ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಗ್ರಹ Infobox/ಶುಕ್ರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಶುಕ್ರ ♀
Venus

Click image for description

ಕಕ್ಷೆಯ ಗುಣಗಳು
ದೀರ್ಘಾರ್ಧ ಅಕ್ಷ ೧೦೮,೨೦೮,೯೨೬ ಕಿ.ಮೀ.
೦.೭೨೩ ೩೩೧ ೯೯ AU
ಕಕ್ಷೆಯ ಪರಿಧಿ ೬೮೦,೦೦೦,೦೦೦ ಕಿ.ಮೀ.
೪.೫೪೫ AU
ಕಕ್ಷೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಚ್ಯುತಿ ೦.೦೦೬ ೭೭೩ ೨೩
ಪುರರವಿ ೧೦೭,೪೭೬,೦೦೨ ಕಿ.ಮೀ.
೦.೭೧೮ ೪೩೨ ೭೦ AU
ಅಪರವಿ ೧೦೮,೯೪೧,೮೪೯ ಕಿ.ಮೀ.
೦.೭೨೮ ೨೩೧ ೨೮ AU
ಕಕ್ಷೀಯ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕಾಲ ೨೨೪.೭೦೦ ೬೯ ದಿನ
(೦.೬೧೫ ೧೯೭ ೦ a)
ಯುತಿ ಅವಧಿ ೫೮೩.೯೨ d
ಸರಾಸರಿ ಕಕ್ಷಾ ವೇಗ ೩೫.೦೨೦ ಕಿ.ಮೀ./ಕ್ಷಣ
ಗರಿಷ್ಠ ಕಕ್ಷಾ ವೇಗ ೩೫.೨೫೯ ಕಿ.ಮೀ./ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ
ಕನಿಷ್ಠ ಕಕ್ಷಾ ವೇಗ ೩೪.೭೮೪ ಕಿ.ಮೀ./ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ
ಓರೆ ೩.೩೯೪ ೭೧°
(ಸೂರ್ಯನ ಸಮಭಾಜಕ ರೇಖೆಗೆ ೩.೮೬°)
ಆರೋಹಣ ಸಂಪಾತದ ರೇಖಾಂಶ ೭೬.೬೮೦ ೬೯°
ಪುರರವಿಯ ಕೋನಭಾಗ ೫೪.೮೫೨ ೨೯°
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸಮಭಾಜಕ ರೇಖೆಯ ವ್ಯಾಸ ೧೨,೧೦೩.೭ ಕಿ.ಮೀ.
(ಭೂಮಿಯ ೦.೯೪೯)
ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ೪.೬೦×೧೦ ಕಿ.ಮೀ.
(ಭೂಮಿಯ ೦.೯೦೨)
ಗಾತ್ರ ೯.೨೮×೧೦೧೧ ಕಿ.ಮೀ.³
(ಭೂಮಿಯ ೦.೮೫೭)
ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ೪.೮೬೮೫×೧೦೨೪ kg
(ಭೂಮಿಯ ೦.೮೧೫)
ಸರಾಸರಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ೫.೨೦೪ ಗ್ರಾಂ/ಸೆ.ಮೀ.
ಸಮಭಾಜಕದ ಬಳಿ ಗುರುತ್ವ ೮.೮೭ ಮೀ./ಕ್ಷಣ
(೦.೯೦೪ ಜೀ)
ಮುಕ್ತಿ ವೇಗ ೧೦.೩೬ ಕಿ.ಮೀ./ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ
ಅಕ್ಷೀಯ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕಾಲ ೨೪೩.೦೧೮೫ ದಿನ
ಅಕ್ಷೀಯ ಪರಿಭ್ರಮಣ ವೇಗ ೬.೫೨ ಕಿ.ಮೀ./ಘಂ. (ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ)
ಅಕ್ಷದ ಓರೆ ೨.೬೪°
ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ
ವಿಷುವದಂಶ
೨೭೨.೭೬° (೧೮ ಘಂ ೧೧ ನಿ ೨ ಕ್ಷ)
ಘಂಟಾವೃತ್ತಾಂಶ ೬೭.೧೬°
ಪ್ರತಿಫಲನಾಂಶ ೦.೬೫
ಮೇಲ್ಮೈ* ತಾಪಮಾನ
ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಗರಿಷ್ಠ
೨೨೮ ಕೆ. ೭೩೭ ಕೆ. ೭೭೩ ಕೆ.
Adjective Venusian or (rarely) Cytherean
(*min temperature refers to cloud tops only)
ವಾಯುಮಂಡಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ೯.೨ MPa
ಇಂಗಾಲದ ಡೈ-ಆಕ್ಸೈಡ್ ~೯೬.೫%
ಸಾರಜನಕ ~೩.೫%
ಗಂಧಕದ ಡೈ-ಆಕ್ಸೈಡ್ .೦೧೫%
ಆರ್ಗಾನ್ .೦೦೭%
ನೀರಾವಿ .೦೦೨%
ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈದ್ .೦೦೧೭%
ಹೀಲಿಯಂ .೦೦೧೨%
ನಿಯಾನ್ .೦೦೦೭%
Carbonyl sulfide
Hydrogen chloride
Hydrogen fluoride
trace