ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ/ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೭

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೭:

ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬೀಗಲ್

ಜನನಗಳು: ಜೊಹಾನ್ ಕೆಪ್ಲರ್, ಮಿರ್ಜಾ ಗಾಲಿಬ್, ಲೂಯಿ ಪಾಸ್ಚರ್; ಮರಣಗಳು: ಗುಸ್ತಾವ್ ಐಫಲ್.