ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

Expression error: Unexpected < operator.

Ancient silk road trade routes across Eurasia.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ( ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ) ಗಡಿಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ್ಯಂತ ಹಣಸರಕುಗಳು, ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ತ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.[೧] ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ (GDP)ಯ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು (ಸಿಲ್ಕ್ ರೋಡ್, ಅಂಬರ್ ರೋಡ್ನೋಡಿ) ಬಹುತೇಕ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೈಗಾರೀಕರಣ, ಮುಂದುವರಿದ ಸಾರಿಗೆಸೌಲಭ್ಯ, ಜಾಗತೀಕರಣ, ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಗಳೆಲ್ಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪದ್ಧತಿಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಯಮಿತವಾದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರವು ಗಡಿಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಾಪಾರದ ವೇಳೆ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಭಾಗಿದಾರರ ನಡುವಿನ ಉತ್ತೇಜಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದದಿರುವುದರಿಂದ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸವೇನೆಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ದೇಶೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೇ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಗಡಿಪ್ರದೇಶವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಾದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದರಿಂದ, ಗಡಿಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಾಗುವ ನಿಧಾನಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾಷೆ, ಕಾನೂನಿನ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೆಂದೆರೆ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ದುಡಿಮೆಯಂತಹ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಶಗಳು ದೇಶ-ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆಗಿಂತ ದೇಶಗಳೊಳಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಚಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಭಂದಿಸ್ಪಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಂಡವಾಳ, ಶ್ರಮ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರವು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಮದುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬದಲು, ಒಂದು ದೇಶ ಉತ್ಪಾದನೀಯ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರತರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಸರಕನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೇರಿಕವು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚೀನಾದಿಂದ ಆಮದುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಚೈನಾದಿಂದ ಕೂಲಿಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲು, ಬದಲಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾವು ಚೀನಾದಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಸರಕನ್ನು ಆಮದುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಶಾಖೆಯನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ತರಹೇವಾರಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ವಿದೇಶೀಯ ಆಪದ್ಧನವನ್ನಾಗಿ ಎತ್ತಿಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1995 ಮತ್ತು 2005 ನಡುವೆ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಕಾಪಿಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಶೇಕಡವಾರು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ: ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕರೆನ್ಸಿ ಜತೆಗೆ ಯೂರೋಗೂ ಕೂಡ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.

ಮಾದರಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಹಿವಾಟಿನ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕದಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರದ ನೀತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಯಿತು.

ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಮಾದರಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪನಾಮ ಕೆನಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ.

ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಮಾದರಿಯು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕುಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಿದ್ದಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ದೇಶಗಳು ತಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇತರ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಮಾದರಿಯು ದೇಶಗಳು ಕೇವಲ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಮಾದರಿಯು ದೇಶದೊಳಗಿನ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಮೌಲ್ಯದಂತಹ ಪೂರ್ಣಉದ್ಯೋಗದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉಪಯೋಗವೇನೆಂದರೆ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆಯಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ರಿಕಾರ್ಡೋ-ಸ್ರಫಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಮುಂದಿನ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ). ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಮಾದರಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ:

 1. ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಶ್ರಮವು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಳಹರಿವಾಗಿದೆ (ಶ್ರಮವನ್ನು ಮೌಲ್ಯದ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ).
 2. ಶ್ರಮದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನ (MPL) (ಶ್ರಮಿಕರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ.)
 3. ಅರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶ್ರಮ
 4. ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿಯಲ್ಲ.
 5. ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ (ಹಣ-ಪಡೆಯುವವರು).

ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಮಾದರಿಯು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಿತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಮಾದರಿಯ "ಆಧುನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ" ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎನ್ನುವ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ.

