ರಾತ್ರಿ ರಾಣಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಎಪಿಫೈಲಮ್ ಆಕ್ಸಿಪೆಟಲಮ್
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ edit
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಪ್ಲಾಂಟೇ
ಕ್ಲಾಡ್: ಟ್ರಾಕಿಯೊಫೈಟ್ಸ್
ಕ್ಲಾಡ್: ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್
ಕ್ಲಾಡ್: ಯುಡಿಕಾಟ್ಸ್
ಕ್ರಮ: ಕ್ಯಾರಿಯೋಫಿಲೇಲ್ಸ್
ಕುಟುಂಬ: ಕ್ಯಾಕ್ಟೇಸಿ
ಉಪಕುಟುಂಬ: ಕ್ಯಾಕ್ಟೋಡಿಯೇ
ಕುಲ: ಎಪಿಫಿಲಮ್
ಜಾತಿಗಳು:
ಈ. ಆಕ್ಸಿಪೆಟಲಮ್
ದ್ವಿಪದ ಹೆಸರು
ಎಪಿಫೈಲಮ್ ಆಕ್ಸಿಪೆಟಲಮ್

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು[೨]
 • ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಆಕ್ಸಿಪಿಟಲಸ್ ಮೊಕ್. & ಸೆಸ್ಸೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸಿ.

ಎಪಿಫೈಲಮ್ ಅಕ್ಯುಮಿನೇಟಸ್ ಕೆ. ಶುಮ್. ಎಪಿಫೈಲಮ್ ಗ್ರಾಂಡೆ (ಲೆಮ್.) ಬ್ರಿಟನ್ & ರೋಸ್ ಎಪಿಫೈಲಮ್ ಲ್ಯಾಟಿಫ್ರಾನ್ಸ್ (ಝುಕ್.) ಫೀಫ್. ಎಪಿಫೈಲಮ್ ಪರ್ಪುಸಿ (ವೀಯಿಂಗ್.) ಎಫ್.ಎಮ್.ಕ್ನೂತ್ ಫಿಲೋಕಾಕ್ಟಸ್ ಅಕ್ಯುಮಿನೇಟಸ್ (ಕೆ. ಶುಮ್.) ಕೆ. ಶುಮ್ ಫಿಲೋಕಾಕ್ಟಸ್ ಗ್ರಾಂಡಿಸ್ ಲೆಮ್. ಫಿಲೋಕಾಕ್ಟಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಫ್ರಾನ್ಸ್ (ಝುಕ್.) ಲಿಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಪ್. ಫಿಲೋಕಾಕ್ಟಸ್ ಆಕ್ಸಿಪೆಟಲಸ್(ಡಿಸಿ.)ಲಿಂಕ್ ಫಿಲೋಕಾಕ್ಟಸ್ ಪರ್ಪುಸಿ ವೀಂಗ್

 • ಸೆರಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಫ್ರಾನ್ಸ್ ಝುಕ್.
 • ಸೆರಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಪಿಟಲಸ್ ಡಿಸಿ.
 • ಎಪಿಫೈಲಮ್ ಅಕ್ಯುಮಿನೇಟಮ್ ಕೆ.ಶುಮ್.
 • ಫಿಲೋಕಾಕ್ಟಸ್ ಗ್ರಾಂಡೆ (ಲೆಮ್.) ಬ್ರಿಟನ್ & ರೋಸ್
 • ಫಿಲೋಕಾಕ್ಟಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಫ್ರಾನ್ಸ್ (ಝುಕ್.)ಫೈಫ್
 • ಎಎಪಿಫೈಲಮ್ ಪರ್ಪುಸಿ (ವೀಂಗ್.) ಎಫ್.ಎಮ್. ಕ್ನೂತ್
 • ಫಿಲೋಕಾಕ್ಟಸ್ ಅಕ್ಯುಮಿನೇಟಸ್ (ಕೆ. ಶುಮ್.) ಕೆ. ಶುಮ್.
 • ಎಪಿಫೈಲಮ್ ಗ್ರಾಂಡಿಸ್ ಲೆಮ್.
 • ಫಿಲೋಕಾಕ್ಟಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಫ್ರಾನ್ಸ್ (ಝುಕ್.) ಲಿಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಪ್.
 • ಫಿಲೋಕಾಕ್ಟಸ್ ಆಕ್ಸಿಪೆಟಲಸ್ (ಡಿಸಿ.) ಲಿಂಕ್
 • ಫಿಲೋಕಾಕ್ಟಸ್ ಪರ್ಪುಸಿ ವೀಂಗ್.

