ಡರ್ಮ್‌ಸ್ಟಾಡ್ಟಿಯಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ


110 ಮೀಟ್ನೇರಿಯಮ್ಡರ್ಮ್‌ಸ್ಟಾಡ್ಟಿಯಮ್ರೆಂಟ್ಜೇನಿಯಮ್
ಪ್ಲಾಟಿನಮ್

Ds

Uhn
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ
ಹೆಸರು, ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಾಂಕ ಡರ್ಮ್‌ಸ್ಟಾಡ್ಟಿಯಮ್, Ds, 110
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸರಣಿಸಂಕ್ರಮಣ ಲೋಹ
ಗುಂಪು, ಆವರ್ತ, ಖಂಡ 10, 7, d
ಸ್ವರೂಪಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ಅಣುವಿನ ತೂಕ ೨೮೧ g·mol−1
ಋಣವಿದ್ಯುತ್ಕಣ ಜೋಡಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ಋಣವಿದ್ಯುತ್ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ
ಋಣವಿದ್ಯುತ್ಕಣಗಳು
2, 8, 18, 32, 32, 17, 1
ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳು
ಹಂತಘನವಸ್ತು ಇರಬಹುದು
ಇತರೆ ಗುಣಗಳು
ಸಿಎಎಸ್ ನೋಂದಾವಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ54083-77-1
ಉಲ್ಲೇಖನೆಗಳು

ಡರ್ಮ್ಸ್ಟಾಡ್ಟಿಯಮ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೂಲಧಾತು. ಇದು ೨೦೦೩ರ ವರೆಗೂ ಮೂಲಧಾತು-೧೧೦ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಕೃತಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಮೂಲವಸ್ತು. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇದರ ೪ ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳೂ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ವಿಕಿರಣ ಹೊಂದುತ್ತವಾದುದರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಇದನ್ನು ೧೯೯೪ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದಿದ್ದರೂ ೨೦೦೩ರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇದರ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದ ಊರಿನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.