ಹೆಕ್ಸ್‌ಚರ್-ಒಹ್ಲಿನ್ ಮಾದರಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧೯೦೦ ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಹೆಕ್ಸ್‌ಚರ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಟಿಲ್ ಒಹ್ಲಿನ್ ಎಂಬ ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ’factor proportions theory’ ಎನ್ನುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೆಕ್ಸ್‌ಚರ್-ಒಹ್ಲಿನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೆಕ್ಸ್‌ಚರ್-ಒಹ್ಲಿನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು (ಅಂಶಗಳನ್ನು) ಬೇಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬೇಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉತ್ಪಾದಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಹೆಕ್ಸ್‌ಚರ್-ಒಹ್ಲಿನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಒಂದು ದೇಶವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಮಿತವ್ಯಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚು ನಮರ್ಥವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಾರದು. ಹೆಕ್ಸ್‌ಚರ್-ಒಹ್ಲಿನ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್‌ನ ಮೂಲ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾದರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇದರ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗೆ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇದು ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಇದು ಆಧುನಿಕ-ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಧಗಳು ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇಶಗಳು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅತೀ ವಿರಳವಾಗಿ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಲಿಯೋಂಟಿಫ್‌ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ H-O ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಅಮೇರಿಕಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಬೇಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವಾಸ್ಸಿಲಿ ಲಿಯೋಂಟಿಫ್‌ ಎನ್ನುವವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ. H-O ಮಾದರಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ:

 1. ವಲಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹರಿವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ
 2. ಶೂಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶ್ರಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇಡುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಬಂಡವಾಳಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿದ್ದು
 3. ಶ್ರಮದ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಮೊತ್ತ ಎರಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ದತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ)
 4. Free trade
 5. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರುತ್ತದೆ (ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ)
 6. ಅಭಿರುಚಿಗಳೂ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರುತ್ತವೆ.

H-O ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಇದು ಬಂಡವಾಳದ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದೆ (ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇಂದನವನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ) H-O ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಎರಡೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಂಡವಾಳದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ವಹಿವಾಟಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಯಾಮುಯೆಲ್ಸನ್ (೨೦೦೧) ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಸ್ತುಗಳ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬರುವ ಅದಾಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಕ್ಸ್‌ಚರ್-ಒಹ್ಲಿನ್ ಮಾದರಿಯ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯತೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಹಲವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೆಕ್ಸ್‌ಚರ್-ಒಹ್ಲಿನ್ ಮಾದರಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಿಂತ ರಿಕಾರ್ಡೋ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ೧೯೫೩ರಲ್ಲಿ, ವಾಸ್ಸಿಲಿ ಲಿಯೋನಿಫ್‌ನು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೆಕ್ಸ್‌ಚರ್-ಒಹ್ಲಿನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದನು.[೨] ಇನ್ನಿತರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಯು.ಎಸ್‌.ಯು ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಆ ಅಧ್ಯಯನವು ತೋರಿಸಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ, ಯು.ಎಸ್‌. ಯು ಹಣದ-ತೀವ್ರತೆಯ ಸರಕನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆರನಾದ ಶ್ರಮದ ಸರಕನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಮದುಗಿಂತಲೂ ಯು.ಎಸ್‌.ಯು ಕಡಿಮೆ ಹಣದ ತೀವ್ರತೆಯ ರಫ್ತುನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಲಿಯೋಂಟಿಫ್‌ ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ಲಿಯೋಂಟಿಫ್‌ನ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನವಾದನಂತರ, ಮಾಪನದ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೆಕ್ಸ್‌ಚರ್-ಒಹ್ಲಿನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಲಿಯೋಂಟಿಫ್‌ HO ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಭಾಷ್ಯದ ವಿರೋಧಾಭಾಸವು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಲೀಮರ್‌[೩] ಒತ್ತಿಹೇಳಿದನು. ಒಂದುವೇಳೆ ಲೀಮರ್‌ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆಗಿಂತ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲಸಗಾರರ ತಲಾ ಬಳಕೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬ್ರೆಚರ್‌ ಮತ್ತು ಚೌದ್ರಿ[೪] ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಅನೇಕ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವಿಫಲರಾದರು.[೫][೬] ಕ್ರೂಗ್‌ಮನ್‌ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸ್ಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ ಮತ್ತು ಬೋವೆನ್‌, ಹೊಲ್ಯಾಂಡರ್‌ ಮತ್ತು ವೈನ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಖ್ಯಾತ ಪಠ್ಯ ಬರಹಗಾರರು H-O ಮಾದರಿಯ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತದ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರು.[೭][೮] ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಬೋವೆನ್‌, ಹೊಲ್ಯಾಂಡರ್‌ ಮತ್ತು ವೈನ್‌ ಉಪಸಂಹರಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ: "ಧಾರಳತೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ [H-O ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನೇಕ-ಸರಕು ಮತ್ತು ಅನೇಕ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ]ದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ H-O-V ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.[೮]: 321  ದಕ್ಷಿಣ-ಉತ್ತರದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆಕ್ಸ್‌ಚರ್-ಒಹ್ಲಿನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. N-S ಗಿಂತ N-N (ಅಥವಾ S-S)ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ HOನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ನೈಜತೆಯರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ-ಉತ್ತರದ ನಡುವಿನ ಆದಾಯದ ವಿಭಿನ್ನತೆಯು ಒಂದಾಗಿರುವ ಅದು ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವವು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಯ ಅಂಶಗಳು ಸಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು [HO ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪರಿಣಾಮ] ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರುತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ.
ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಗುರುತರವಾದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು HO ಮಾದರಿಯು ಕಲ್ಪನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅನೈಜವಾದದ್ದು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿಯೇತರ ದೇಶಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂತರವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಡರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ.[೯]

