ಉಮರನ ಒಸಗೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಉಮರನ ಒಸಗೆ
ಲೇಖಕರುಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ
ದೇಶಭಾರತ
ಭಾಷೆಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಾಶಕರುಕಾವ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು

ಉಮರನ ಒಸಗೆ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ.