ಸಸ್ಯಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
(ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳು


ಗಿಡಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳು
ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷ ಸರಾಕಾ ಇಂಡಿಕಾ
ಸೇಬಿನ ಮರ ಮಾಲಸ್ ಪ್ಯುಮಿಲಾ
ಹುರಳಿ ಕಾಯಿ ಫಾಸಿಯೋಲಸ್ ಪ್ಯಾಪ್ಪಿಲಿಯನಾಕಸ್
ಬಾಳೆ ಮುಸಾಕಸ್ ಸಪೀಂಟಮ್
ಏಲಕ್ಕಿ ಎಟ್ಟೆರಿಯಾ ಕಾರ್ಡಮಮ್
ಕಾಫಿ ಕಾಫಿಯ ಅರೇಬಿಕ
ಕೋಕೊ ಪ್ರಿಥ್ರಾಕ್ಸಿಲಾನ್ ಕೋಕೊ
ತೆಂಗು ಲೊಡೊಶಿಯಾ ಮಾಲ್ಡಿವಿಯ
ಮಾವು ಮಾ್ಯಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ
ಹಲಸು


ಜೋಲಾ

ಆರೋ್ಟಕಾರ್ಪಸ್ ಹೆಟೋ್ರಫೈಲಸ್

ಸೊರ್ಗಾವ್ ವೆಲ್ಗಾರ್ರ್

  • ಸಸ್ಯಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