ನಿರ್ಧಿಷ್ಟವಾದ ಅಂಶಗಳ ಮಾದರಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಚಿತ್ರ:WTOmap currentmember2008.png
ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್‌ನ ಈಗಿನ ಸದಸ್ಯರು
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟಿಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (2008-2009): ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು.

ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಶ್ರಮದ ಚಲಾವಣೆಯು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಮಾದರಿಯು ಹೆಕ್ಸ್‌ಚರ್-ಒಹ್ಲಿನ್ ಮಾದರಿಯ ’ಅಲ್ಪಾವಧಿ’ಯ ಅವತರಣಿಕೆಯ ಭಾಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಚಲನೆಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳ ಹೆಸರು, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರಮ ಬಂಡವಾಳವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಕಿನ ಧಾರಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ, ನಿಗದಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೇರಿದಂತೆ, ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾಲೀಕರು ವಿರೋಧಿಸಿದಲ್ಲಿ (ಉದಾ. ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ) ಶ್ರಮದ ವಲಸೆಹೋಗುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಬೀರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಜೆಂಡಾಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ಲಾಭದ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಅವಧಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ನಿಗಧಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯ ಅರ್ಥೈಸಲು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವ್ಯಾಪಾರದ ಆಧುನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರದ ಆಧುನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರವು ಒಂದೇತರನಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೃಹತ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆಯು (ಉದಾ. ವಿದೇಶೀಯ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ) ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಥಿಕತೆಯು ಮೊನೊಪಾಲಿಸ್ಟಿಕ್‌ ಕಾಂಪಿಟಿಶನ್‌ನಂತಹದನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಮಾಪನದಂತಹ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಗ್ರಹಿಸಲು ಮೂರು ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿವೆ.

೧. ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲತೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ೨. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯಾಪಾರದ ಚಕ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ೩. ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶದ ಸಿದ್ದಾಂತ

ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣಾ ಮಾದರಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವ್ಯಾಪಾರದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣಾ ಮಾದರಿಯು ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಕವಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣಾ ಮಾದರಿಯು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರದ ಆಧಾರದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗಾತ್ರ ಕುರಿತು ಸಂವಾದನಡೆಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್‌ ಲಾ ಆಫ್‌ ಗ್ರೇವಿಟಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಎರಡು ವಸ್ತುವಿನ ಅಂತರ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಎಕನೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ವಿಶ್ಲೇಶಣೆ ಮೂಲಕ ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ವಿಸ್ತರಿತ ಅವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರೆ ಅಂಶಗಳಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟ, ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಯಭಾರದ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ನೀತಿಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್‌ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಆಧುನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲತೆಯ ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್‌ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಆಧುನಿಕಶಾಸ್ತ್ರೀಯಪಂಥದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದು ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಕು, ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಮಾದರಿಯಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಯ ರಿಕಾರ್ಡೋನ ಉದಾಹರಣೆಯು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹಲವು-ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಲವು-ಸರಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ೧೯೬೦ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್‌ಕೆನೈಜ್‌[೧೦] ಮತ್ತು ಜೋನ್ಸ್‌[೧೧] ರಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅವನ ಖ್ಯಾತ ತತ್ವವು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಕಾಲೀನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ರಿಕಾರ್ಡೋನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಡಾರ್ನ್‌ಬುಶ್ಚ್, ಫಿಶ್ಚರ್, ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮುಯೆಲ್ಸನ್ ನ ವಸ್ತುಗಳ ಅಖಂಡಘಟನಾವಳಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.[೧೨] ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮ್ಯಾತ್ಸುಯಮ [೧೩] ಮತ್ತು ಇತರರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದರು.

