ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ (ಹಿಂದೂ ಗ್ರಂಥ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಹಿಂದೂ ಶ್ರುತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈದಿಕ ಶಾಖೆಯು ತನ್ನದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಈ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹಾಜನಪದಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.