ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಶುಂಭ ಮತ್ತು ನಿಸುಂಭ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ದುರ್ಗಾ ರಾಕ್ಷಸರಾದ ಶುಂಭ ಮತ್ತು ನಿಶುಂಬರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಾಳೆ

ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ, ಶುಂ (शुम्भ) ಮತ್ತು ನಿಶುಂಭ (निशुम्भ), ಇಬ್ಬರು ಅಸುರರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೌಶಿಕಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು; ದೇವಿ ಚಂಡಿಯ ಅವತಾರ.

ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸುಂಭ ಮತ್ತು ನಿಸುಂಭರ ಕಥೆಯು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸುರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಾದ ಸುಂಭ ಮತ್ತು ನಿಸುಂಭರರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಪಾರ್ವತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸ ಅವರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. [೧] ಸುಂಭ ಮತ್ತು ನಿಸುಂಭರು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾದ ಪುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಸಹೋದರರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು, ಅವರು ಕೇಳಿದ ವರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಂಭನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಂಡ ಮತ್ತು ಮುಂಡ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಅಸುರರು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮುಳುಗಿದರು. ಅವರು ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದ ಶುಂಭನಿಗೆ ಈ ದೇವತೆಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಶುಂಭನು ಸುಗ್ರೀವ (ಅಸುರ) ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಪಾರ್ವತಿಯ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಅವಳು ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಳು. ಆಗ ಪಾರ್ವತಿಯು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಅವಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಸಹೋದರರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು ರಾಕ್ಷಸ ಧೂಮ್ರಲೋಚನ ಮತ್ತು ಅವನ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಸುರರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅವಳು ದುರ್ಗೆಯ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಳು. ಮುಂದೆ, ಚಂಡ ಮತ್ತು ಮುಂಡರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಪಾರ್ವತಿಯು ಚಂಡ ಮತ್ತು ಮುಂಡವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚಾಮುಂಡಾ ಎಂಬ ಉಪನಾಮವನ್ನು ಪಡೆದಳು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಕ್ತಬೀಜವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಕಾಳಿ ದೇವಿಯಿಂದ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು.

ಕಾಳಿಯ ಪಹಾರಿ ಚಿತ್ರಣ (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ರೂಪ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ) .

ಈ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳ ನಂತರ, ಸುಂಭ ಮತ್ತು ನಿಸುಂಭರು ನೇರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ವರವು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ದೇವತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ವತಿಯ ಸಿಂಹವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಶುಂಭನು ಮೊದಲು ಬಿದ್ದನು. [೨] ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮರಣವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಶುಂಭನು ಕೋಪದಿಂದ ಪಾರ್ವತಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೋದನು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೇವಿಯ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ಎರಡು ಸೀಳಲ್ಪಟ್ಟನು. ಸುಂಭ ಮತ್ತು ನಿಶುಂಭ ಹೋದ ನಂತರ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದವು, ದೊಡ್ಡ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿತು. [೩]

ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಜಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟನ್ ಹಾಲೆ ಮತ್ತು ಡೊನ್ನಾ ಮೇರಿ ವುಲ್ಫ್ ಅವರಂತಹ ಕೆಲವರು, ಶುಂಭ ಮತ್ತು ನಿಶುಂಭರನ್ನು ದುರಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಕಾದಂಬರಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ, ಶುಂಭ ಮತ್ತು ನಿಸುಂಭನ ಕಥೆಯನ್ನು ಸೆಡಕ್ಷನ್ ಅಪಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಐದು ಪಾಂಡವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕುಸಿತದ ರೂಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸುರರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಶುಂಬ ನಿಶುಂಬ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರವೂ ಇದೆ.

ಸಹ ನೋಡಿ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
  1. "The Devi Mahatmya Navrathri Katha - Chapter 1 to 13". S-a-i.info. Archived from the original on 2008-10-03. Retrieved 2009-01-29.
  2. "Sri Durga Saptasati or The Devi Mahatmya". Sivanandaonline.org. Archived from the original on 2010-06-16. Retrieved 2009-01-29.
  3. "Sri Durga Saptasati or The Devi Mahatmya". Sivanandaonline.org. Archived from the original on 2010-06-16. Retrieved 2009-01-29.

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]