ಸದಸ್ಯ:Mohithatarappelvishwanath14/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
this the image of long march

ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಲಾಂಗ್ ಮಾಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲ್ಲಿಕದ ಪ್ರಯಣ. ಈ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ ಎಂದರೆ ಕುವೋಮಿಂಟಾಂಗ್ ಚೀನಾದ ಪಕ್ಷದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳಲು ರೆಡ್ ಅರ್ಮಿ ಆಫ್ ಚೀನಾದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ತೋಡಿಗಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ.ಇವರ ಈ ಪ್ರಯಣ ಸತ್ತ್ತವಾಗಿ ಸುಮಾರು(ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1934 - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1935)ತನಕ ಈ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೀದರು. ಇದಿಗಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ಕರಣ ರೆಡ್ ಅರ್ಮಿ ಆಫ್ ಚೀನಾದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಕುವೋಮಿಂಟಾಂಗ್ ಚೀನಾದ ಪಕ್ಷದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳಲು ತೋಡಿಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣ. ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ ಎನ್ನುವ ಪದದ ಅರ್ಥ್ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲ್ಲಿಕದ ಪ್ರಯಾಣ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದ ಒಂದ್ ಅಷ್ಟು ಮೆರವಣೆಗೆಗಳು, ಹಾಗು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯಾಣಗಳುನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್. ಈ ಲಾಂಗ್ ಮರ್ಚನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಃ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಎಂದರೆ ಜಿಂಗಾಕ್ಸಿ, ಏಕಂದರೆ ಈ ಜಿಂಗಾಕ್ಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮದ ಮಾರ್ಚ್. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೩೪ ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೊದಲ ಫ್ರಂಟ್ ಆರ್ಮಿ ಚೀನೀ ಸೋವಿಯತ್ ರಿಪಬ್ಲ್ಕ್. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಮೇರವಣೆಗೆ, ಹಾಗು ಈ ಜಿಂಗಾಕ್ಸಿನ್ನು ತೊಡಿಗಿಸಿದವರು ಒಬ್ಬ ಅನನುಭವಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮೀಶನ್, ವಿನಾಶದ ಅಂಚೀನಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಮೇಲೆ ಜನರಲಸ್ಸಿಮೋ ಚೀಯಾಂಗ್ ಕೈ ಶೇಕ್ ತಂದೆಯ ಪಡೆಹಗಳ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ಜಿಂಗಾಕ್ಸಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ. ಈ ಜಿಂಗಾಕ್ಸಿ ಸರಣೆಯ ವೇಳೆ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು. ಅಂತಿಮವಾದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾವೋ ಝ ಡಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಝ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರದಿಯ ೩೭೦ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ೯,೦೦೦ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ [೫೬೦೦ ಮೈಲಿಗಳು] ಮೇಲೆದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಶ್ಮಿಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ, ಒಂದು ವೃತ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟ ಬೀಕಾಯಿತು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಲವು ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ಪಶ್ಮಿಮ ಚೀನಾ ಕಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೀಶ, ನಂತರ ಉತ್ತರ, ಪಶ್ಮಿಮ ಮಪ್ರಯಾಣ ಶಾಂಕ್ಸಿ.

ಟೈಮ್ಲೈನ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 ೧೯೩೧ ಅನಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಜಿಂಗಾಕ್ಸಿ-ಫುಜಿಯನ್ ಸೋವಿಯತ್ ಮಾವೋ ಝೆಡಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಝು ದೇ.
  ೧೯೩೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಝೌ ಎನ್ಲೈ ಬಂದರು ಮತ್ತು ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾವೋ ಬದಲಿಗೆ.
  ೧೯೩೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ , ಆಂಟಿ- ಮಿಲಿಟರಿ ನಾಯಕರ ಬಹುತೇಕ ಮಾವೋನ ತಂತ್ರಗಳು ಟೀಕಿಸಿದರು; ಮಾವೋ ಸ್ಥಿತಿ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
  ೧೯೩೩ ಬೊ ಗು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟೊ ಬ್ರೌನ್ ಯುಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ಮರುಸಂಘಟನೆಯಾಯಿತು ಆಗಮಿಸಿದ; ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತುವರೆದ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.
  ೧೯೩೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, ಐದನೇ ಸುತ್ತುವರೆದ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಬೊ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನನುಭವಿಸಿದರು.
  ೧೯೩೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 130,000 ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು, ಬೊ ಗು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟೊ ಬ್ರೌನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
  ೧೯೩೪ ನವೆಂಬರ್ 25 - ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, ಕದನದ ಕ್ಸಿಯಾಂಗ್ ನದಿ .
  ೧೯೩೫ ಜನವರಿ 15-17, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ . ಬೊ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ನಾಯಕತ್ವ ಖಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಝೌ ಪಕ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ; ಮಾವೋ ಝೌ ಸಹಾಯಕ ಆಯಿತು.
  ೧೯೩೫ ಜೂನ್-ಜುಲೈ, ಝೌ ಮತ್ತು ಮಾವೊ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಗಳು ಭೇಟಿ ಜಾಂಗ್ ತಂದೆಯ ಪಡೆಗಳ. ಎರಡು ಪಡೆಗಳು ತಂತ್ರ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯಾದರು.
  ೧೯೩೫ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 - ಮೇ 8, ದಾಟುವ ನದಿ , ಯಾಂಗ್ಟ್ಜಿ ನದಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್.
  ೧೯೩೫ ಮೇ 22, ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೆಂಪು ಸೇನೆ ಯಿ ಜನರು .
  ೧೯೩೫ ಮೇ 29, ಆಂಟಿ- ಪಡೆಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜೀವ ಶಕ್ತಿಯ ಪವಾಡ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ಸೇತುವೆ .
  ೧೯೩೫ ಜುಲೈ, ಆಂಟಿ- ಪಡೆಗಳು ದಾಟಿ ಜೇಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಿಮ ಪರ್ವತಗಳ .
  ೧೯೩೫ ಆಗಸ್ಟ್, ಆಂಟಿ- ಪಡೆಗಳು ದಾಟಿ ಮಾರ್ಷ್ .
  ೧೯೩೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, ಆಂಟಿ- ಪಡೆಗಳು ದಾಟಿ ಪಾಸ್ .
  ೧೯೩೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, ಮೂರು ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂಕ್ಸಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
  ೧೯೩೫ನವೆಂಬರ್, ಮಾವೋ ನಾಯಕರಾದರು. ಝೌ ಮಾವೋನ ಸಹಾಯಕ ಆಯಿತು.

reference[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

https://en.wikipedia.org/wiki/Long_March https://www.britannica.com/event/Long-March