ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಉಬ್ಬರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಂಡಿ ಕೊಲ್ಲಿ
ಇಳಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೊಲ್ಲಿ

ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು cyclic ಆಗಿ ಭೂಮಿಮಹಾಸಾಗರಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಯುವಿಕೆ. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗುರುತ್ವದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಬಲವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಮಹಾಸಾಗರಗಳ ಆಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರವಹಗಳಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಹಡಗುಗಳ ನಾವಿಕತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ.