ಅರುಣಾಸುರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಸುರ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದನಾದ ಇವನನ್ನು ಅರುಣಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವನು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ದೈತ್ಯನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ರಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವನು ದೇವಲೋಕ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಹಲವಾರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಭ್ರಮರಿ ದೇವತೆಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು.[೧]

ದಂತಕಥೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದೈತ್ಯರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಸುರ ಎಂಬ ಪ್ರಬಲ ಅಸುರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ದೈತ್ಯರ ರಕ್ಷಕನೆಂದು ನಂಬಿದ್ದಾ ಅವನು ಹಿಮಾಲಯದ ಗಂಗಾ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು.

ಅವನ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮನು ದೈತ್ಯನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಇಳಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ಅರುಣಾಸುರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ, ಯಾವುದೇ ದ್ವಿಪಾದ ಅಥವಾ ಚತುರ್ಭುಜ ಜೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅವನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸದ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಅವನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಕಂಡನು. ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅರುಣಾಸುರನಿಗೆ ನೆರೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯಲು ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಿತು. ದೈತ್ಯರು ಅವನನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜನೆಂದು ವಂದಿಸಿದರು. ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ದೇವಲೋಕಗೆ ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಇಂದ್ರ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದನು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.

ದೇವತೆಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅರುಣಾಸುರ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೈನ್ಯಕರು ದೇವಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಸಿದರು. ದೈತ್ಯನು ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ಯಮ, ಅಗ್ನಿಯರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು, ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಶಿವನಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭೀಕರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು, ದೇವಿಯು ಅರುಣನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆರು ಕಾಲಿನ ಜೀವಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಳು.

ದೇವಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಅರುಣನ ಮುಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವು ನೇರವಾಗಿ ಕೈಲಾಸ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಶಿವ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಪರ್ವತದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅವರು ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶಿವನಿಗೂ ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಆದಿ ಶಕ್ತಿಯು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೇನುನೊಣಗಳನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ತೆವಳಿದಳು. ದೇವಿಯು ಭ್ರಮರಿ ರೂಪದಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದಳು.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. www.wisdomlib.org (2013-05-15). "On the account of Bhrāmarī Devī [Chapter 13]". www.wisdomlib.org (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 2022-09-23.