ಆಧುನಿಕ- ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪಿಯರೋ ಸ್ರಫ್ಫಾ ನಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತಗೊಂಡು, ಒಂದು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉದ್ಭವವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ-ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರೆಂದರೆ ಇಯಾನ್‌ ಸ್ಟೀಡ್‍ಮನ್‌(೧೯೪೧-) ಮತ್ತು ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಮೆಟ್‌ಕಾಲ್ಫೆ(೧೯೪೬-). ಬಂಡವಾಳವೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಲಾಭಾಂಶದ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನವಿಲ್ಲ (ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಷವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಲಾಯಿತು) ಎನ್ನುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಕ್ಸ್‌ಚರ್-ಒಹ್ಲಿನ್‌ ಮಾದರಿಯ ನವೀನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಹಿವಾಟು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.[೧೪] ಇದು ಎರಡನೆ ಸುತ್ತಿನ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂಡವಾಳ ವಿವಾದವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ.[೧೫] ನವ-ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಉತ್ತಮ ಗುಣವೆಂದರೆ ತೊಡಗಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದು ಸ್ರಫ್ಫಾನ ಯಾವುದೇ ಸರಕು ಸರಕಿನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಸ್ತು ಎಂಬ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ.

ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮಿತಿಯು ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಮಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಧ್ಯವರ್ತೀಯ ಸರಕುಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್‌ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರಮವು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಒಳಹುವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ, ಮಧ್ಯವರ್ಥೀಯ ಸರಕುಗಳು ವಿಶ್ವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಹುಪಾಲನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಶೇ.೩೦ರಷ್ಟು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರವು ಮಧ್ಯವರ್ತೀಯ ಒಳಹರಿವಿನಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೀಟ್ಸ್‌ನು[೧೬] ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ೧೯೯೨ ಮತ್ತು ೧೯೯೭ನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೩೭ ರಿಂದ ೩೮% ನಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಮಧ್ಯವರ್ತೀಯ ಒಳಹರಿವು ಯುಎಸ್‌ಗೆ ಆಮದುಮಾಡಿಕೊಂಡವು, ಅದರಂತೆಯೇ ಆಂತರಿಕಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೇಕಡವಾರು ವ್ಯಾಪಾರವು

೧೯೯೨ರಲ್ಲಿ ೪೩% ರವರೆಗೆ ಹಿಡಿದು ೧೯೯೭ರಲ್ಲಿ ೫೨% ನಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿರುವುದನ್ನು ಬಾರ್ಧಾನ್‌ ಮತ್ತು ಜಾಫೀ[೧೭] ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ವ್ಯಾಪಾರೀಯ ಒಳಹರಿವಿನಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್‌ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಸ್ತರಣೆರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮೆಕ್‌ಕೆನಿಜ್‌[೧೮] ಮತ್ತು ಜೋನ್ಸ್‌[೧೯] ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೆಕ್‌ಕೆನೈಜ್‌(೧೯೫೪, p. ೧೭೯)ಒಂದು ಖ್ಯಾತ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ "ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯು ಉತ್ಪಾದಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿಬಂದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್‌ಕಷೈರ್‌ನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹತ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಮಯವು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ".[೨೦] ಸ್ರಫ್ಫಾ ಬೋನಸ್‌ ಒಳಹರಿವಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಪಡೆದದ್ದಕ್ಕೆಹೆಸರಿಸಲು ಪೌಲ್‌ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಲ್‌ಸನ್‌[೨೧] ಅವಧಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು.

