ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬ್ರಹ್ಮ (ಹಿಂದೂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
(ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತಿನ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಆಚೆಗಿನ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾದ ವಾಸ್ತವ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ (ಅಸ್ತಿತ್ವ-ಪ್ರಜ್ಞೆ-ಪರಮಸುಖ) ಮತ್ತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ವಾಸ್ತವ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಆತ್ಮ (ಪರಿಶುದ್ಧ ಅರಿವು - ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗುರುತು), ವೈಯಕ್ತಿಕ (ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುಣಗಳುಳ್ಳ), ನಿರಾಕಾರ (ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುಣಗಳಿರದ) ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.