ಸದಸ್ಯ:Shubha.b.s/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
  ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗದ ಅರಿವಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಹಿಂದೂಗಳು ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದ್ದಾದ ನಿರಾಕಾರ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಮೇಲೆ 
ರಾದ-ಕೃಷ್ಣ

ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರಾದರೂ, ದೇವರನ್ನು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ. ಶಾಕ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ದೇವರ ಪುರುಷ ರೂಪದ ಮೂಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆಯನ್ನು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ


   ಹಿಂದು ಧರ್ಮ,೧ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಗಾತಿಕ ಜನಸ೦ಖೈಯ ೧೫% ವಿಶ್ವದ ೩ನೇ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ.ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ದೇವರ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮರಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಂಶಗಳಿವೆ.
   ಅನೇಕ ಹಿಂದುಗಳು ನಿರಾಕಾರ ಸಂಫೂರ್ಣ (ಬ್ರಹ್ಮ)ಇದು ನಿರ್ಲಿಂಗ ಆಗಿದೆ .ಹಿಂದು ಧರ್ಮ ಇತರ ಭಕ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಗಳು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಎರಡೂ ದೇವರಗಳ ಹೂಂದಿವೆ.
   ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಯುಗದ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ,ಹಿಂದೂಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ದೇವ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಸಹಜ ದೇವಿ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ.ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ,ಅದಿತಿ,ಸರಸ್ವತಿ,ಮತ್ತು ಸಾವು ವಿನಾಶ ಸೇರಿವೆ.ಸೂರ್ಯ ೩ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಪುಜ್ಯ ದೇವರು.
ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿ
    ಹಿಂದೂ ದರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ದೇವರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲ್ಪನೆಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಕೇತಿಕ ಕಥೆಗಳಾಗಿವೆ.ಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ದೇವರು ಗಂಡು ತತ್ವದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೆಕತೆಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಒಂದೇ.
    ಲಕ್ಶ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಸೇರಿದೆ.ರಾದಾ ಅವರ ಕೃಷ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ."ಕೃಷ್ಣ,ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೂಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ದೈವಿಕ ಸ್ತ್ರಿಲಿಂಗ ಕುರುಹು "ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
    ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮೂಖ್ಯತೆವಿದೆ.ಹಿಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದವು ಪ್ರಮೂಖವಾದದು.ಹಿಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಾಮೂಖೈತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಹಿಂದು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯರು ಧರ್ಮದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ದರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಹಿಂದು ತತ್ವ ಕೊನೆಯದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ:"ಧರ್ಮಗಳು ಹಲವಾರು ಆದರೆ ದೇವರು ಒಂದೇ".

[೧] [೨]

                            "ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು"
 1. https://en.wikipedia.org/wiki/God_and_gender_in_Hinduism
 2. http://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/gender-and-religion-gender-and-hinduism