ಉಷ್ಟ್ರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೆಧ: Struthio camelus ಸ್ವಭಾವ: ಇದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹಾರಾಡಲು ಆಗದ ಹಕ್ಕಿ.. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ostrich ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸೊಮಾಲಿ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಶಿ ಇತರ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಂತ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯೆ ಅಥವ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೇದವೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ತಘ್ನರಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿ struthiniformes ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ ಜಾತಿಯಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಂಗಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇನ್ನಿತರ ಹಕ್ಕಿ ಗಳೆಂದರೆ, ಕಿವಿ (kiwi), ಏಮು (emu), ರಿಯಾ( rheas), ಕಾಸೊವಾರಿ ( cassowaries). ಇದರ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕತ್ತು ನೀಳವಾಗಿದ್ದು ಗಂಟೆಗೆ ೭೦ ಕಿಲೊಮಿಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡ ಬಲ್ಲದು. ಈಗ ಜೇವಂತ ಇರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಹಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಹಾರಿಯಗಿದ್ದುರು ಕೆಲವು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ೫-೫೦ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತದೆ. ತಮಗೆ ಅಪಾಯ ಮೂಡಿದಾಗ ಬಲಾವಾಗೆ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಓದೆಯುತ್ತದೆ. ಇತರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವು ಓಡಿ ಹೊಗುತ್ತದೆ ಅಥವ ಬಗ್ಗಿ ಪೋದೆಗಳ ನಡುವೆ ಅವಿತು ಕೋಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪುಕ್ಕಕಾಗಿ ಅಥವ ಮಾಂಸಕಾಗಿ ಸಾಕುತ್ತಾರೆ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಉಷ್ಟ್ರ&oldid=639819" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