ಸದಸ್ಯ:Nandini369/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಪರಿಚಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Methodology graph.png

ವಿಧಾನಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವಿಧಾನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಧಿತ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ. .ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳ ದೇಹದ ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ್ವಾಗಿ, ಇದು ಮಾದರಿ, ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ ಮಾದರಿ, ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಗುಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಧಾನವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹೊರಟಿಲ್ಲ- ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಾನದಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ,ಒಂದು ವಿಧಾನವು ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಆಧಾರವಾಗಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಧಾನಗಳ ಸೆಟ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಾಸಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.


ವ್ಯಖ್ಯಾನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Methodology of Prosperity Index.jpeg

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಇದನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ "ವಿಧಾನಗಳ ತತ್ತ್ವಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ನಿಯಮಗಳು, ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಬಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳು". "ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನೊಳಗೆ, ಅಥವಾ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾದ ವಿಧಾನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಧ್ಯಯನ" "ವಿಧಾನಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ವಿವರಣೆ" .

ಅರ್ಥ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಧಾನ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾದರಿ, ಕ್ರಮಾವಳಿ, ಮತ್ತು ವಿಧಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಈ ವಿಧಾನಗಳು, ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹದ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವ್ಧಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ ವಿಧಾನವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಾದರಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಧಾನಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಾಗ, ಅಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ರಚನಾತ್ಮಕ ಜೆನೆರಿಕ್ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅದ್ದರಿಂದ ಉಪ-ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಅನುಕ್ರಮವು ಬದಲಾಗಬಹುದು.

Project RISHI Methodology.pdf


ಕ್ರಮಾವಳಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಒಂದು ಮಾದರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಮಾದರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಾದರಿಯಂತೆ ಒಂದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಸಹ ರಚನಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿರ್ಮಾಣವು ತಾರ್ಕಿಕ, ಭೌತಿಕ, ಸಂಪರ್ಕಿತ ಅಂಶಗಳ ಸರಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚೌರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣಿಯೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಧಾನದ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಧಾನದ ವಿವರಣೆಯೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಧಾನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಗಳ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಪದವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ನೈಜ ಜ್ಞಾನಮೀಮಾಂಸೆಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅದನ್ನು ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ವತಃ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಮೂಹ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.


ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಒಂದು ವಿಧಾನವು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವತಃ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ.ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಾಲ್ಲಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಧಾನವನ್ನು "ಪದ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಡುವ ಬದಲಿಯಾಗಿ" ಬಳಸುವ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಪದವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಿಸ್ತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಲು ಅಥವಾ ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪಡಿಯಬಹುದಾದ ವಿಶಾಲ ತತ್ವಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ.ಅಚ್ಗಾರಿದಮ್ಗಿಂತ ಭೀನ್ನವಾಗಿ, ಒಂದು ವಿಧಾನವು ಸೂತ್ರವಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಚರಣೆಗಳ ಗುಂಪಾಗಿಲ್ಲ.ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಉದ್ದೇಶವು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ನಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾಗದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.ಸಮಸ್ಯೆಗಳ್ಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಬಳಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ತಂತ್ರಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ.ಸಂಶೋಧನಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ ವಿಭಾಗವು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಮತ್ತು,ಇದು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲ್ಲಟ್ಟಿತು? ಬರವಣಿಗೆ ನೇರ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಂದಿನ ಬರಿಯಬೇಕು.ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು,ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿಧಾನವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೂಲಕ,ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ.ವಿಧಾನವು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಶಾಖೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಂಬಲರ್ಹವಿಧಾನವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕ್ಡೊಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

[೧]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Methodology

[೧]

  1. https://www.merriam-webster.com/dictionary/methodology