ಎಪಿಫೈಲಮ್ ಆಕ್ಸಿಪೆಟಲಮ್ ಅನ್ನು ಡಚ್‌ಮನ್‌ನ ಪೈಪ್ ಕಳ್ಳಿ, [೩] ರಾತ್ರಿಯ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ರಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. [೪] ಇದು ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಕಳ್ಳಿ . ಇದು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರಳುವ ವಿರಳವಾದ ಹೂವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಹೂವುಗಳು ಮುಂಜಾನೆಯ ಮೊದಲು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ-ಹೂಬಿಡುವ ಸಿರಿಯಸ್ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೆಲೆನಿಸೆರಿಯಸ್ ನಂತಹ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ-ಹೂಬಿಡುವ ಸೆರಿಯಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೆರಿಯಸ್ ಜಾತಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿವೆ; ಎಪಿಫೈಲಮ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಪಿಫೈಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ವಿವರಣೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಹೂವಿನ ಕಾಂಡಗಳು ನೆಟ್ಟಗೆ, ಆರೋಹಣವಾಗಿದ್ದು, ಬಳ್ಳಿಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ, ಹೇರಳವಾಗಿ ಕವಲೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಂಡಗಳು ದುಂಡಾಗಿದ್ದು, ೬ ಮೀಟರ್ (೬೦೦ ಸೆಂ.ಮೀ) ಉದ್ದ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತಳದಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ನಿಯಸ್ ದ್ವಿತೀಯಕ ಕಾಂಡಗಳು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಅಂಡಾಕಾರದ-ಚೂಪಾಗಿದ್ದು, ೩೦ ಸೆಂ.ಮೀ*೧೦-೧೨ ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರಿನವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಟಿನ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇದರ ಕಾಂಡಗಳು ಮೇಣದಂತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ . ಕುಟಿನ್ ಕಾಂಡಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ನಂತರ ಜೆಲ್ ತರಹದ ವಸ್ತುವು ಕಾಂಡದ ಕಡಿತದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಕಾಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ತುಂಬಿದ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಹೂಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇದರ ಹೂವುಗಳು ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಹೂವು ೩೦ ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ೧೭ ಸೆಂ.ಮೀ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸುವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಸನೆಯ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ಬೆಂಜೈಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೀಥೈಲ್ ಲಿನೋಲೇಟ್. [೫]ಇದರ ಪೆರಿಕಾರ್ಪೆಲ್ಗಳು ನಗ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋನೀಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್‌ಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಿಎ ಮೂಲಕ ಕಿರಿದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ೧೦ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ (೧.೦ ಸೆಂ.ಮೀ) ನಷ್ಟು ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ಸ್ ೨೦ ಸೆಂ.ಮೀಟರಿನವರೆಗೆ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ೧ ಸೆಂ.ಮೀ. ದಪ್ಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂದು ಮತ್ತು ಕಮಾನಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹೊರಗಿನ ಟೆಪಲ್‌ಗಳು ರೇಖೀಯ, ತೀವ್ರ, ೮-೧೦ ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಅಂಬರ್ ಮೂಲಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಒಳಗಿನ ಟೆಪಲ್‌ಗಳು ಬಿಳಿ, ಅಂಡಾಕಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ದವಾದ, ಚೂಪಾದ, ೮-೧೦ ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ೨.೫ ಸೆಂಟೀಮೀಟರಿ (೨೫ ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್)ನವರೆಗೆ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಸರಗಳು ಹಸಿರು ಮಿಶ್ರಿತ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ, ತೆಳುವಾದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹೂವು ೪ ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ, ಒಳಗಿನ ಟೆಪಲ್‌ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವನ್ನು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಸಿರು ಮಿಶ್ರಿತ ಬಿಳಿ, ತಿಳಿ ಹಳದಿ, ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಹಣ್ಣುಗಳು ಆಯತಾಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ನೇರಳೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕೋನೀಯವಾಗಿ ೧೨ x ೮ ಸೆಂ. ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯವಸ್ಥಿತ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಜಾತಿಯು ಇ. ಥಾಮಸಿಯನಮ್ ಮತ್ತು ಇ. ಪುಮಿಲಮ್‌ಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.[ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ] ೧೯೦೯ ರಲ್ಲಿ, ಸಿಎ ಪರ್ಪಸ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಸೇಂಟ್ ಅನಾ, ಒರಿಜಾಬಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇದು ಕಾರ್ಮೈನ್ ಕೆಂಪು ಹೊರ ದಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಮೂಲತಃ ಫಿಲೋಕಾಕ್ಟಸ್ ಪರ್ಪುಸಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಜಾತಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಸರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಗ್ರೀಕ್ ಎಪಿಫಿಲಮ್ ಎಪಿ- "ಅಪೊನ್" + ಫುಲ್ಲನ್ "ಲೀಫ್"

ಆಕ್ಸಿಪೆಟಲಮ್ = ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ದಳಗಳೊಂದಿಗೆ

ಶ್ರೇಣಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎಪಿಫೈಲಮ್ ಆಕ್ಸಿಪೆಟಲಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ. [೩] ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. [೬] ಇದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. [೩]

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎಪಿಫೈಲಮ್ ಆಕ್ಸಿಪೆಟಲಮ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ, ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಎಪಿಫೈಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹೂಗಳಾಗಿದ್ದು; ಒಂದು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿ ಈ ಹೂವುಗಳ ಹಲವಾರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುವ ಎಪಿಫಿಲಮ್ ಜಾತಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾದ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೋವು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 

ಛಾಯಾಂಕಣ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. Hammel, B. (2017) [amended version of 2013 assessment]. "Epiphyllum oxypetalum". 2017. Retrieved 8 March 2021.
 2. The Plant List: A Working List of All Plant Species Archived 2022-08-01 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ., retrieved 6 August 2016
 3. ೩.೦ ೩.೧ ೩.೨ USDA GRIN Taxonomy, retrieved 6 August 2016
 4. "Queen of the Night: The Flower That Only Blooms ONE Night A Year - Beyond Science TV". www.beyondsciencetv.com. Archived from the original on 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018. Retrieved 28 December 2018.
 5. Lim, T. K. (2014). "Epiphyllum oxypetalum". Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants: 638–640.
 6. Zhen-yu Li and Nigel P. Taylor, "Epiphyllum oxypetalum (Candolle) Haworth, Phil. Mag. Ann. Chem. 6: 109. 1829", Flora of China{{citation}}: CS1 maint: uses authors parameter (link)

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

[[ವರ್ಗ:]]