ರಿಕಾರ್ಡೋ-ಸ್ರಫ್ಫಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಜಾನ್‌ ಚಿಪ್‌ಮನ್‌ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಮೆಕ್‌ಕೆನೈಜ್‌ ಮಧ್ಯವರ್ತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು "ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಶ್ಲೇಶಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಧ್ಯವರ್ತೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪರಿಚಯ"ವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು.[೨೨] ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈ. ಷಿಜೋವಾನ್‌[೨೩] ನು ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಇದು ವರ್ಷವೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ಸರಕುಗಳಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಧ್ಯವರ್ತೀಯ ಒಳಹರಿವು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್‌ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರಿಕಾರ್ಡೋ-ಸ್ರಫ್ಫಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇಂಟರ್‌ಮೀಡಿಯೇಟ್‌ ವ್ಯಾಪಾರದಂತಹ ಇಂಧನ, ಯಂತ್ರ, ಯಂತ್ರದ ಟೂಲ್ಸ್‌, ಯಂತ್ರದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿರುವುದನ್ನು ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಮದುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರೀಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಗ ಒಳಹರಿವು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿದ ಹಣವು ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್‌-ಸ್ರಫ್ಫಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿದ್ದಾಂತದಲ್ಲಿ, ಬಂಡವಾಳ ಸರಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರಮವು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಚಲನಾರಹಿತವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ ೨೮, ೨೦೦೭ರದು ಬ್ಲಾಗ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಗ್ರೆಗರಿ ಮ್ಯಾನ್‌ಕಿವ್‌ನು ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್‌ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಕ್ಸ್‌ಚರ್-ಒಹ್ಲಿನ್‌ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮತ್ತು ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಪರವಾಗಿಸಿದನು.[೨೪] ಬಂಡವಾಳವು ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಹೆಕ್ಸ್‌ಚರ್-ಒಹ್ಲಿನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಿಂತ ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್‌ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅತ್ಯಂತ ನೈಜವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾನ್‌ಕಿವ್‌ ವಾದಿಸಿದರು. ಮ್ಯಾನ್‌ಕಿವ್ಸ್‌ನ ವಾದವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರಿಕಾರ್ಡಿಯನ್‌ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿದ್ದಾಂತವು ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಾರ್ಕಿಕವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮ್ಯಾನ್‌ಕಿವ್‌ನ ದೋಷವನ್ನು ಶಿಜೋವಾನ ಫಲಿತಾಂಶವು ಕಾಪಾಡಿತು.[೨೫] ಆಧುನಿಕಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಕ್ಸ್‌ಚರ್-ಒಹ್ಲಿನ್‌-ಸ್ಯಾಮ್ಯುಲ್ಸನ್‌ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಕೇವಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸರಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತೀಯ ಸರಕಿನಂತಹ ವಿಷಯವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಬಾಹ್ಯಭಾಗದಿಂದ, ತುಂಡು ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ-ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಪಾರದಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಆಧಾರ ರಿಕಾರ್ಡೋ-ಸ್ರಫ್ಫಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಪಾರದ ದೇಶಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಶ್ರೇಣಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಫ್ತುಗಳು + ಆಮದುಗಳು ದಿನಾಂಕ
ಮಾಹಿತಿ
-  European Union (Extra-EU೨೭) $೩,೧೯೭,೦೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ [೨೬]
 ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ $೨,೪೩೯,೭೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.
 Germany $೨,೨೦೯,೦೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.
 ಚೀನಾ $೨,೧೧೫,೫೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.
 ಜಪಾನ್ $೧,೦೦೬,೯೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.
 France $೯೮೯,೦೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.
 ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂ $೮೨೪,೯೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.
 ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ $೭೫೬,೫೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.
 ಇಟಲಿ $೭೨೭,೭೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.
-  ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ $೬೭೨,೬೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.
 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ $೬೬೮,೫೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.
ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್‌' gtc:mediawiki-xid="೧೦" gtc:suffix=""&amp;gt;  Belgium $೬೧೧,೧೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.
೧೧  ಕೆನಡಾ $೬೦೩,೭೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.
೧೨  Spain $೫೦೮,೯೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.
೧೩  ರಷ್ಯಾ $೪೯೨,೪೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.
೧೪  ಮೆಕ್ಸಿಕೋ $೪೫೮,೨೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.
೧೫  ಸಿಂಗಾಪುರ $೪೫೪,೮೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.
೧೬  ಭಾರತ $೩೮೭,೩೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.
೧೭  ತೈವಾನ್ $೩೭೧,೪೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.
೧೮   ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ $೩೬೭,೩೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.
೧೯  ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ $೩೨೨,೪೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.
೨೦  ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾನ $೩೧೫,೦೦೦,೦೦೦,೦೦೦ ೨೦೦೯ est.

ಮೂಲ : Exports Archived 2008-10-04 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.. Imports Archived 2008-10-04 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.. The World Factbook.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ನಿಯಮಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಎರಡು ದೇಶದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಮನೋಭಾವ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ಸುಂಕಗಳಂತಹ ಉನ್ನತವಾದ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತವೆ. ೧೯ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ಇದು ನಂಬಿಕೆಯು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಯೋಚನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧದ ವರ್ಷದವರೆಗೂ, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮಲ್ಟಿಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಒಡಂಬವಿಕೆಯಾದಂತಹ ಜೆನರಲ್‌ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್‌ ಆನ್‌ ಟಾರಿಫ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್‌ (GATT) ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಕ್ಕೂಟ ಗಳು ಉಚಿತ ವ್ಯಾಪಾರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಈ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿರಾಶೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲದ ಅನುಚಿತವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವೆಂದು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಯ್ಕೆಯಂತಹುಗಳಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಸುಂಕಕಿಂತಲೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕಿಅಂಶವೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ.[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ದಿ ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ಗಳೆರಡೂ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕಗಳಾಗಿವೆ, ಇಂದು ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌, ದಿ ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಕಿಂಗ್‌ಡಂ, ಆಷ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‍ ದೇಶವು ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವದ ತತ್ವಪಾದಕಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಲವು ಇನ್ನಿತರೆ ದೇಶಗಳು (ಭಾರತ, ಚೈನಾ, ಮತ್ತು ರಶ್ಶಿಯಾದಂತಹ) ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಲು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ, ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಂಕದ ಮಟ್ಟವು ಕುಸಿದಂತೆ ಸುಂಕಯೇತರ ಮಾಪನದ ಮಾತುಕತೆಯಂತಹುದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ .[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು] ವಹಿವಾಟಿನ ವೆಚ್ಚವು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಭೆ ಮತ್ತು ನೀತಿಯಯಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಂರಕ್ಷವಾದವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕೃಷಿಯ ಆಸಕ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಕ್ತವ್ಯಾಪಾರದ ಪರವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಏನಾದರಾಗಲಿ [ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌, ಯೂರೋಪ್‌ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಓಲೈಕೆಗಾಗಿರುವ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಕನಿಷ್ಟಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ನಿತರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದೇಶೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಲವಾದ ದೇಶೀಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚಾದಾದ್ಯಂತ ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕಕುಸಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಆರ್ಥಿಕಕುಸಿತದ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಹಲವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರವು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಸುಂಕವೇ ಕಾರಣವೆಂಬುದನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆಕಟ್ಟುವಂತೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಟ್ರೇಡ್‌ ಆರ್ಗನೈಜೇಶನ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು, ಅನೇಕ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ MERCOSUR, ಯುನೈಟೆಡ್‍ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ ನಡುವಿನ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಕರಾರು (NAFTA), ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಮತ್ತು ಯೂರೋಪಿಯನ್‌ ಯೂನಿಯನ್‌ ನಡುವಿನ ೨೭ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್‌ ಏರಿಯಾ ಆಫ್‌ ದಿ ಅಮೆರಿಕಾಸ್‌ (FTAA)ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ೨೦೦೫ ಬ್ಯೂನಸ್‌ ಏರೀಸ್‌ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಬೃಹತ್‌ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಟಿನ್‌ ಅಮೆರಿಕನ್‌ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ವಿರೋಧಿಸಿತು. ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ(MAI) ದಂತಹ ಅದೇ ತೆರನಾದ ಒಪ್ಪಂದಗಳೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ಆಪತ್ತುಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದೇಶೀಯ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಬೇರೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವು ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ

 • ಖರೀದಿದಾರನ ದಿವಾಳಿತನ (ಖರೀದಿದಾರ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲಾಗದಿರುವುದು);
 • ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರುವುದು (ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು);
 • ಸಾಲದ ಅಪಾಯ (ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಖರೀದಿದಾರನಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಡುವುದು);
 • ಕಾಯ್ದೆಯ ಗಂಡಾಂತರ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಹಿವಾಟನ್ನು ತಡೆಯುವಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ರಚನೆ);
 • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ (ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸರಕಾರದ ದಾವೆಯಿಂದ ತಡೆಯುವಿಕೆ);
 • ರಾಜಕೀಯ ಗಂಡಾಂತರ (ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ); ಮತ್ತು
 • ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದ ಘಟನೆಗಳು.

ಇದು ಸೇರಿದಂತೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಅನನುಕೂಲವಾದ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ದ ಧಾರಣೆಯ ಚಲಾವಣೆಯಂತಹ (ಮತ್ತು, ಅನುಕೂಲವಾದ ಚಲಾವಣೆಯ ಸಂಭವನೀಯ ಆದಾಯ) ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ.[೨೭]

ಗ್ಯಾಲರಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಡಿ ಬರಹಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. dictionary.reference.com
 2. Leontief, W. W. (1953). "Domestic Production and Foreign Trade: The American Capital Position Re-examined". Proceedings American Philosophical Society. 97: 332–349.
 3. Leamer, E.E. (1980). "The Leontief Paradox Reconsidered". Journal of Political Economy. 88: 495–503.
 4. Brecher (1982). "The Leontief Paradox: Continued". Journal of Political Economy. 90: 820–823. {{cite journal}}: Unknown parameter |coauthor= ignored (|author= suggested) (help)
 5. Bowen, H.P. (1987). "A Multi-country Multi-Factor Test of the Factor Abundance Theory". American Economic Review. 77: 791–809. {{cite journal}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 6. Trefler, D. (1995). "The Case of Missing Trade and Other HOV Mysteries". The American Economic Review. 85 (5): 1029–1046.
 7. Krugman, P.R. (1988). International Economics: Theory and Policy. Glenview: Scott, Foresman. {{cite book}}: Unknown parameter |coauthor= ignored (|author= suggested) (help)
 8. ೮.೦ ೮.೧ Bowen, H.P. (1998). Applied International Trade Analysis. London: Macmillan Press. {{cite book}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 9. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸ್ಟಿವರ್ಟ್, Recent Theories of International Trade: Some Implications for the South, Henryk Kierzkowski(Ed.) ೧೯೮೯ Monopolistic Competition and International Trade , ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, pp.೮೪-೧೦೮.
 10. ಮೆಕ್‌ಕೆನ್ಜೀ, ಲಯೊನಲ್ W. ೧೯೫೪ Specialization and Efficiency in the World Production, Review of Economic Studies , ೨೧ (೩): ೧೬೫-೧೮೦. ಮೆಕ್‌ಕೆನ್ಜೀ, ಲಯೊನಲ್ W. ೧೯೫೬ Specialization in Production and the Production Possibility Locus, Review of Economic Studies , ೨೩ (೩): ೫೬-೬೪.
 11. ಜೋನ್ಸ್, ರೊನಾಲ್ಡ್ W. ೧೯೬೧ Comparative Advantage and the theory of Tariffs; A Multi-Country, Multi-commodity Model, Review of Economic Studies , ೨೮ (೩): ೧೬೧-೧೭೫.
 12. R. ಡಾರ್ನ್‌ಬಸ್ಚ್; S. ಫಿಷರ್; P. A. ಸ್ಯಾಮುಯೆಲ್ಸನ್ ೧೯೭೭ Comparative Advantage, Trade, and Payments in a Ricardian Model with a Continuum of Goods, The American Economic Review , ೬೭ (೫): ೮೨೩-೮೩೯.
 13. ಮತ್ಸುಯಾಮ, K. ೨೦೦೦ A Ricardian Model with a Continuum of Goods under Nonhomothetic Preferences: Demand Complementarities, Income Distribution, and North-South Trade, Journal of Political Economy , ೧೦೮ (೬): ೧೦೯೩-೧೧೨೦.
 14. ಸ್ಟೀಡ್‌ಮನ್, ಐಯಾನ್ (Ed) ೧೯೭೯ Fundamental Issues in Trade Theory , London: MacMillan and New York: St. Martin's Press. ಸ್ಟೀಡ್‌ಮನ್, ಐಯಾನ್ ೧೯೭೯ Trade Amongst Growing Economies , ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್: ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್.
 15. ಕ್ರಿಸ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ (೧೯೮೫) The fragmented world: competing perspectives on trade, money, and crisis , London and New York: Methuen & Co. §೩.೨ The 'Sraffian' Approach to Trade Theory, pp.೪೮-೫೧.
 16. ಯೀಟ್ಸ್, A., ೨೦೦೧, Just How Big is Global Production Sharing? in Arndt, S. and H.Kierzkowski (eds.), ೨೦೦೧, Fragmentation: New Production Patterns in the World Economy, (Oxford University Press, Oxford).
 17. ಬರ್ಧನ್, ಅಶೋಕ್ ಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಜಾಫೀ, ಡ್ವೈಟ್ (೨೦೦೪), “On Intra-Firm Trade and Multinationals: Foreign Outsourcing and Offshoring in Manufacturing” in Monty Graham and Robert Solow (eds.), The Role of Foreign Direct Investment and Multinational Corporations in Economic Development.
 18. ಮೆಕ್‌ಕೆನ್ಜೀ, ಲಯೊನಲ್ W. ೧೯೫೪ Specialization and Efficiency in the World Production, Review of Economic Studies , ೨೧ (೩): ೧೬೫-೧೮೦. See pp. ೧೭೭-೯.
 19. ಜೋನ್ಸ್, ರೊನಾಲ್ಡ್ W. ೧೯೬೧ Comparative Advantage and the theory of Trarrifs; A Multi-Country, Muti-commodity Model, Review of Economic Studies , ೨೮ (೩): ೧೬೧-೧೭೫. See pp.೧೬೬-೮.
 20. Equilibrium, Trade, and Growth: Selected Papers of Lionel W. McKenzie, By Lionel W. McKenzie, Tapan Mitra, Kazuo Nishimura, Page ೨೩೨.
 21. ಸ್ಯಾಮುಯೆಲ್ಸನ್, P. ೨೦೦೧ A Ricardo-Sraffa Paradigm Comparing Gains from Trade in Inputs and Finished Goods. Journal of Economic Literature , ೩೯ (೪): ೧೨೦೪-೧೨೧೪.
 22. ಚಿಪ್‌ಮನ್, ಜಾನ್ S. ೧೯೬೫. A Survey of the Theory of International Trade: Part ೧, The Classical Theory. Econometrica , ೩೩ (೩): ೪೭೭-೫೧೯. ಸೆಕ್ಷನ್‌ ೨೦.೪
 23. ಶಿಯೊಜಾವ, Y. ೨೦೦೭ A New Construction of Ricardian Trade Theory—A Many-country, Many-commodity Case with Intermediate Goods and Choice of Production Techniques—, Evolutionary and Institutional Economics Review (೨): ೧೪೧-೧೮೭.
 24. ಮ್ಯಾನ್ಕಿವ್, ಗ್ರೆಗೊರಿ ೨೦೦೭ Ricardo vs Heckscher-Ohlin, Post of April ೨೮, ೨೦೦೭ of Greg Mankiw's Blog . http://gregmankiw.blogpost.com/೨೦೦೭/೦೪/ricardo-vs-heckscher-ohlin.html
 25. ಶಿಯೊಜ್ವಾ, Y. ೨೦೦೯, Samuelson's Implicit Criticism against Sraffa and the Sraffians and Two Other Questions, The Kyoto Economic Review , ೭೮ (೧): ೧೯-೩೭. http://www.jstage.jst.go.jp/article/ker/೭೮/೧/೭೮_೧೯/_article[ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಡಿದ ಕೊಂಡಿ]
 26. http://www.wto.org/english/news_e/pres೧೦_e/pr೫೯೮_e.htm
 27. Aggarwal, Raj (1989). "Seeking Out Profitable Countertrade Opportunities: A Proactive Approach". Industrial Marketing Management. 18 (1): 65–71. {{cite journal}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help); Unknown parameter |month= ignored (help).
  (The paper analyzes the demand and supply of countertraded goods, and defines and uses the Likelihood of Profitable Countertrade and the Market Synergy concepts, directing the trader to those industries that show the greatest benefit potential).

ಆಕರಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • Jones, Ronald W. (1961). "Compartive Advantage and the Theory of Tariffs". The Review of Economic Studies. 28 (3): 161–175.
 • McKenzie, Lionel W. (1954). "Specialization and Efficiency in World Production". The Review of Economic Studies. 21 (3): 165–180.
 • Samuelson, Paul (2001). "A Ricardo-Sraffa Paradigm Comparing the Gains from Trade in Inputs and Finished Goods". Journal of Economic Literature. 39 (4): 1204–1214.

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ದತ್ತಾಂಶ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆಂತರಿಕಸರಕಾರೀಯ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಅಂಕಿಅಂಶವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುವಿನ ಮೌಲ್ಯದ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮುರಿದುಬೀಳುತ್ತವೆ:

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗುವ (ಉದಾ. ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ) ವ್ಯಾಖೆಯು ಹಾಗೂ ಕ್ರಮವಿಧಾನದ ವಿಷಯವು ಹಲವು ಅಂಕಿಅಂಶದ ಸಂಗ್ರಹಣದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಿಸುವಿಕೆ (ವರದಿಯ ಹೊಸ್ತಿಲು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸೇರಿಕೆ, ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್‌-ಬಾರ್ಡರ್‌ನ ಅನುಮತಿಯಿಂದಾಗುವ ಅಕ್ರಮ ಸೇವೆಗಳು). ಆಗಾಗ್ಗೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮೆಟಾಡೇಟಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

Other data sources[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇತರ ಬಾಹ್ಯಕೊಂಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Trade