ಮುಂದೊಯ್ಯಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
Forward the Foundation (ಮುಂದೊಯ್ಯಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನು)  
200px
ಲೇಖಕ ಐಸಾಕ್ ಅಸಿಮೋವ್
ದೇಶ ಅಮೆರಿಕ ಸಂ. ಸಂ.
ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಸರಣಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸರಣಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳು
ಶೈಲಿ (ಗಳು) ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾದಂಬರಿ
ಪ್ರಕಾಶಕ ಬ್ಯಾಂಟಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ
ಪ್ರಕಾಶನ ದಿನಾಂಕ ಜನವರಿ ೧೯೯೩
ಮಾಧ್ಯಮ ರೀತಿ ಅಚ್ಚು (ಗಟ್ಟಿ ಹೊದಿಕೆ & ಕಾಗದ ಹೊದಿಕೆ)
ಪುಟಗಳು ೪೬೪ ಅಚ್ಚಾದ ಪುಟಗಳು
ಐ ಎಸ್ ಬಿ ಎನ್ 978-0553565072
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಭೀತಿ
ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತ

ಮುಂದೊಯ್ಯಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನು (Forward the Foundation) ಐಸಾಕ್ ಅಸಿಮೋವ್ ಬರೆದ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ. ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸರಣಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಎರಡು ಪೂರ್ವಘಟಿತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು (ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವರಂಗ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳಾಗಿ ಮೊದಲು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದಿತು.

ಕಥಾ ಸಾರಾಂಶ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವರಂಗದ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರದ ಕಥನವಿರುವುದು. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಕ್ಷೀರಪಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಟ್ರ್ಯಾಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಥನವು ಹ್ಯಾರಿ ಸೆಲ್ಡನ್ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಮಾನಸಿಕ-ಇತಿಹಾಸಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು (ಸೈಕೋಹಿಸ್ಟರಿ)ಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವಿಸ್ತರಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.