ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದು, ಸಂಪಾದಕರು ವಿಷಯದ ಸ್ವಂತ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡದೆ, ವಿಷಯವನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಚಾರೇತರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರಿಂದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯು ಲೇಖನವನ್ನು ವಿಷಯದ ಸ್ವಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅಥವಾ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬರೆಯುವ ಬದಲು ಸಮತೋಲಿತ, ನಿರಾಸಕ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿರಾಸಕ್ತ ಮೂಲಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಗುರುತಿಸಲು ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ಮೂಲಭೂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ:

ಈ ಮೂರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಭವನೀಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಮೂರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಯಾವುದೇ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಪುಟವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರದ ಮೂಲ ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಟಸ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ (ಲೇಖಕರು, ಪ್ರಕಾಶಕರು, ಇತ್ಯಾದಿ) ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಾಗ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಸಕ್ತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟವಾದ ಉತ್ಪನ್ನ; ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಸಕ್ತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಖನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ. ಈ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದಕರು ಈ ಜನರ ಮೂಲಗಳು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು (ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಹಣಕಾಸು, ಕಾನೂನು, ಇತ್ಯಾದಿ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಸಮ-ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲವು ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಸಲು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಒಲವು ತೋರಬಹುದು. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಲೇಖಕರು ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.


ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರಕಟಿತ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲಗಳು, ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಕ್ಷಪಾತವುಳ್ಳ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುವು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿಷಯದ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬದಲಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ, ನಿರಾಸಕ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದ ಕರಪತ್ರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲು ಲೇಖನಗಳು ವಿಷಯದ ಮೌಲ್ಯ, ಅದರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದೊಳಗಿನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.


ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು {{third-party}} ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳು ಗುರುತಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸಲು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, WP:CSD G11 ಮಾನದಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತ್ವರಿತ ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ವಿವರಣೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ:ತಟಸ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೀತಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಪಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇವಲ ವಿಷಯದಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಲೇಖನದೊಳಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲವು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಏಕೈಕ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಈ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾವು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ನೀತಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಭಂಡಾರಕ್ಕಿಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಸಾರಾಂಶದ ವಿಶ್ವಕೋಶವಾಗಿದ್ದರೆ, ಲೇಖನಗಳು ತಾವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಷಯದ ಹೊರತಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. . ಈ ಮೂಲಗಳು ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ವಿಷಯವನ್ನು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಬರೆಯಬಹುದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲೇಖನವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲಗಳು ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೈಟ್‌ನ ಉಲ್ಲೇಖವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ).

ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲದ ಮೂಲಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ನೀವು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಿರಿ... ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲದ
ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಲೀಕರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಮಾರಾಟ ಕರಪತ್ರ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ, ಜನಪ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
ಒಂದು ನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ವಿಶ್ವಕೋಶಗಳು, ಇತರ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೃತಿಗಳು ಮೇಯರ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಬೂಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್
ಪುಸ್ತಕ, ಸಂಗೀತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಚಲನಚಿತ್ರ, ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ, ಪುಸ್ತಕ (ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಯ) ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ಪ್ರಕಾಶನ ಕಂಪನಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ಪುಸ್ತಕ/ಆಲ್ಬಮ್/ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್‌ನ ತಯಾರಕರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿಗಳು, ಆಲ್ಬಮ್ ಸ್ಲೀವ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕದ ಜಾಕೆಟ್ ಪ್ರತಿ, ಸಂಗೀತಗಾರ, ನಟನ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ, ಇತ್ಯಾದಿ.
ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಷಯ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೋಸ್ಟ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ರಚನೆಕಾರರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲಗಳು ಏಕೆ ಬೇಕು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುದೇ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸುದ್ದಿ ಕಾಗದವಲ್ಲವಾದರೂ, ಓದುಗರು ಪ್ರಮುಖ ಅಥವಾ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗು ಇದು ತಟಸ್ಥತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಡಂಪಿಂಗ್ ಮೈದಾನವಲ್ಲ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸಂಪಾದಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ವಿಷಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ವಿಷಯದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಮೂಲವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮೂಲವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಷಯವು ವಿವರವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಆಸಕ್ತಿಯ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ವಿಶ್ವಕೋಶಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಹು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯದ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ ಬಹು ಮೂಲಗಳು ವಿಷಯವು ಗಮನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದ, ಈ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳು ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತದೆ.


ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲದ ಮೂಲಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಗಮನಾರ್ಹತೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬಾರದು, ಆದರೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬಹುದು.


ಪತ್ರಿಕಾ ಬಿಡುಗಡೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ Google News ಮತ್ತು DuckDuckGo ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಂಪಾದಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಇತರ ಹುಡುಕಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲಗಳು ಕೇವಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತವೆ, ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ನೀವು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಂತೆ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಮೂಲವು ಕೇವಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲೇಖನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಮೂಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹತೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮರ್ಥನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು.

ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಕಥೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದೂರದರ್ಶನ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ - ಇದು ಪ್ರಸಾರ ಸಿಂಡಿಕೇಶನ್ . ಇದು ಮುದ್ರಿತ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಿಂಡಿಕೇಶನ್ ಕಂಪನಿಯು ಒಂದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸುದ್ದಿ ಲೇಖನ, ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಲೀಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಕಥೆ, ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಲೇಖನ. ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಸ್ವರೂಪ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ತಂಡದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು ವಿಷಯದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೇಖನದೊಳಗೆ ಗಮನಾರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ತೂಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳು, ಅವುಗಳು ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದೇ ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: Wikipedia:Notability .)

ಆಸಕ್ತಿಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರತರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಮೂಲವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ: "X ನ ಅಧ್ಯಯನವು Y ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ."

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲವು ನಿಖರ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಮಾತ್ರ ಖಾತರಿಯಲ್ಲ.

ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು, ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರಬಹುದು, ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸತ್ಯ-ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

 • ಹಳತಾಗಿದೆ : 1950 ರ ಪುಸ್ತಕದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವ ಮೂಲದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2022 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 1950 ರ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಹಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ : ಸ್ವಯಂ-ಘೋಷಿತ "ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರೋಧನ ತಜ್ಞ"ನ ಪುಸ್ತಕವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
 • ತಪ್ಪಾಗಿದೆ : 1989 ರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲ ಪೆಡಲ್" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬಹುದು; ಆದಾಗ್ಯೂ, 2018 ರಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಫಝ್ ಬಾಸ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು 1970 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪೆಡಲ್ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದು.
 • ಸತ್ಯ-ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ : ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 1, 2018 ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಿನ ಶೋಧನೆ/ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸತ್ಯ-ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಯು 60 ದಿನಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ವೀಡಿಯೊ ಕಣ್ಗಾವಲು ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2017 ರಿಂದ ಜನವರಿ 30, 2018 ರವರೆಗೆ ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗಮನಾರ್ಹತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಗಮನಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮುಖ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೇಖನವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಲೇಖನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಹ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಮೂಲಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಗೈಡ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು. ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರಬಹುದು - ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು - ಆದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂದೇಹದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಹಾರದಂತಹ ವಿಷಯವು ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು (ಉದಾ, ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು).

ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲದ ಲೇಖನಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲದ ಲೇಖನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಳಿಸಬಾರದು. ಲೇಖನವು ಕೇವಲ ಅಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಯಾರಾದರೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಲೇಖನದ ಚರ್ಚೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಕಿಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಲೇಖನವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ {{Third-party}} ಅಥವಾ {{unreferenced}}

ಯಾವುದೇ ಹುಡುಕಾಟವು ಈ ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಾಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯ ತೂಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ವಿಷಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. {{merge}} ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಲೀನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಳಿಸಿದರೆ:

 • ಲೇಖನವು ತ್ವರಿತ ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಮಾನದಂಡ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಬಳಸಬಹುದು.
 • {{prod}} ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ, ಇದು ತ್ವರಿತ ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ, ಆದರೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು. ಏಳು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಯಾರೂ ಆಕ್ಷೇಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಇದು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ನೋಡಿ.
 • ಅಳಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇತರರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿದರೆ, ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಲೇಖನವನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸಹೋದರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ವಿಲೀನ ಅಥವಾ ಅಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಂತರವಿಕಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಕಲಿಸಬಹುದು. ಅಳಿಸಬೇಕಾದ ಲೇಖನವನ್ನು ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ರಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಹೋದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಮೃದು ಮರುನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು

.

ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳಂತಹ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಲ್ಲದ ಪುಸ್ತಕ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲಗಳು ಮೂಲ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ, ಉದಾ, ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಚಾರದ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಭಾಷಣ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ವಸ್ತು. <b id="mw-Q">ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲ</b>, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮೂಲಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ.

ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟಿತ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಮೂಲವನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮೂಲವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ("ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ") ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರಚಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಘಟಕದ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಹಕರ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರಕಟಿತ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಔಷಧೀಯ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜರ್ನಲ್‌ನ ಲೇಖನವು ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲದ, ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರಕಟಿತವಲ್ಲದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಪಕ್ಷಪಾತದ ಮೂಲಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮೂಲವನ್ನು ಅದರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಮೂಲವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಬಲವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಆದರೆ ಅದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಮೂಲವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅನೇಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ಪಕ್ಷಪಾತ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರವಾಗಿವೆ, ಔಷಧೀಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳು ಔಷಧೀಯ ಔಷಧಿಗಳ ಪರವಾಗಿವೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತವೆ. ಇತ್ಯಾದಿ., ಈ ಮೂಲಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಔಷಧ ಕಂಪನಿಯು ಔಷಧೀಯ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಬರೆದ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಲೇಖನವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಡುವೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲಗಳ ನಡುವೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ . "ಸ್ವತಂತ್ರ" ಮೂಲವು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲವು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. "ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ" ಮೂಲವು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಥವಾ ಇತರ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊಕದ್ದಮೆಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆಗ ಆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಲ್ಲ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಪದಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಟಿತ ಮೂಲಗಳು ಸಹ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀತಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಾಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮೂಲವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ತೃತೀಯ ಮೂಲಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಹಲವಾರು ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ:

 • ಏನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ನೀತಿಯು "ಎಲ್ಲಾ ಲೇಖನ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
 • ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ನೀತಿಗಳು "ಲೇಖನ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೇಖನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
 • ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನಾ ನೀತಿಯು "ಲೇಖನಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ತೃತೀಯ-ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ-ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಗೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
 • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳ ಕುರಿತಾದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯು "ಲೇಖನಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಸ್ವತಂತ್ರ, ಪ್ರಕಟಿತ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸತ್ಯ-ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಗೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
 • ಗಮನಾರ್ಹತೆಯ ಕುರಿತಾದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು "ವಿಷಯದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ."

ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸುವುದು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಲೇಖನವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ:

 • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ : ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲವು ಪೀರ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ-ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ : ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವಸ್ತು, ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಂತಹ ಮೊದಲ-ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ.
 • ಮೂಲಗಳು : ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು.
 • ಆಧರಿಸಿ : ಈ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸ್ಟಬ್ ಅಲ್ಲದ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು .

ಒಮ್ಮೆ ಲೇಖನವು ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು .

ಸಹ ನೋಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ : ಜಾಹೀರಾತುದಾರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
 • ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲಗಳು : ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆಯೇ

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳು

 • ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಒಂದೇ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು – ಬಹು ಮೂಲಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ {{onesource}} ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ .
 • ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷ – ಹೊರಗಿನ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವರ್ತನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
 • ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು - ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲದ ಮೂಲವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ – "ಸೆಕೆಂಡರಿ" ಎಂದರೆ "ಸ್ವತಂತ್ರ" ಎಂದಲ್ಲ; "ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದರೆ "ದ್ವಿತೀಯ" (ಅಥವಾ "ತೃತೀಯ") ಎಂದಲ್ಲ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು

 • {{Third-party-inline}}, to mark sentences needing an independent or third-party source
 • {{Third-party}}, to tag pages that contain zero independent or third-party sources