ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ/ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೪

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೪:

ಅಪೊಲೊ-೮ರ ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನಿಗಳು

ಜನನಗಳು: ಮೊಹಮದ್ ರಫಿ; ಮರಣಗಳು: ವಾಸ್ಕೊ ಡ ಗಾಮ.