ಸಮಾವರ್ತನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಸಮಾವರ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅವಧಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ, ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲವನ್ನು ಬಿಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಲು ಎರಡನೇ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.