ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು
“ಆಸುಪ್ತೇರಾಮೃತೇಃ ಕಾಲಂ ನಯೇದ್ ವೇದಾಂತಚಿಂತಯಾ” (ಬೆಳಗಾಗಿ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಮಲಗುವವರೆಗೂ, ಹುಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ವೇದಾಂತಚಿಂತನದಲ್ಲಿಯೇ ಮಗ್ನರಾಗಿರಬೇಕು)
ಜನನ(೧೮೮೦-೦೧-೦೫)೫ ಜನವರಿ ೧೮೮೦
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ, Bengal Presidency, British India
(now Kolkata, West Bengal, India)
ಮರಣ೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೭೫(1975-08-05) (aged ೯೫)
ಬೇಲೂರು ಮಠ, ಹಾಸನ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಜನ್ಮ ನಾಮಯಲ್ಲಂಬಳಸೆ ಸುಬ್ಬರಾವ್
Founder ofಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೇದಾಂತ

ಜನನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪೂರ್ವದ ಹೆಸರು ಯಲ್ಲಂಬಳಸೆ ಸುಬ್ಬರಾವ್. ಇವರು ಜನವರಿ 5, 1880 ರಂದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 1992 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೋಂದಣಿಯಾಯಿತು, ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮತ್ತೂರು (ಶಿವಮೊಗ್ಗ) ಮತ್ತು ರಾಯದುರ್ಗ (ಎ.ಪಿ) ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಪುಸ್ತಕಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂದರೇನು (ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ)
 • ರಸನಿಮಿಷಗಳು (ಅಧ್ಯಾತ್ಮಚಿಂತನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಬಿಡಿಲೇಖನಗಳು)
 • ಶ್ರೀಶಂಕರಮಹಾಮನನ
 • ಆತ್ಮಬೋಧ
 • ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಪರಿಚಯ
 • ವೇದಾಂತಬಾಲಬೋಧೆ
 • ವೇದಾಂತಪ್ರವೇಶಿಕೆ
 • ವೇದಾಂತಕಥಾವಳಿ
 • ಸಮುದ್ರಮಥನ
 • ಮೋಹಮುದ್ಗರ
 • ಮೂಲರಾಮಾಯಣಮ್
 • ಸರ್ವೇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ
 • ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರ (ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯಾನುಸಾರ) ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಧಾನೋಪದೇಶಗಳು
 • ಸದ್ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ
 • ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾಶಾಸ್ತ್ರಪರಿಭಾಷೆ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಪುಸ್ತಕಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ईशावास्योपनिषत् - सटिप्पणशाङ्करभाष्ययुता
 • केनोपनिषत्
 • काठकोपनिषत्
 • मुण्डकोपनिषत्
 • ऎतरेयोपनिषत्
 • माण्डूक्यरहस्यविवृतिः (माण्डूक्योपनिषत्कारिकाव्याख्या शाङ्करभाष्योपेता)
 • तैत्तिरीयोपनिषदि - शीक्षावल्ली - आनन्दवल्ली - भृगुवल्ली च
 • सुगमा
 • सूत्रभाष्यार्थतत्त्वविवेचनी - १
 • सूत्रभाष्यार्थतत्त्वविवेचनी - २
 • सूत्रभाष्यार्थतत्त्वविवेचनी - ३
 • शुद्धशाङ्करप्रक्रियाभास्करः — १-२
 • शुद्धशाङ्करप्रक्रियाभास्करः — ३-४-५
 • शुद्धशाङ्करप्रक्रियाभास्करः — ६-७
 • गीताशास्त्रार्थविवेकः
 • ब्रह्मविद्यारहस्यविवृतिः
 • नैष्कर्म्यसिद्धिः — क्लेशापहारिणीव्याख्यासहिता
 • वेदान्तप्रक्रियाप्रत्यभिज्ञा — तत्र प्रथमः संपुटः
 • वेदान्तबालबोधिनी
 • वेदान्तडिण्डिमः
 • विशुद्धवेदान्तसारः
 • विशुद्धवेदान्तपरिभाषा
 • शाङ्करं वेदान्तमीमांसाभाष्यम् (स्वयंव्याख्यातम्)
 • वेदान्तविद्वग्दोष्ठी
 • दक्षिण भारत शाङ्करवॆदान्त विद्वद्गॊष्टि
 • पञ्चपादिकाप्रस्थानम्
 • मूलाविद्यानिरासः अथवा श्रीशङ्करहृदयम्
 • पारमहंस्यमीमांसा

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • Adhyatma Yoga
 • Avasthatraya or The Unique Method of Vedanta
 • Collected Works of K. A. Krishnaswamy Iyer
 • Essays on Vedanta
 • How to Recognize the Method of Vedānta
 • Introductions (to vedānta texts)
 • Intuition of Reality
 • ĪS'āvāsyōpanishad (with the commentary of Sri S'ankaracharya)
 • Misconceptions About Śaṅkara
 • S'ankara's Sutra-Bhashya (Self-Explained)
 • S'uddha-S'āṅkara-Prakriyā-Bhāskara
 • Salient Features of Śaṅkara's Vedānta
 • Śaṅkara's Clarification of Certain Vedȧntic Concepts
 • The Basic Tenets of Śāṅkara Vedānta
 • The Heart of Sri Samkara
 • The Pristine Pure Advaita Philosophy of Ādi Śaṅkara (Śaṅkara Siddhānta)
 • The Reality Beyond All Empirical Dealings
 • The Science of Being
 • The Unique Teaching of Shankara
 • The Upanishadic Approach to Reality
 • The Vision of Ātman

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]