಾ ನಿಮಿಷದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ವಹಿವಾಟು ಆಧುನಿಕ ಬಳಕೆದಾರ ಮನವಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೀಡುವ. ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಆಯೋಗಗಳು ಜನರ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದ್ರವ್ಯತೆ ಸೇರಿಸುವ ವಹಿವಾಟಿನ ದರ ಕಡಿಮೆಮಾಡಿವೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ದಳ್ಳಾಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಉದ್ಯಮದ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಎಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇದು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಷೇರು ದಲ್ಲಾಳಿಯಾಗಿ ಆಗಲು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಇದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಬಲ್ಲದು ಕ್ರಿಸ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೇಲೆ ಅವರು ತನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದರೂ ದ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ (ಆಧರಿಸಿದೆ ಚಿತ್ರ ನೌಕಾಪಡೆಯ). ತನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಒಲವು.ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ, ದಳ್ಳಾಳಿಗಳು ಸಲುವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಉದ್ಯಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕೆನಡಾ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಒಂದು "ನೋಂದಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ" ಅಥವಾ ಒಂದು "ಬಂಡವಾಳ ಸಲಹಾ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನೋಂದಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂದು ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೀಗೆ ಅರ್ಹ ಬಂಡವಾಳ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬಳಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆನಡಾದ ಭದ್ರತಾ ಕೋರ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್ಸಿ) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀತಿ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ಹ್ಯಾಂಡ್ಬುಕ್ (ಸಿ.ಪಿ.ಎಚ್) , ಮತ್ತು ೯೦ ದಿನ ಬಂಡವಾಳ ಸಲಹಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಈ.ಆ.ಟ್.ಫ್). ಒಂದು "ನೋಂದಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ೩೦ ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ, ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ (ಔ.ಮ್.ಏ) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಂತರದ ಪರವಾನಗಿ ಕುಶಲತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ನೋಂದಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಹ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಉತ್ಪನ್ನ ಜ್ಞಾನ) 30 ಗಂಟೆಗಳ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದಿಮೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಈ.ಈ.ಋ.ಓ.ಛ್) ಮೂಲಕ ನೀಡಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಿರಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೈಕಲ್ ತರಬೇತಿ ಅನುಸರಣೆಯಿಂದ ೧೨ ಗಂಟೆಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಒಂದು ನೋಂದಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೋರ್ಸ್ (ಓ.ಳ್.ಛ್) ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಕೋರ್ಸ್ (ಫ಼್.ಳ್.ಛ್) ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ (ಡ್.ಫ಼್.ಛ್) ತೇರ್ಗಡೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಾಗಿ (ಡ್.ಫ಼್.ಓ.ಳ್)

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಒಂದು ಪರವಾನಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಒಂದು ತಂದೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತು ೩ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಹೊಂದಿದೆ ಆಗಲು. ಒಂದು 'ತಜ್ಞ' ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವ. ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹ್.ಖ್.ಶ್.ಈ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಸಿಂಗಪೂರ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ೪ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ೧ಆ, ೫, ೬ ಮತ್ತು ೬ಆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಸ್.ಘ್.‌‌‍‍‍‍‍ಚ್ ಮೂಲಕ ಪರವಾನಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸ್ಟಾಕ್ ದಲ್ಲಾಳಿ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಫ್ಸಿಎ) ಸರಿಯಾದ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಅರ್ಹತಾ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಯುಕೆ ಮತ್ತು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಿತ ವೃತ್ತಿ. ಅರ್ಹತೆಗಳು ಹಲವಾರು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಸೇರಿವೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ ರಲ್ಲಿ • ಸಿ.ಐ.ಎಸ್.ಐ ೪ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ • ಸಿ.ಐ.ಎಸ್.ಐ ಮಟ್ಟದ ೭ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ

ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (ಸಿ.ಐ.ಎಸ್.ಐ) ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಯುಕೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಯ. ಇದು ಲಂಡನ್ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ೧೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ೪೦,೦೦೦ ಸದಸ್ಯರು ಹೊಂದಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ೩೭,೦೦೦ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀಡುತ್ತದೆ ವಿಕಸನ. ನಿರ್ಧರಿತ ಯುಕೆ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ೧೧,೦೦೦ ಹೂಡಿಕೆ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧರಿತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜಾಲದ ಭಾಗ

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪದ "ವ್ಯಾಪಾರಿ" ಇನ್ನೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅತೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳು "ಬ್ರೋಕರ್", "ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ", ಅವು "ನೋಂದಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು." ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ "ಹೆಂಗಸು." - "(ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ (ಸಹ" ಸರಣಿ ೭ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ "ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಫ಼್.ಐ.ಎನ್.ಆರ್.ಅ ಜನರಲ್ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಪಡೆದ ಅಧಿಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಉದ್ದಿಮೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಫ಼್.ಐ.ಎನ್.ಆರ್.ಅ) ಹೆಸರಿನ ನಂತರದ ಗಾತ್ರಗಳು ಸಂಕ್ಷೇಪಣ" ನೋಂದಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, " ಜೊತೆ ತಂತಿ ಮನೆ "" ಒಂದು ನೋಂದಾಯಿತ ಬ್ರೋಕರ್-ಡೀಲರ್), ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಹಣ ಸೆಂಟರ್ ದಲ್ಲಾಳಿ / ವಿತರಕರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ) ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಥವಾ (ಎಂಬ ", ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ಼್.ಐ.ಎನ್.ಆರ್.ಅ ಸದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ. ಇತರೆ ಫ಼್.ಐ.ಎನ್.ಆರ್.ಅ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಸರಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಅವರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರಣಿ ೭ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಚನೆಯ ಪರವಾನಗಿ ತರುವಾಯದಿಂದ, "ಸರಣಿ ೬" ಆ ಪರವಾನಗಿ ಕೆಲವು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ (ಭದ್ರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ) . (ಇಂತಹ ವೇರಿಯಬಲ್ ವರ್ಷಾಶನ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಜೀವನ ವಿಮಾ ಮಾಹಿತಿ) ವೇರಿಯಬಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆಯು ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಲು ಬ್ರೋಕರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ವೃತ್ತಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರ, ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ ಸೇರಿವೆ. ಕೆಲವು ಸರಣಿ ೬ ಪರವಾನಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು-ಯಾರು ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಾಸ್ತಾನು ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದು "ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ" ಅಥವಾ, ಷೇರು ದಲ್ಲಾಳಿಯಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು "ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರ", ನೊಂದಾಯಿತ ಬಂಡವಾಳ ಸಲಹಾ, ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಸಲಹಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಷೇರು ದಲ್ಲಾಳಿಯಾಗಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು, ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎರಡೂ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಐಎ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರ, ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಸಲಹಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ (ಐ.ಅ.ಆರ್) ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಆಧಾರಿತ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕಮೀಷನ್-ಆಧಾರಿತ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಇರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸು ಉದ್ದಿಮೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಫ಼್.ಐ.ಎನ್.ಆರ್.ಅ) ವೃತ್ತಿಪರ ಅಂಕಿತಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಿಣಾಮಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರಡಿ ಸ್ಟರ್ನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ದಳ್ಳಾಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಬಲವರ್ಧನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ. ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ನೂರಾರು ಕೆಲಸ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ೨೦ ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ಮಿತ್ ಬಾರ್ನೆ ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮೌಲ್ಯದ ನಡೆದ, ಮಾರಾಟ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಬಂಡವಾಳ ಬೃಹತ್ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಸಿಟಿಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ ಕರಡಿ ಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಲೆಹ್ಮನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದಿವಾಳಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸರಣಿ ಕ್ರಿಯೆ ಕಾರಣವಾದ ಚಂಚಲತೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಆಸ್ತಿಗಳ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೈ ಮತ್ತು ೨೦೦೮ ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]