ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ "ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಪರಮಸುಖ" ಬ್ರಹ್ಮನ್‍ನ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಅನುಭವದ ಒಂದು ವಿವರಣೆ. ಹಿಂದೂ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಜೀವಿಸುವ (ದಿನದ ೨೪ ಗಂಟೆ) ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.