ಸದಸ್ಯ:Madhushri P/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳಗಳೂ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸ್ಥಳ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  • ನಾಯಿ
 • ಬೇಲುರು
 • ಬೆಂಗಳೂರು
 • ಮಂಗಳೂರು
 • ಕೊಲ್ಲುರು
 • ಹಲೆಬೀಡೂ

'ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ' ಪ್ರಾಣೀ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪ್ಪ್ರಾಣೀ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ಸಿಂಹ
  1. ಕೋತಿ
  2. ಹುಲಿ
 2. ಕುದುರೆ