ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಟಾಗಲಾಗ್ ಭಾಷೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಟಾಗಲಾಗ್
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಪ್ರದೇಶಗಳು:
ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ 
ಪ್ರದೇಶ: ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಲುಜಾನ್
ಒಟ್ಟು 
ಮಾತನಾಡುವವರು:
ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ: ೨೨ ಮಿಲಿಯನ್

ಎರಡನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ: ೬೫ ಮಿಲಿಯನ್‍ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 

ಶ್ರೇಯಾಂಕ: 40
ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ: ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸ್ಯ
 ಮಲಯೊ-ಪಾಲಿನೆಸ್ಯ
  ಬೊರ್ನಿಯೊ-ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್‍
   ಮೀಸೊ ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
    ಮಧ್ಯ ಪಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್‍
     ಟಾಗಲಾಗ್ 
ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ
ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ: ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ (ಫಿಲಿಪ್ಪೀನೊ ಭಾಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ)
ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ:
ಕೊಮಿಸ್ಯೊನ್ ಸ ವಿಕಾಂಗ್ ಫಿಲಿಪಿನೊ
(ಫಿಲಿಪಿನೊ ಭಾಷಾ ನಿಯೋಗ)
ಭಾಷೆಯ ಸಂಕೇತಗಳು
ISO 639-1: tl
ISO 639-2: tgl
ISO/FDIS 639-3: tgl

ಟಾಗಲಾಗ್ ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮಾತುಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್‍ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಚಲಿತ ಭಾಷೆ. ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸ್ಯ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬಮಲಯೊ-ಪಾಲಿನೇಸ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಈ ಭಾಷೆಯು ಸುಮಾರು ೨೨ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ.