ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ದೀಪಾವಳಿಯ ಭಾಗವಾದ ಹಣತೆಗಳು

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಷ್ಠೆಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಆವಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದವು ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಪದವಾಗಿದೆ.